Tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ

Rate this post

Báo cáo thực tập mầm non về Tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ là một tài liệu nữa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hy vọng với bài báo cáo thực tập sư phạm mầm non này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều.

LỜI NÓI ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Vui chơi là một hoạt động luôn đi cùng và gắn bó với cuộc sống của con người ngay từ thuở thơ Êu cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên nội dung và hình thức chơi ở mỗi giai đoạn, mỗi lứa tuổi có khác nhau song nú cũng chung một mục đích là thoả món nhu cầu hoạt động của con người trong cuộc sống.

Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi là hoạt động chủ đạo, qua chơi trẻ được phát triển chức năng tâm lý và hỡnh thành nhõn cỏch. Khi chơi cũng là dịp tốt để trẻ khám phá môi trường xung quanh, qua đó kích thích tính tũ mũ, khả năng quan sát, năng lực phán đoán, trí tưởng tượng… của trẻ. Chính vỡ lẽ đó mà nhiều nhà giáo dục đó gọi: “trũ chơi là trường học của cuộc sống”. Trẻ cần chơi như cần ăn no, mặc Êm, cần được yêu thương. Trũ chơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ mà không có gỡ thay thế được.

Như vậy, trường Mầm Non là môi trường thuân lợi nhất để trẻ phát triển.ở đây trẻ không những được chăm sóc, giáo dục mà cũn được vui chơi để thoả món ước muốn làm người lớn với khả năng thực tế của mỡnh. Trong khi chơi đứa trẻ học cách sử dụng đồ vật, đồ chơi do con người sáng tạo ra. Học những quy tắc ứng xử giữa người với người trong xó hội tức là học làm người.

Trẻ Mẫu Giỏo cú thể tham gia nhiều loại trũ chơi như trũ chơi đóng vai theo chủ đề, trũ chơi đóng kịch, các trũ chơi có luận… Mỗi loại trũ chơi đều có tác dụng phát triển một mặt nhất định của trẻ. Nhưng trung tâm của hoạt động vui chơi đối với trẻ đóng vai theo chủ đề là loại trũ chơi chủ yếu tạo ra nét đặc trưng trong trũ chơI,trong đời sống tâm lý của trẻ Mẫu Giáo.

Tại sao trẻ Mẫu Giáo thích chơi trũ chơi đóng vai theo chủ đề, bởi qua chơi trẻ với cuộc sống của người lớn, trẻ muốn tự mỡnh làm mọi việc như người lớn, với khả năng của mỡnh. Do vậy trũ chơi nói chung và trũ chơi đóng vai theo chủ đề nói riêng thực sự cần thiết cho trẻ…

Trong khi đó, ở các trường Mầm Non trũ chơi đóng vai theo chủ đề chưa thực sự được quan tâm, trũ chơi chưa là niềm vui, là niềm hạnh phúc của trẻ.

Vậy vấn đề cấp thiết hiện nay là phải tăng cường tổ chức hướng dẫn các trũ chơi một cách thường xuyên và nhất là trũ chơi đóng vai theo chủ đề, phải có sự hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể để tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, hứng thú, có như vậy chúng ta mới thực sự tạo cho trẻ niềm vui, niềm hạnh phúc…

Từ lý luận và thực tiễn với khả năng và niềm say mê hứng thú của mỡnh trong một thời gian hạn hẹp tụi đó chọn đề tài :

“ Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trũ chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ Mẫu Giáo”. Để làm bài tập tốt nghiệp.

TẢI TÀI LIỆU

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập sư phạm mầm non khác tại đây: http://thuctaptotnghiep.net/tag/bao-cao-thuc-tap-mam-non/