Hoàn Thiện Công Tác Marketing Mix Tại Công Ty TNHH Du Lịch

Rate this post

Trong những năm gần đâu, ngành Du Lịch nước ta ngày càng phát triển mạnh và cũng dần nhanh chóng hòa nhập chung với ngành Du Lịch toàn thế giới. Marketing đã góp một phần quan trọng trong viêc kết nối giữa dịch vụ du lịch đến với du khách, cũng chính vì thế mà lĩnh vực Marketing Mix được khá nhiều bạn sinh viên quan tâm cũng như chọn đề tài làm báo cáo thực tập cho bài viết của mình. Ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề cương mẫu làm báo cáo thực tập mình làm sơ lược với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Marketing Mix Tại Công Ty TNHH Du Lịch’

Đề cương mẫu báo cáo thực tập: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu của đề tài
 3. Phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Cấu trúc đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MAMRKETING MIX

1.1. Hoạt động Marketing trong doanh nghiệp

 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Nhu cầu, mong muốn và yêu cầu

1.2. Giá trị chi phí và sự thoả mãn

 • 1.2.1. Vai trò và chức năng của Marketing
 • 1.2.1.1. Vai trò
 • 1.2.1.2. Chức năng
 • 1.2.2. Quá trình marketing
 • 1.2.3. Marketing hỗn hợp
 • 1.2.3.1. Sản phẩm
 • 1.2.3.2. Giá
 • 1.2.3.3. Phân phối
 • 1.2.3.4. Xúc tiến
 • 1.2.4. Mối quan hệ và sự phối hợp chính sách marketing – mix của doanh nghiệp

1.3. Nội dung Quản trị Marketing

 • 1.3.1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.1.1.Thị trường
 • 1.3.1.2. Phân khúc thị trường
 • 1.3.1.3. Xác định thị trường mục tiêu
 • 1.3.1.4. Định vị thị trường
 • 1.3.2. Môi trường marketing trong doanh nghiệp
 • 1.3.2.1. Môi trường vĩ mô
 • 1.3.2.2. Môi trường vi mô

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH TỰ HÀO VIỆT NAM

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức nhân sự
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.1.5. Định hướng lâu dài
 • 2.1.6.2. Đặc điểm sản phẩm
 • 2.1.7. Khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • 2.1.7.1. Khách hàng hiện tại
 • 2.1.7.2. Khách hàng đang hướng đến
 • 2.1.8. Đối thủ cạnh tranh

2.2. Phân tích đánh giá hoạt động marketing Mix tại công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam

 • 2.2.1. Chính sách sản phẩm
 • 2.2.2. Chính sách giá
 • 2.2.3. Chính sách phân phối
 • 2.2.4. Chính sách quảng cáo và chiêu thị

2.3. Phân tích thuận lợi và khó khăn

 • 2.3.1. Thuận lợi
 • 2.3.2. Khó khăn

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH TỰ HÀO VIỆT NAM

3.1. Mục tiêu và định hướng của công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam trong những năm tới

 • 3.1.1. Một số dự báo về thị trường mục tiêu của công ty những năm tới
 • 3.1.2. Định hướng phát triển của công ty

3.2. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

 • 3.2.1. Giải pháp về sản phẩm
 • 3.2.2. Giải pháp về giá
 • 3.2.3. Giải pháp về phân phối
 • 3.2.4. Giải pháp xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh

3.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm báo cáo thực tập: Hoàn Thiện Công Tác Marketing Mix Tại Công Ty TNHH Du Lịch

Trên đây là mẫu đề cương báo cáo thực tập mình làm sơ lược, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm bài báo cáo thực tập gặp phải khó khăn cần hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập qua SĐT ZALO: 0909 232 620