Đề tài: Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

“Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng” là một đề tài thích hợp với sinh viên thực tập hoặc công tác tại Ngân Hàng. Với đề tài này, các bạn khi làm việc ở Ngân Hàng sẽ dễ dàng thu thập thông tin viết bài báo cáo tốt nghiệp.

Các bạn sẽ biết rõ hơn về: Tình hình tài chính ngân hàng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thì trường kinh doanh, giá trị sản phẩm, tín dụng ngân hàng,.. Khi thu thập đủ những số liệu, thông tin để phụ vụ viết báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng. Các bạn cần xây dựng đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng”.

Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng 

 1. Lý do chọn đề tài:

Sau 25 năm thực hiện chính sách Đổi mới nền kinh tế, mức sống của người dân nói chung và nhất là mức sống của người dân ở các đô thị và thành phố lớn ngày càng được cải thiện và nâng cao. So sánh và đánh giá những điều kiện phát triển kinh tế hiện tại và tương lai. Có thể nói rằng một thị trường tiềm năng và nhiều cơ hội đang được mở ra đối với các tổ chức kinh tế nói chung và các ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng.

Điểm nổi bật trong xu hướng kinh doanh của hầu hết các NHTM hiện nay đó là hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ. Đối tượng khách hàng bán lẻ mà các NHTM nhắm đến là nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập từ trung bình ổn định trở lên và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • Thực tế:

Thực tế đã có những công trình nghiên cứu về việc nâng cao chất lượng tín dụng và tín dụng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại như:Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng . Tuy nhiên, các tác giả mới nghiên cứu ở phạm vi hẹp với mục đích tìm hiểu về tín dụng và tín dụng cá nhân, chưa có một công trình nào đề cập một cách hệ thống và toàn diện về tín dụng cá nhân.

Ngân hàng BIDV trong nhiều năm qua đã và đang ngày càng chú trọng đến việc thu hút khách hàng cá nhân. Mặc dù đạt được một số thành tích trong việc thu hút và. duy trì khách hàng cá nhân song vẫn bộc lộ một số vấn đề cần giải quyết. Vì vậy tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng” làm nội dung báo cáo tốt nghiệp. Đề tài này tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng để từ đó có những giải pháp. để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng BIDV.

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

Chương 1. Cơ Sở Lý Luận Về Tín Dụng Ngân Hàng Và Chất Lượng Tín Dụng

 • Các vấn đề chung về tín dụng Ngân hàng.
  • Khái niệm về tín dụng Ngân hàng.
  • Các loại tín dụng Ngân hàng.
  • Xác định lãi suất tín dụng.
  • Qui trình tín dụng.
  • Bảo đảm tín dụng.
 • Cho vay đối với khách hàng cá nhân.
 • Khái niệm chất lượng tín dụng.
  • Khái niệm.
  • Những cơ sở để đánh giá chất lượng tín dụng.
 • Rủi ro tín dụng ngân hàng.
  • Định nghĩa rủi ro tín dụng ngân hàng.
  • Các nhân tố hình thành rủi ro tín dụng.

Kế luận chương 1

 

Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tai ngân hàng
Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tai ngân hàng

Xem thêm các bài viết khác:

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng taị Baocaothuctap.net

Trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng với đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng” các bạn gặp phải khó khăn nào. Hãy liện hệ đến với Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp để được hỗ trợ hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp nha.

Với đội ngũ có nhiều giảng viên, thạc sĩ, sinh viên đã tốt nghiệp,… với nhiều năm kinh nghiệm viết bài báo cáo tốt nghiệp các ngành. Baocaothuctap.net cam kết chất lượng từng bài viết, nội dung không trùng lặp và hoàn thiện bài đúng thời gian.

Hãy liên lạc đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Chương 2: Thực Trạng Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

 • Giới thiệu về BIDV
  • Lĩnh vực kinh doanh, phương châm hoạt động.

2.1.3.1. Khối kinh doanh: trong các lĩnh vực sau:

2.1.3.2. Khối sự nghiệp:

 • Sản phẩm dịch vụ.
 • Giới thiệu về BIDV Bình Dương.
  • Quá trình hình thành và phát triển.
  • Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức.

2.2.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.

Kết Luận Chương 2

Chương 3. Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Bidv Bình Dương

3.2. Một số giải pháp

 • Thay đổi mô hình phê duyệt tín dụng.
 • Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn tham chiếu.
 • Thường xuyên đánh giá và cải tiến sản phẩm tín dụng ngân hàng.
 • Cải cách mô hình tổ chức hoạt động theo hướng ngày càng chuyên môn hóa.
 • Xây dựng qui trình xử lý nợ, thu hồi nợ chặt chẽ.
 • Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp.
 • Xây dựng hệ thống thu thập cơ sơ dữ liệu khách hàng.
 • Một số kiến nghị cần thiết:
  • Đối với BIDV:
 • Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân
 • Hoàn thiện các văn bản pháp lý:
  • Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực:
  • Đối với BIDV Bình Dương:

Kết luận chương 3.

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →

1 bình luận trong “Đề tài: Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

Đã đóng bình luận.