Tổng hợp Lời Mở Đầu ngành quản trị kinh doanh HAY – ĐIỂM CAO

Rate this post

dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Lời Mở Đầu ngành quản trị kinh doanh HAY – ĐIỂM CAO – Tổng hợp các lời mở đầu đề tài marketing, lời mở đầu đề tài nhân sự, phân phối, bán hàng, quản trị nguồn nhân lực,..v.v..Bài viết này chia sẻ lời mở đầu theo đề tài nên sẽ hạn chế về số lượng lời mở đầu đa dạng. Nếu các em chuyên đề tài nào có thể xem bài viết lời mở đầu của đề tài đó nha. Những bài viết Lời mở đầu báo cáo tốt nghiệp theo từng đề tài ad có liệt kê ra nhiều lời mở đầu, các em vào chọn sẽ dễ hơn. Riêng bài viết này chỉ liệt kê tổng hợp theo ngành quản trị kinh doanh thôi.

(Để lại câu hỏi cần tư vấn ở phần Bình luận, để mình tư vấn nhé)

Tổng hợp Lời Mở Đầu ngành quản trị kinh doanh HAY – ĐIỂM CAO

Lời mở đầu đề tài tuyển dụng nhân sự hay

 1. Lý do chọn đề tài

Từ xưa đến nay, nguồn lực con người luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức. Nguồn nhân lực là yếu tố số một quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Muốn có được nguồn nhân lực tốt, đáp ứng được các yêu cầu của công việc, tổ chức cần coi trọng vấn đề quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là hoạt động tuyển dụng. Tuyển dụng là đầu vào của quá trình quản trị nguồn nhân lực và nó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Quyết định tuyển dụng được xem là quyết định quan trọng nhất giúp tổ chức trong tương lai có một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được các yêu cầu công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tuyển dụng tốt sẽ giúp cho người lao động được làm việc ở những vị trí phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy được động lực làm việc và làm tăng năng suất lao động. Do đó, hoạt động tuyển dụng cần được quan tâm đúng mức.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng nhân lực, lãnh đạo công ty TNHH XYZ đã chú trọng phát triển hoạt động này nhằm tìm kiếm, thu hút, lựa chọn được nhiều nhân tài về làm việc cho công ty.

Qua quá trình tìm hiểu về quy trình tuyển dụng lao động tại XYZ, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ” để làm báo cáo tốt nghiệp

 1. Mục đích nghiên cứu

Chuyên đề đã phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ, làm rõ những ưu nhược điểm của quy trình tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2008.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp điều tra phân tích
 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp tổng hợp
 1. Kết cấu của chuyên đề

Ngoài Lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Lời mở đầu đề tài báo cáo tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực hay

1.Tính cấp thiết của đề tài

Từ cuối thập niên 70, vấn đề cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng với sự chuyển đổi từ quá trình sản xuất công nghiệp theo lối cổ truyền sang quá trình sản xuất công nghệ kỹ thuật hiện đại, những biến đổi trong cơ cấu nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu ngày càng nâng cao của nhân viên đã tạo ra cách tiếp cận mới về quản trị con người trong các tổ chức, doanh nghiệp. Vấn đề quản trị con người trong một tổ chức, doanh nghiệp không còn đơn thuần chỉ là vấn đề quản trị hành chính nhân viên. Tầm quan trọng của việc phối hợp các chính sách và thực tiễn quản trị nhân sự được nhấn mạnh.

Nhiệm vụ quản trị con người là của tất cả quản trị gia, không còn đơn thuần là của trưởng phòng nhân sự hay tổ chức cán bộ như trước đây. Việc cần thiết phải đặt đúng người cho đúng việc là phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiễn quản trị con người với mục tiêu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

Với quan điểm: “Con người không còn là đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất  kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báu của tổ chức, doanh ngiệp”, các doanh nghiệp hiện nay có suy nghĩ chuyển  từ tình trạng tiết kiệm cho phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận cao hơn và hiệu quả cao hơn. Từ quan điểm này, quản trị nguồn nhân lực được phát triển và đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay, Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý kinh tế. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển, để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đáp ưng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội thì mỗi doanh nghiệp cần phải thay đổi quản trị nguồn nhân lực của mình.

Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với nhiều biện pháp về quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh ngiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, tôi quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao quản trị nhân sự tại công ty CP  ABC”.

 1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị nhân sự, phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại công ty  CP ABC, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nhân sự.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác quản trị nhân sự tại công ty CP ABC.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Em sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thu thập tổng hợp tài liệu từ công ty, quan sát, lấy ý kiến của bộ phận nhân sự, các chuyên gia quản trị nhân sự và người lao động tại công ty CP ABC để có giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty.

 1. Kết cấu của đề tài báo cáo tốt nghiệp

Ngoài Lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Lời mở đầu đề tài Marketing mix hay

Lời mở đầu đề tài hoạt động kênh phân phối

 1. Lý do chọn đề tài

Kênh phân phối giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng với đúng mức giá họ có thể mua, đúng chủng loại họ cần, đúng thời gian và địa điểm mà họ yêu cầu. Nhờ có mạng lưới kênh phân phối mà khắc phục được những khác biệt về thời gian, địa điểm và quyền sở hữu giữa người sản xuất và người tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ.

Các kênh phân phối hoạt động rất phức tạp bao gồm trong đó nhiều mối quan hệ giữa các thành viên như cạnh tranh, hợp tác, xung đột… Các kênh phân phối có thể hình thành ngẫu nhiên theo truyền thống trên thị trường hoặc là các hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc được tổ chức và quản lý theo chương trình đã được định trước nhằm tạo nên sự liên kết dài hạn và chặt chẽ giữa các thành viên trong kênh.

Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến phân phối như là biến số marketing tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp trên thị trường. Vấn đề quan trọng đặt ra đối với các doanh nghiệp là lựa chọn được kênh phân phối thích hợp cho các sản phẩm của mình và phải thực hiện được hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối đó. Hoạt động quản trị kênh bao gồm cả quản trị phân phối hàng ngày và quản trị dài hạn. Việc quản trị hệ thống kênh phân phối dài hạn tập trung vào xây dựng những chính sách thúc đẩy thành viên kênh hợp lý, sử dụng các công cụ marketing hỗn hợp khác trong quản trị kênh một cách hiệu quả, đánh giá hoạt động của từng thành viên kênh và đưa ra những chính sách quản lý mới.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như hiệu quả của hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối đem lại cho doanh nghiệp, công ty cổ phần XYZ (TSC) đã rất quan tâm đến việc điều hành hoạt động kênh phân phối của mình: công ty đã đề ra những chính sách, chiến lược cụ thể trong việc thiết kế, điều hành và quản trị hệ thống kênh phân phối ấy. Nhưng trong quá trình hoạt động công ty cũng không tránh khỏi những thiếu sót, những khuyết điểm cần phải được khắc phục.

Vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần XYZ (TSC)” nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của công ty trên thị trường, giúp công ty nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường nội địa, mở rộng thị phần.

 1. Mục đích nghiên cứu đề tài:
 • Phân tích, đánh giá đúng thực trạng của hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối hiện nay của công ty.
 • Dựa trên những kiến thức đã học kết hợp với tìm hiểu thực tế em đã đưa ra một số giải pháp giúp công ty phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quản trị hệ thống kênh phân phối và tận dụng được những thời cơ đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tạo sự phát triển bền vững cho công ty cổ phần XYZ (TSC).
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
 • Đối tượng:
 • Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần XYZ (TSC).
 • Đứng trên góc độ của công ty để phân tích, luận giải và đề xuất các giải pháp cho hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Đề tài nghiên cứu sản phẩm ống và phụ kiện PPR của Wavin bao gồm 4 nhóm sản phẩm sau: ống nước, phụ kiện, van nước, máy thi công; và được tiêu thụ ở thị trường Việt Nam.
 1. Phương pháp nghiên cứu:

Trong đề tài đã kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phân tích logic, kết hợp giữa lý luận với thực tế để phân tích lý giải.

 1. Kết cấu đề tài:

Đề tài được chia thành 3 chương:

Chương 1:Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần XYZ (TSC).

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần XYZ (TSC).

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần XYZ (TSC).

Lời mở đầu đề tài hoạt động bán hàng hay

 1. Lý do chọn đề tài
 • Việt Nam tiến hành phát triển kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập nền kinh tế khu vực và Thế Giới, đang đứng trước những cơ hội mới đồng thời cũng không ít khó khăn, trở ngại và chịu áp lực cạnh tranh rất lớn không những trên thị trường Quốc Tế mà ngay cả thị trường trong nước. Trong cuộc cạnh tranh này hệ thống bán phân phối hàng hóa với vai trò liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, tác động trực tiếp đến lợi nhuận, đến nhà sản xuất và lợi ích của người tiêu dùng. Do đó hệ thống bán hàng đã và đang là lĩnh vực mang tính cạnh tranh cao.
 • Tổ chức và quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì, với giá bao nhiêu mà còn đưa ra thị trường với giá như thế nào? Các doanh nghiệp phải biết sử sụng kênh phân phối bán hàng như là một công cụ giúp doanh nghiệp thành công trên thị trường trong dài hạn. Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc tạo lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, việc duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài càng khó hơn. Các biện pháp về sản phẩm, khuyến mãi, quảng cáo, cắt giảm giá bán…. chỉ có lợi thế trong ngắn hạn. Tạo lập và phát triển kênh bán hàng là một chiến lược lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và tiền của…mà không phải doanh nghiệp nào cũng thành công.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển hê thống bán hàng trong thực tiễn đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hội nhập, tự do hóa thương mại. Được sựu đồng ý của Thầy, Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, sự hỗ trợ từ Công Ty TNHH TM SX DV XYZ và sự hướng dẫn của cô Thạc sĩ _____i, em tiến hành thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động bán hàng của Công Ty TNHH TM SX DV XYZ”. Đề tài nhằm tìm hiểu những thành công và hạn chế trên bước đường xây dựng và phát triển hoạt động bán hàng của Công Ty TNHH TM SX DV XYZ.
 1. Mục đích nghiên cứu:
 • Nghiên cứu sự tổ chức và vận hành hệ thống bán hàng của Công ty ra thị trường để thấy được hiệu quả, những ưu điểm và nhược điểm từ đó có những đề xuất nhằm hoàn thiện, mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng.
 • Khẳng định thương hiệu, uy tín của Công ty ở thị trường trong nước.
 1. Phạm vi nghiên cứu:
 • Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại Công Ty TNHH TM SX DV XYZ, khảo sát tại các cửa hàng bán sỉ là lẻ tại TP. HCM và thu thập số liệu doanh thu từ các tỉnh trong cả nước.
 • Phạm vi thời gian nội dung đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu hai năm gần đây nhất là năm 2016 – 2018
Lời Mở Đầu ngành quản trị kinh doanh HAY - ĐIỂM CAO

Lời Mở Đầu ngành quản trị kinh doanh HAY – ĐIỂM CAO

 1. Đối tượng nghiên cứu:
 •  Tổng hợp hệ thống kênh phân phối của Công Ty TNHH TM SX DV XYZ tại thời điểm nghiên cứu.
 • Những thành viên tham gia kênh, tổ chức nhân sự của kênh, các quy chế hoạt động bán hàng của kênh.
 • Đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty thông qua hệ thống bán hàng.
 • Các biện pháp, chiến lược cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống bán hàng.
 1. Đề tài được xây dựng gồm có ba phần:
 • Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng
 • Chương II: Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM SX DV  XYZ.
 • Chương III: Các giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH TM SX DV XYZ.

Lời mở đầu đề tài chăm sóc khách hàng

 1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế kinh doanh hiện tại, khi mà sự chênh lệch về chất lượng, mẫu mã sản phẩm giữa các doanh nghiệp ngày càng được thu hẹp thì sức cạnh tranh của bản thân sản phẩm không mang tính quyết định nữa. Doanh nghiệp đã dần chuyển hướng sang chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bởi lẽ, các khách hàng hiện nay không chỉ muốn mua sản phẩm tốt, rẻ mà còn mong muốn được hưởng chất lượng dịch vụ hậu mãi, bảo hành tốt nhất, chuyên nghiệp.

Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp nhỏ, với nguồn vốn và nhân lực hạn chế muốn phát huy lợi thế của mình, thường nghĩ đến khả năng cá biệt hoá dịch vụ khách hàng. Mục đích của phương châm này là đem lại cho khách hàng cảm giác đặc biệt, được trân trọng. Không chỉ vậy, doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi bởi cảm giác được làm “khách hàng duy nhất” sẽ dễ thúc đẩy khách hàng quay trở lại mua hàng, tiêu dùng nhiều hơn và giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp tới bạn bè và người thân.

Một khảo sát mới đây với 15 tổ chức tài chính lớn ở Hà Nội cho biết, hầu hết các doanh nghiệp đều có kế hoạch đầu tư hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Trong đó, có tới 60% có kế hoạch xây dựng trong vòng 6 tháng tới, 30% đặt kế hoạch thực hiện trong vòng 1 năm tới và khoảng 10% còn lại cũng lên kế hoạch đầu tư trong 2 năm tới và có khoảng 70% các tổ chức tài chính có dự kiến sẽ thuê ngoài (outsourcing) dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Hơn nữa, trong thời gian tham gia thực tập tại công ty thương mại và dịch vụ lữ hành BWM tôi thấy một thực tế rằng, với một doanh nghiệp lữ hành, các giao dịch, giao tiếp giữa các cá nhân với nhau là chủ yếu và hết sức quan trọng. Nó có ý nghĩa mang lại sự thành công cho doanh nghiệp trên bước đường kinh doanh. Nhưng công ty chưa thực sự chú trọng trong công tác này mà việc làm chỉ gọi là có, sơ sài, còn nhiều sai sót, chưa có một quy trình chuẩn mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Đó là tất cả những lý do tại sao tôi lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Thương Mại và Dịch vụ Lữ hành BWM” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Trong quá trình làm đề tài này, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cô ___________, toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty Du Lịch BWM. Tôi xin chân thành cảm ơn tới những người đã giúp đỡ, dìu dắt tôi trong thời gian qua để hoàn thành được đề tài. Tôi cũng chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô trong khoa Du Lịch & Khách Sạn trường Đại Học __________________ đã giúp đỡ dạy dỗ cho tôi bao kiến thức làm nền tảng vững chắc cho bước đi trên con đường sự nghiệp trong tương lai!

 1. Mục đích của chuyên đề
 • Làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp cuối khóa
 • Cho thấy tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nói riêng
 • Làm tài liêu tham khảo cho các doanh nghiệp lữ hành
 1. Đối tượng nghiên cứu

Để thực hiện mục đích đặt ra, chuyên đề tập trung nghiên cứu các cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng, các kỹ năng tác nghiệp của nhân viên chăm sóc khách hàng.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề thực này bao gồm:

 • Phương pháp luận: sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng làm nền tảng
 • Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm: sử dụng các dữ liệu thông tin thứ cấp đã được công bố trên nhiều nguồn như sách, báo, internet, tài liệu của công ty…để phân tích, so sánh, khái quát và suy luận
 • Phương pháp xử lý thông tin: sử dụng các phương pháp định tính và định lượng để đưa ra các phân tích, nhận xét
 1. Kết cấu của chuyên đề

Chuyên đề được chia thành 3 phần:

Phần MỞ ĐẦU

Phần NỘI DUNG

Chương 1. Cơ sơ lý luận

Chương 2. Thực trạng hoạt động của Công Ty Thương Mại và Dịch vụ Lữ hành BWM

Chương 3. Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng để đạt được hiệu quả trong kinh doanh lữ hành

Phần KẾT LUẬN


Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!