Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng

Rate this post

Lời mở đầu là một trong những nội dung đầu tiên khi các bạn làm báo cáo thực tập, các bạn cần phải tìm cho mình các mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng phù hợp với yêu cầu nhà trường, phù hợp với đề cương triển khai, để có thêm kinh nghiệm cho bản thân, Sau đây là 8 mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập hoạt động Bán Hàng các bạn có thể tham khảo cho bài làm của mình nhé

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 1

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặc biệt hơn sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO là cơ hội để thu hút vốn đầu tư, tiếp thu cách làm việc thật chuyên nghiệp, là cơ hội đưa hàng trong nước ra thị trường thế giới v.v… Mặt khác, đó cũng là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Trên thực tế sự cạnh tranh này không những là mẫu mã, chất lượng, giá cả mà còn cạnh tranh về các hoạt động sau bán hàng, các hình thức thanh toán v.v…

Thực tế thực tập tại Công ty TNHH Hoàn Thắng em có cơ hội tìm hiểu về hoạt động bán hàng. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động bán hàng nói chung và hoạt động bán hàng máy tính tại công ty nói riêng, kết hợp với những kiến thức được học tại trường và quan sát thực tế, em quyết định chọn đề tài “Một số kiến nghị hoàn thiện qui trình bán hàng tại Công ty TNHH Hoàn Thắng”  làm báo cáo tốt nghiệp.

Báo cáo này được viết dựa trên các phương pháp sau:

Phương pháp so sánh, đối chiếu và diễn giải;

Phương pháp tổng hợp, thu thập số liệu từ hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này.

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết cấu gồm 3 chương như sau:

Chương 1: .Tổng quan về Công ty TNHH Hoàn Thắng

Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH Hoàn Thắng;

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện quy trình bán hàng của Công ty TNHH Hoàn Thắng.

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo tốt nghiệp Quy Trình Bán Hàng số 2

Lý do chọn đề tài

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặc biệt hơn sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO là cơ hội để thu hút vốn đầu tư, tiếp thu cách làm việc thật chuyên nghiệp, là cơ hội đưa hàng trong nước ra thị trường thế giới v.v… Mặt khác, đó cũng là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Trên thực tế sự cạnh tranh này không những là mẫu mã, chất lượng, giá cả mà còn cạnh tranh về các hoạt động sau bán hàng, các hình thức thanh toán v.v…

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tự thân vận động, tự tham gia vào thị trường và tự khẳng định mình. Việc nắm bắt các nhu cầu thị trường, tìm cách đáp ứng và thoả mãn tốt nhất nhu cầu thị trường là con sản phẩm duy nhất dẫn đến thành công cho doanh nghiệp.

Các sản phẩm nguyên vật liệu xây dựng, chiếu sáng là một trong những mặt hàng quan trọng được Nhà nước quan tâm. Xuất phát từ thực trạng chung của ngành kinh doanh sản phẩm nguyên vật liệu xây dựng, chiếu sáng, Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh đã sớm nhận thức được vai trò của Marketing và tìm ra cách thức bán hàng hiệu quả nhất phù hợp với điều kiện thị trường, tính chất ngành nghề kinh doanh. Do vậy, bán hàng ở Công ty được xác định là hoạt động quyết định hiệu quả kinh doanh của Công ty và đang cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Thực tế thực tập tại Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh em có cơ hội tìm hiểu về quy trình bán hàng. Nhận thấy tầm quan trọng của quy trình bán hàng nói chung và hoạt động bán hàng tại công ty nói riêng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của công ty, kết hợp với những kiến thức được học tại trường và quan sát thực tế, em quyết định chọn đề tài “Phân tích quy trình bán hàng tại Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh” để thực hiện báo cáo tốt nghiệp. Do thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi sai sót, em kính mong sự giúp đỡ của cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

2.Mục đích nghiên cứu: (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

+ Nhận thức được thực tế quy trình bán hàng cá nhân ở một doanh nghiệp

+ Phân tích quy trình bán hàng và đưa ra một số giải pháp giúp Công ty nâng cao hiệu quả quy trình hoạt động bán hàng

3.Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là thực trạng quy trình bán hàng tại trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

Phạm vi nghiên cứu:

+ Xem xét thực trạng tiêu thụ và đặc điểm của quy trình bán hàng trong hoạt động tiêu thụ ở Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

4.Phương pháp nghiên cứu của đề tài:

Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích thực nghiệm, phương pháp so sánh thông qua các bảng biểu thu thập được trong thời gian thực tập tại Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

5.Kết cấu của đề tài:

Đề tài thực tập bao gồm 3 chương: (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết cấu gồm 3 chương như sau:

Chương 1: .Tổng quan về Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện quy trình bán hàng của Trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hoạt động Bán Hàng số 3

  1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, thị trường Việt Nam xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, loại hình dịch vụ tương tự nhau. Điều này dẫn đến khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Vì thế doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì họ phải tạo ra giá trị khác biệt thông qua hoạt động bán hàng.

Bán hàng là khâu cuối cùng trong khâu sản xuất kinh doanh nên đây là hoạt động quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mọi hoạt động công tác khác đều nhằm mục đích là bán được hàng hoá và chỉ có bán hàng mới thực hiện được mục tiêu trước mắt đó là lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu hoạt động bán được tổ chức tốt, hàng hoá, dịch vụ bán ra được nhiều sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên, ngược lại nếu khâu bán hàng không được tổ chức tốt sẽ làm lợi nhuận của doanh nghiệp giảm. Ngoài ra việc bán hàng sẽ giúp cho vòng quay vốn của doanh nghiệp được hoàn thành và bắt đầu vòng quay vốn mới để sản xuất kinh doanh phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy hoạt động bán hàng là hoạt động rất quan trọng của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng nên trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo em đã chọn đề tài Phân tích quy trình bán hàng tại Công ty TNHH In Tân Sáng Tạo” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

  1. Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu hoạt động bán hàng được Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo tiến hành như thế nào, công tác bán hàng được thực hiện ra sao, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về mặt kiến thức cũng như thời gian, báo cáo chỉ đề cập đến thực trạng hoạt động kinh doanh và quản trị bán hàng của Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo, các số liệu giao dịch trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

  1. Phương pháp nghiên cứu (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

Đề tài này được nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp cận logic, phân tích thống kê, và sử dụng những kiến thức đã được tích lũy trong suốt quá trình học tập với những quan sát, thu nhập thực tế diễn ra trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Kết hợp giữa việc tổng hợp sách báo, tài liệu với những ý kiến đóng góp của ban quản trị công ty và những ý kiến chủ quan của bản thân em.

  1. Kết cấu đề tài

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương

-Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo

-Chương 2: Thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo.

-Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình bán hàng tại Công ty TNHH In ấn Tân Sáng Tạo.

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 4

Trong nền kinh tế thị trường một doanh nghiệp,công ty nào muốn tồn tại và phát triển ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm ,chi phí sản xuất thấp,giá cả cạnh tranh đều phải tập trung vào phát triển thị trường, tức là thúc đẩy cho quá trình lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng.

Công ty TNHH hóa chất công nghệ Sam Sung Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã ngày một đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, vấn đề mà công ty hiện nay coi trọng là làm thế nào bán ra và tiêu thụ được nhiều sản phẩm hóa chất,trong đó công tác bán hàng cần đẩy mạnh thế nào để sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ một cách nhanh chóng, và thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Đề tài: “Hoàn thiện quy trình bán hàng tại công ty TNHH hóa chất công nghệ Sam Sung Việt Nam ” là đề tài phù hợp với tình hình của công ty hiện nay trong việc phát triển và giành thị phần tại Việt Nam cũng như việc phát triển liên doanh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc,đối với công cuộc hiện đại hóa công nghiệp hóa và phát triển kinh tế của nước.

Đề tài gồm 3 chương: (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

– Chương 1: Giới thiệu chung về công ty.

– Chương 2: Hoàn thiện và phát triễn quy trình bán hàng tại công ty.

– Chương 3:  Hoàn thiện và  phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Quy Trình Bán Hàng số 5

1-Lý do chọn đề tài

Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để quảng bá được mẫu mã sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng hay nói cách khác các nhà kinh doanh phải làm thế nào để có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận được với thị trường một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Để trả lời cho câu hỏi này không một giải pháp nào tốt hơn là khi doanh nghiệp đó áp dụng Marketing vào hoạt động của doanh nghiệp. Sau khoảng thời gian học tập và nghiên cứu các môn chuyên ngành, sinh viên năm cuối sẽ có một khoảng thời gian đi tìm hiểu thực tập tại cơ sở. Khoảng thời gian này tạo cơ hội để sinh viên củng cố và hệ thống lại những kiến thức mình được học trên ghế nhà trường, bổ sung những kiến thức còn thiếu, so sánh đối chiếu giữa lý thuyết được học với thực tế tại cơ sở. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân phục vụ cho công việc và cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường.Được sự nhất trí của nhà trường và sự cho phép của công ty VINH PHAN, em đã được thực tập tại công ty. Sau những ngày thực tập tại công ty em đã thu được nhiều kết quả và sẽ giúp ích rất nhiều cho em sau khi ra trường.

2- Mục đích của đề tài (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

Xem cách quản lý quy trình bán hàng tại công ty VINH PHAN hoạt động như thế nào, đồng thời bổ xung những thiếu xót và học hỏi những phương pháp quản lý mà trong thực tế có nhiều thay đổi cho phù hợp với mô hình của doanh nghiệp. Để từ đó hiểu rõ hơn về quản lý sản xuất.

3- Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp thống kê, mô tả

4- Giới hạn của đề tài

Quy trình bán hàng của phòng kinh doanh tại công ty VINH PHAN.

5- Ý nghĩa của đề tài

Hệ thống hóa các kiến thức lý luận về quy trình bán hàng, đồng thời làm sáng tỏ thực trạng quản lý quy trình bán hàng hiện nay của doanh nghiệp.

Báo cáo có thể tham khảo đối với doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp phát huy những điểm mạnh của mình và hạn chế những thiếu sót trong quá trình quản lý quy trình bán hàng.

6- Kết cấu của đề tài

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM DV VINH PHAN

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VINH PHAN

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VINH PHAN

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hoạt động Bán Hàng số 6

1.1 Lý do chọn đề tài

Lĩnh vực tài chính Ngân hàng – Bảo hiểm nói chung và ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ (BHNT) nói riêng đã có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội của nước ta trong hơn 20 năm qua. Nếu lấy mốc năm 1996 khi thành lập Công ty Bảo Việt Nhân Thọ – công ty BHNT đầu tiên ở Việt Nam, toàn ngành BHNT đã huy động được vốn đầu tư trở lại nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngoài ra với tính chất ưu việt riêng của mình, BHNT đã góp phần ổn định kinh tế xã hội thông qua công tác bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm, giải quyết hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động.

Được thành lập vào năm 2007, và là thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (“Dai-ichi Life”) – Nhật Bản, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế giới, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, mạng lưới hoạt động được triển khai hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước với hơn 200 văn phòng Tổng Đại Lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đệ Nhất Phát (Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát) cũng là một trong hơn 40 văn phòng Tổng Đại Lý mới được khai trương của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam trong thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Dai-ichi Life Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát cũng đang dần ổn định trong kinh doanh và dành được chỗ đứng riêng cho mình trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Và để đạt được thành công đó thì hoạt động bán hàng chính là yếu tố quan trọng nhất, quyết định tới doanh thu và sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường từ các ông lớn trong ngành như Bảo Việt, Prudential, AIA,…, cộng với sự thi đua doanh số giữa các văn phòng với nhau, thì nguy cơ thu hẹp thị trường luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để có thể đứng vững và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty cần có một quy trình bán hàng hiệu quả, mang tính sáng tạo thay vì đi theo lối mòn cũ của các Công ty khác trong ngành BHNT. Do đó, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình bán hàng tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát nói riêng và Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam nói chung.

BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH BÁN HÀNG
BÁO CÁO THỰC TẬP QUY TRÌNH BÁN HÀNG

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

– Luận văn đi vào phân tích quy trình bán Bảo hiểm Nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát để nhận ra những thành tựu cũng như hạn chế trong hoạt động bán hàng của Công ty.

– Từ những phân tích trên đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế đang tồn đọng để hoàn thiện quy trình bán hàng của Công ty.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình bán BHNT của nhóm kinh doanh 50 – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Đệ Nhất Phát

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

– Thời gian: Số liệu thu thập năm 2017 và năm 2018

– Thị trường: Thị trường TP.HCM

– Sản phẩm: Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ

1.4 Phương pháp nghiên cứu (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

– Phương pháp quan sát – mô tả: trong quá trình thực tập thực tế, em đã quan sát các anh chị trong phòng kinh doanh cách tìm kiếm khách hàng, tiếp cận và khơi gợi nhu cầu khách hàng, cách tư vấn sản phẩm cho khách hàng, kí hợp đồng và chăm sóc khách hàng, từ đó mô tả lại quy trình bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ tại Công ty theo đúng thực tế quan sát được.

– Phương pháp thống kê – phân tích: thống kê và phân tích số liệu Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 đến năm 2018

– Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: trao đổi cá nhân trực tiếp với nhân viên kinh doanh người trực tiếp hướng dẫn thực tập, anh Nguyễn Văn Kỷ – Giám đốc Công ty, và thầy Bùi Thanh Tráng – giảng viên hướng dẫn khóa luận để trao đổi về các thắc mắc khi làm khóa luận.

– Phương pháp tổng hợp: tổng hợp tất cả các thông tin đã phân tích, cũng như những kinh nghiệm thực tế để làm nên khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh.

1.5 Bố cục luận văn

Ngoài phần kế hoạch thực tập dự kiến, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu qua 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương này đưa ra lý do cũng như mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hoàn thiện quy trình bán hàng tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Chương 2: Giới thiệu Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Chương này nêu ra sản phẩm, hình thức kinh doanh, thị trường của Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát để có cái nhìn khái quát về tình hình bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Công ty.

Chương 3: Quy trình bán BHNT tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Thông qua phân tích từng bước trong quy trình bán BHNT, để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu còn tồn đọng trong quy trình, những vấn đề Công ty cần giải quyết. Nội dung này dựa vào kiến thức thực tế trong quá trình thực tập để mô tả về quy trình bán BHNT tại Công ty.

Chương 4: Kết luận và giải pháp để hoàn thiện quy trình bán hàng tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Từ những phân tích ở Chương 3 để có những kết luận chung về ưu điểm và hạn chế trong hoạt động bán BHNT, từ đó đưa ra những đề xuất dựa vào kiến thức lý luận cơ bản đã học để hoàn thiện quy trình bán BHNT tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát.

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 7

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, lực lượng bán hàng cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn, người bán hàng cần phải được đào tạo cao hơn thì mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ bán hàng. Đặc biệt khi mà thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng đóng một vai trò mang tính quyết định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các công ty kinh doanh chỉ chú trọng đào tạo các nhân viên quản lý cấp cao. Trong đó cấp quản lý trung gian như quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng thường không được quan tâm và chú trọng đến.
– Trong thời gian qua, Công ty TNHH Toàn Cầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bán hàng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như hiện nay thì những năm gần đây lực lượng bán hàng của công ty đã không thể hoàn thành tốt được kế hoạch bán hàng cũng như thu hồi công nợ của Công ty đề ra.

Chính vì vậy, em xin chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Toàn Cầu” để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, từ đó tìm ra hạn chế trong hoạt động bán hàng để làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Toàn Cầu .

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động Bán hàng.

– Phân tích hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

– Giải pháp để nâng cao hiệu quả về hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.Đối tượng nghiên cứu (Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

Đề tài tập trung vào hoạt động Bán hàng củ a doanh nghiệp và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: các số liệu để phục vụ cho báo cáo bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2019.

Về không gian: Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty

Vấn đề nghiên cứu: Các vấn đề được nghiên cứu trong đề tài bao gồm tất cả những yếu tố liên quan đến Bán hàng như:

4. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo các có sử dụng các phương pháp nghiên cứu đó là: Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.

Chương 1: Sử dụng phương pháp định tính, bằng các tài liệu, sách vở để làm cơ sở lý luận.

Chương 2: Sử dụng phương pháp định tính và định lượng, cùng các tư liệu sẵn có trong công ty để tìm hiểu về hoạt động bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm của công ty.

Chương 3: Sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm của công ty.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài báo cáo được kết cấu như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng.

Chương 2: Phân tích và đánh giá hoạt động bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

Chương 3: Giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620

 

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →