Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Làm Việc cho Nhân Viên

Rate this post

Tải tham khảo 4 mẫu Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Làm Việc cho Nhân Viên, các mẫu này được tổng hợp từ các bài báo cáo, khóa luận đạt điểm cao của các bạn sinh viên khóa trước làm đề tài báo cáo tốt nghiệp về tạo động lực cho người lao động chia sẻ lại, hi vọng giúp cho các bạn sinh viên khóa sau có thêm tài liệu tham khảo.

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620


Kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH Phúc Thiên Khanh

Công tác tạo động lực cho người lao động là một công việc phức tạp, khó khăn và lâu dài, không thể nhanh chóng hay vội vàng. Các giải pháp đưa ra không thể thực hiện đơn lẻ từng phương pháp, mà phải thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới đạt được hiệu quả nhất định. Những giải pháp này, tác động đến từng mặt, từng khía cạnh của mỗi tổ chức, vì thế muốn tạo ra được một tổ chức mạnh về mọi mặt thì các giải pháp trên phải được sự đồng nhất, quan tâm của mọi người lao động trong công ty. 

Theo đuổi mục tiêu đã được nêu ra ở lời mở đầu, đề tài đã tiến hành thực hiện được những điều sau: dựa trên cơ sở lý luận về động lực làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH Phúc Thiên Khanh. Từ những kết quả phân tích đó, đề tài đưa ra các giải pháp, kiến nghị để góp phần tạo động lực cho người lao động của công ty như một số chính sách: khen thưởng, nâng cao hiệu quả làm việc nhóm,… để khuyến khích, động viên nhân viên làm việc tốt hơn. (Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc.)

Xem thêm

Các giải pháp đều thể hiện rõ ưu điểm và mục đích thực hiện. Những mục đích này là hết sức thực tế, do vậy nếu được điều chỉnh để áp dụng, tính khả thi của các giải pháp sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ mới, những thách thức của hội nhập khu vực và xu thế toàn cầu hóa, công ty cần xây dựng các chính sách nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên, đem lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp. Song song đó, công ty cũng cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, thúc đẩy từng cá nhân phát huy hết năng lực làm việc của họ, góp phần nâng cao năng suất lao động đồng thời thu hút và giữ chân được người tài, từ đó sẽ thúc đẩy năng lực cạnh tranh của công ty tăng cao. (Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc.)


Mẫu kết luận báo cáo tốt nghiệp tạo động lực tại Công ty CP Hội Nghị Sự Kiện Sài Gòn Travel 

Những thành quả đạt được của Công ty CP Hội Nghị Sự Kiện Sài Gòn Travel trong thời gian qua là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ nhân viên. Công ty đã có các chính sách đãi ngộ cho CB-CNV cũng như để thu hút và giữ chân những người tài giỏi, qua đó đã kích thích động viên tinh thần làm việc của nhân viên.

Theo đuổi mục tiêu đã được nêu ra ở lời mở đầu, đề tài đã tiến hành thực hiện được những điều sau: dựa trên cơ sở lý luận về động lực làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty CP Hội Nghị Sự Kiện Sài Gòn Travel. Từ những kết quả phân tích đó, đề tài đưa ra các giải pháp, kiến nghị để góp phần tạo động lực cho người lao động của công ty như một số chính sách: khen thưởng, nâng cao hiệu quả làm việc nhóm,… để khuyến khích, động viên nhân viên làm việc tốt hơn.

Các giải pháp đều thể hiện rõ ưu điểm và mục đích thực hiện. Những mục đích này là hết sức thực tế, do vậy nếu được điều chỉnh để áp dụng, tính khả thi của các giải pháp sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ mới, những thách thức của hội nhập khu vực và xu thế toàn cầu hóa, công ty cần xây dựng các chính sách nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên, đem lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp. Song song đó, công ty cũng cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, thúc đẩy từng cá nhân phát huy hết năng lực làm việc của họ, góp phần nâng cao năng suất lao động đồng thời thu hút và giữ chân được người tài, từ đó sẽ thúc đẩy  năng lực cạnh tranh của công ty tăng cao.

Bên cạnh đó, vấn đề xây dựng công tác tạo động lực cho người lao động, cũng như các giải pháp đề ra cần được thực hiện trên yếu tố công bằng.Nhưng sự công bằng mà nhà quản trị tạo ra cho người lao động có được người lao động cảm nhận thấu đáo hay không lại là các vấn đề thuộc về việc tạo lập các chính sách của người lao động. Do việc cảm nhận sự công bằng thuộc vào ý chí chủ quan của người lao động cho nên khi thiết lập các chính sách, các cấp lãnh đạo Công ty CP Hội Nghị Sự Kiện Sài Gòn Travel cần quan tâm, tham khảo ý kiến của người lao động để các chính sách sẽ gần gũi hơn đối với người lao động. (Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc.)

Xem thêm


Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc – Đánh giá hoạt động tạo động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH V Vouche

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tìm ra lợi thế cạnh tranh cho mình, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm tới công tác đãi ngộ nhân sự. Thấy được tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự, sau một thời gian thực tập em quyết định chọn đề tài “Đánh giá hoạt động tạo động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH V Voucher” làm báo cáo tốt nghiệp. Với mong muốn góp một phần kiến thức nhỏ hẹp của mình vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự, vận dụng những kiến thức mà các thầy cô giáo đã truyền thụ vào nghiên cứu, đưa ra một số biện pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty.

Trong quá trình ngiên cứu và thực tập em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía các thầy cô giáo trong khoa cũng như các thầy cô giáo trong trường. Đặc biệt là có được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáovà ban lãnh đạo cũng như các anh chị trong công ty. Đồng thời em cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty. Đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu giúp em hoàn thiện hơn vài viết của mình. (Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc.)

Em xin chân thành cảm ơn

Báo cáo thực tập tạo động lực làm việc
Báo cáo thực tập tạo động lực làm việc

Mẫu kết luận báo cáo tốt nghiệp công tác tạo động lực lao động tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long.

Tạo động lực làm việc cho lao động quản lý là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng suất lao động, chất lượng thực hiện công việc, giúp doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thương trường.

Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức cần phải căn cứ vào điều kiện của mình mà áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm tăng cường động lực làm việc cho người lao động. Các nhà quản lý cần xóa bỏ quan niệm sai lầm khi xem việc đầu tư cho người lao động là không hiệu quả, là làm tăng chi phí… Tạo động lực cho người lao động là một việc khó, đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần, và luôn luôn phải có sự quan tâm đúng mức. Cần phải thấy được nguyên nhân và những thiệt hại to lớn khi những người tài dần dần bỏ tổ chức, hay cũng phải có cái nhìn toàn diện về những lợi ích đạt được khi mà chúng ta thực hiện tốt công tác tạo động lực. (Mẫu kết luận báo cáo thực tập tạo động lực làm việc.)

Xem thêm

Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long, bản thân em nhận thấy công tác tạo động lực làm việc cho lao động quản lý ở đây đã được quan tâm và thực hiện tốt. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện hơn.Với năng lực còn hạn chế của bản thân em xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long. Hy vọng đề tài nghiên cứu của em sẽ giúp ích được cho công tác tạo động lực lao động tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long.


Trên đây là Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Làm Việc cho Nhân Viên chọn lọc từ các bài báo cáo thực tập, khóa luận đạt điểm cao, hi vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu nghiên cứu cho bài báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề của mình. LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp Tạo Động Lực Làm Việc cho Nhân Viên, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

 

 DOWNLOAD FILE

Báo cáo thực tập tạo động lực

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →