5/5 - (2 bình chọn)

Luật dân sự được nhiều bạn sinh viên ngành Luật chọn làm đề tài báo cáo thực tập Luật dân sự của mình, tuy nhiên mảng dân sự rất rộng, các bạn chưa định hướng được đề tài sẽ còn hoang mang và khó chốt được đề tài ưng ý, nếu có danh sách sẵn các bạn sẽ nhanh chóng lựa cho mình hơn. Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên khoa Luật, sau đây là nội dung liệt kê các đề tài Báo cáo thực tập Luật Dân Sự, nội dung chi tiết bài viết này như sau:

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình để được hỗ trợ qua https://zalo.me/0909232620

Danh sách đề tài báo cáo thực tập Luật Dân Sự

 1. Áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự tại địa phương thực tập
 2. Chế độ pháp lý đối với giám hộ và thực tiễn thực hiện quan hệ giám hộ tại địa phương thực tập
 3. Việc bảo vệ quyền dân sự của cá nhân tại địa phương thực tập
 4. Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện việc thay đổi họ tên của cá nhân tại địa phương thực tập
 5. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và thực tiễn bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh tại địa phương thực tập
 6. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và thực tiễn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân tại địa phương thực tập
 7. Quyền chuyển đổi giới tính và thực tiễn áp dụng quy định về chuyển đổi giới tính tại địa phương thực tập (Đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)
 8. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân và thực hiện bảo vệ quyền này tại địa phương thực tập
 9. Tuyên bố cá nhân chết và tuyên bố cá nhân mất tích và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 10. Những vấn đề pháp lý của pháp nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật về pháp nhân tại địa phương thực tập
 11. Giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu tại địa phương thực tập
 12. Đại diện của pháp nhân và thẩm quyền đại diện của pháp nhân tại địa phương thực tập
 13. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
 14. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
 15. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân tại địa phương thực tập
 16. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng của chủ sở hữu và việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về vi phạm quy tắc xây dựng tại địa phương thực tập (Đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)
 17. Áp dụng điều khoản chuyển tiếp thi hành bộ luật dân sự năm 2015 trong việc giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân
 18. Hệ quả pháp lý của chuyển giao quyền yêu cầu theo pháp luật Việt Nam
 19. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần do vi phạm hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam
 20. Các biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay nhà dự án
 21. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực khám chữa bệnh
 22. Bảo vệ bên yếu thế do bất cân xứng thông tin trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản
 23. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam
 24. Miễm thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật Dân sự Việt Nam
 25. Chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo pháp luật Việt Nam
 26. Quyền về lối đi qua theo pháp luật dân sự Việt Nam
 27. Hợp đồng công chức do giả mạo theo pháp luật Dân sự
 28. Chi phí thừa kế

DOWNLOAD 10  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

 1. Văn bản công chứng giao dịch quyền sử dụng đất và nhà ở vô hiệu theo pháp luật Việt Nam
 2. Thời hiệu khởi kiện về tranh chấp đặt cọc theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
 3. Bảo hộ quyền tác giả đối với sách điện tử trong môi trường Internet theo pháp luật Việt Nam
 4. Xác lập quyền hưởng dụng theo pháp luật dân sự Việt Nam
 5. Hậu quả pháp lý của biện pháp bảo đảm không được đăng ký trong pháp luật dân sự
 6. Bồi thường tổn thất tinh thần do hành vi xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam
 7. Trách nhiệm xin lỗi khi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác
 8. Chấm dứt quyền hưởng dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam
 9. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại theo pháp luật Việt Nam (Đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)
 10. Quyền thừa kế của con nuôi theo pháp luật Việt Nam 
 11. Thời điểm có hiệu lực của giao dịch về quyền sử dụng đất
 12. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong trường hợp bên bị thiệt hại có lỗi
 13. Quyền thừa kế của cá nhân được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
 14. Pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại – Thực trạng và giải pháp
 15. Quyền của bên bảo lãnh sau khi thực hiện thay theo pháp luật Việt Nam
 16. Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
 17. Xác định ranh giới và mốc giới giữa các bất động sản liền kề và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 18. Sở hữu chung của dòng họ đối với nhà thờ, ruộng đất hương hỏa và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 19. Sở hữu chung trong nhà chung cư, các loại tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 20. Những vấn đề pháp lý trong sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
 21. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 22. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 23. Giao dịch bảo đảm và những tranh chấp về giao dịch bảo đảm tại địa phương thực tập
 24. Thế chấp quyền sử dụng đất và những tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
 25. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 26. Ký kết, thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản tại địa phương thực tập
 27. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại tại đơn vị thực tập (Đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)
 28. Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực hiện các loại hợp đồng
 29. Ký kết, thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
 30. Tín chấp và thực tiễn thực hiện tín chấp tại địa phương thực tập
 31. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 32. Ký kết, thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 33. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 34. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 35. Ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương thực tập
 36. Bán đấu giá tài sản và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 37. Mua sau khi dùng thử, mua trả chậm, trả dần và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
 38. Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp phát sinh tại địa phương thực tập
 39. Tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 40. Hợp đồng vay tài sản và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản tại địa phương thực tập
 41. Họ, hụi, biêu, phường và thực tiễn thực hiện, giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 42. Ký kết, thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương thực tập
 43. Hợp đồng về quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
 44. Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 45. Ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại địa phương thực tập
 46. Ký kết, thực hiện hợp đồng gia công và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng gia công tại đơn vị thực tập
 47. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đơn vị thực tập

DOWNLOAD 5==>  NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

 1. Hợp đồng ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tại địa phương thực tập
 2. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực hiện
 3. Bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 4. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập
 5. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 6. Bồi thường thiệt hai do người làm công, học nghề gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 7. Bồi thường thiệt hại do các ô tô, xe máy gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 8. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 9. Bồi thường thiệt hai do làm ô nhiễm môi trường và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 10. Bồi thường thiệt hai do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 11. Bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 12. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 13. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 14. Lập di chúc có công chứng tại đơn vị thực tập
 15. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 16. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và giải quyết tranh chấp có liên quan tại địa phương thực tập
 17. Di sản dùng vào việc thờ cúng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 18. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại đơn vị thực tập
 19. Thừa kế quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 20. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập.

 


Một số đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự tham khảo

Đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự – THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Mua bán hàng hóa là hoạt động đặc trưng cơ bản của kinh doanh thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa chính là cách thức để hoạt động này được diễn ra, nó thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể trong quan hệ mua bán. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện nhờ vào nhiều yếu tố như sự chấp hành của các bên đối với các điều khoản đã thỏa thuận hay hợp đồng đó có vi phạm lợi ích chung của xã hội, lợi ích của người khác hay không. Pháp luật với vai trò là khung định ra những nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động trong xã hội, cũng điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động thiết yếu này.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, pháp luật thương mại nước ta nói chung và pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng đã có sự thay đổi, hoàn thiện đáng kể. Sự ra đời của Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005 là minh chứng cụ thể cho sự tiến bộ đó. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng của Việt Nam, thì một hành lang pháp lý vững chắc về các hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là hợp đồng mua bán hàng hóa, sẽ tạo cho các doanh nghiệp nước ta một lợi thế vững chắc ngay tại “sân nhà”, cũng như tiến ra thị trường quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của các chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa, tác giả chọn đề tài: “Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại Công ty TNHH ABC” để làm báo cáo thực tập. (Đề cương Báo Cáo Tốt nghiệp Luật Dân Sự)

THAM KHẢO 300+==>  ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KHOA LUẬT

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Khái quát lý luận về Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

– Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

– Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

3. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước tại Công ty TNHH ABC từ năm 2017 đến năm 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, như: phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp so sánh luật học, phương pháp logic…hai phương pháp chủ yếu được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài: Phương pháp thu thập thông tin từ báo chí, sách vở, các điều luật quy định hiện hành, từ thông tin công ty cung cấp.

Phương pháp phân tích – tổng hợp: đưa ra các kết quả so sánh, thống kê, tổng hợp

5. Kết cấu chuyên đề 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung khóa luận gồm có 3 chương:

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Một số vấn đề lý luận và pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa

Phần 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

Phần 4: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

Phần 5: Kết luận

PHẦN 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

2.1. Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hóa

2.2. Đặc điểm của Hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3. Một số nội dung cơ bản của pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3.1.Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3.2. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3.3.Giải quyết tranh chấp phát sinh

PHẦN 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG  PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TẠI CÔNG TY TNHH ABC (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

3.1.  Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH ABC

3.1.2.Sơ đồ hệ thống tổ chức của công ty

3.2. Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

3.2.1. Quá trình giao kết hợp đồng

3.2.2. Quá trình thực hiện hợp đồng

3.2.3. Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và biện pháp giải quyết tranh chấp

3.3. Nhận xét về quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

3.3.1. Những kết quả đã đạt được

3.3.2. Những khó khăn, tồn tại trong quá trình soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH ABC

PHẦN 4:  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ABC

4.1.Kiến nghị đối với công ty

4.2.Đối với quá trình giao kết hợp đồng

4.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

PHẦN 5: KẾT LUẬN

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 


 

Đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự – THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

1.Tên đề tài:    “THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH”

2.Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay,nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của mình chủ yếu thông qua các giao dịch dân sự. Khi xác lập các giao dịch này đa số các bên tham gia đều mong muốn thực hiện đầy đủ các cam kết của mình, nhưng cũng có những trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan, mà một bên trong quan hệ nghĩa vụ đó đã vi phạm nghĩa vụ của mình chẳng hạn không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình. Việc vi phạm nghĩa vụ đó đã gây thiệt hại cho chủ thể có quyền lợi trong giao dịch, là nguyên nhân gây ra những tranh chấp và những bất ổn cho xã hội.Chính vì vậy,để góp phần cho các cam kết hợp pháp được giao kết, thực hiện đúng và đầy đủ, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của các bên, hạn chế tranh chấp và thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển nhà làm luật đã quy định bảy biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh và tín chấp . Trong đó, đặt cọc với ưu điểm dễ thực hiện, tính an toàn cao, tính ràng buộc chắc chắn và có tính chế tài nghiêm khắc, được các chủ thể sử dụng khá phổ biến trong giao dịch dân sự nói chung, đặc biệt là trong các giao dịch dân sự liên quan đến các đối tượng là nhà, quyền sử dụng đất và các bất động sản khác. Đặt cọc cũng được thể hiện dưới hình thức của một hợp đồng nếu được các bên giao kết.Hiện nay hợp đồng đặt cọc ngày càng trở nên phổ biến do tính an toàn pháp lý và thực tiễn cao.Để đạt được điều đó thì các quy định về “thực hiện hợp đồng đặt cọc “mang tính chất rất quan trọng.

Nhằm tìm hiểu thêm những quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng của hợp đồng đặt cọc, người viết chọn đề tài”Thực hiện hợp đồng đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành” để nghiên cứu và làm bài báo cáo thực tập.

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

Dựa trên cơ sở nghiên cứu các quy định về thực hiện hợp đồng đặt cọc theo pháp luật Việt Nam, người viết muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề lý luận chung, đồng thời tìm hiểu thực tiễn về việc “Thực hiện hợp đồng đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành” với mong muốn có thể góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

THAM KHẢO==> GIÁ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP BAO NHIÊU?

 1. Phạm vi nghiên cứu.

Tập trung nghiên cứu về hợp đồng đặt cọc được quy định trong Bộ Luật dân sự 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau:

– Phương pháp phân tích để làm rõ các nguyên tắc, trình tự,thủ tục và phương thức giải quyết  tranh chấp của hợp đồng đặt cọc.

– Phương pháp tổng hợp nhằm sắp đặt,liên kết, hệ thống các vấn đề đã phân tích cũng như trình bày các vấn đề.

– Phương pháp thống kê nhằm thu thập thông tin dữ liệu thông qua quá trình thực hiện hợp đồng đặt cọc.

 1. Kết cấu của chuyên đề.

Đề tài được chi làm 5 phần:

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Kết cấu đề tài

PHẦN 2: LÝ THUYẾT

2.1. Vấn đề chung về hợp đồng đặt cọc

2.1.1  Khái niệm về hợp đồng đặt cọc

2.1.2  Mục đích của hợp đồng  đặt cọc

2.1.3  Hình thức của hợp đồng đặt cọc

2.1.4  Nội dung hợp đồng đặt cọc

2.2. Điều kiện Luật quy định về thực hiện hợp đồng đặt cọc

2.2.1  Chủ thể thực hiện hợp đồng

2.2.2  Hình thức của tài sản trong thực hiện hợp đồng

2.2.3  Phương thức xử lý tài sản đặt cọc trong thực hiện hợp đồng

PHẦN 3: THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TẠI CTY CP BĐS GM HOLDINGS

PHẦN 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

PHẦN 5: KẾT LUẬN

 


Đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự – pháp luật việt nam về quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Đề tài: hoàn thiện pháp luật việt nam về quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

 1. lý do chọn đề tài

Ngay từ khi ra đời nhà nước ta đã công nhận và bảo vệ quyền của công dân, điều này đã được ghi nhận trong bản hiến pháp đầu tiên của nước ta đó là Hiến Pháp 1946, và tiếp đến là các bản hiến pháp 1959, 1980, 1992 và hiến pháp hiện hành 2013. Nội dung hiến pháp quy định các quyền cơ bản của công dân sau này được phát triển rộng hơn thành chế định quyền và nghĩa vụ của công dân, trong các quyền của công dân thì không thể nhắc đến “ quyền của cá nhân đối với hình ảnh”.

Nhưng việc sử dụng hình ảnh khi chưa có sự đồng ý của người khác hiện nay diễn ra rất phổ biến. (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

Vài năm trước đây dư luận nước ta từng xôn xao về việc bạn trai tung clip nóng của bạn gái lên mạng xã hội facebook và gần đây hơn là việc clip nóng của nữ tiếp viên hàng không bị đăng tải trên mạng xã hội, bên cạnh về vấn đề đạo đức và lối sống của giới trẻ hiện nay thì quyền nhân thân của cá nhân gắng với hình ảnh bị xâm phạm, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi công nghệ càng phát triển cho ra đời những máy quay phim, chụp ảnh ngày càng hiện đại, vì vậy mà việc ngăn chặn và tìm thủ phạm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, có thể nói nguy cơ bị xâm phạm hình ảnh cá nhân hiện nay rất cao, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân bị xâm phạm hình ảnh.

Quyền cá nhân đối với hình ảnh được pháp luật ghi nhận và bảo vệ có ý nghĩa rất lớn đối với mỏi cá nhân, đây là yếu tố tinh thần gắn liền với mỏi cá nhân, hình ảnh của mõi cá nhân bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng về danh dự nhân phẩm, vì vậy việc pháp luật ghi nhận và bảo vệ quyền của mỏi cá nhân đối với hình ảnh hết sức quan trọng, vì vậy quyền này đã được pháp luật quy định trong điều 32 BLDS 2015. Tuy nhiên những quy định này chưa đủ mạnh để buộc mọi người ngưng sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa xin phép.

Vì những lí do trên nên em chọn đề tài “ hoàn thiện pháp luật Việt nam về quyền của cá nhân đối với hình ảnh” để nghiên cứu, tìm hiểu và mong muốn hoàn thiện hơn về quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

THAM KHẢO 10 MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT KINH TẾ

 1. Mục tiêu nghiên cứu (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

– Đề tài sẽ xác định rỏ các hình thức xâm phạm trong thực tiển để đưa ra hướng giải quyết, xữ lí, răng đe mọi người khi có hành vi xâm phạm hình ảnh của người khác, để từ đó tạo nên ý thức cho mọi người khi có ý định sử dụng hình ảnh của người khác.

– tìm ra những mặt hạn chế, không phù hợp của pháp luật để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Các quy định của pháp luật liên quan đến quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

 1. Phạm vi nghiên cứu

– Hiến pháp 2013

– Bộ luật dân sự 2015

– Nghiên cứu thực tiển áp dụng các quy định pháp luật về quyền của cá nhân đối với hình ảnh của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2020 tại tỉnh Trà Vinh.

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

– Để hoàn thành các mục tiêu của đề tài trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu , vận dụng đã được thực hiện trên phương pháp duy vật biện chứng

– Đề tài sử dụng các phương pháp sau:

+ phương pháp phân tích

+ phương pháp nghiên cứu tài liệu

6.giả thuyết nghiên cứu

Các quy định pháp luật của việt nam hiện nay về quyền của cá nhân đối với hình ảnh còn nhiều hạn chế như:

– chưa đủ mạnh để tạo sức ép cho mọi người chấp hành

– quy định chưa cụ thể các hành vi xâm phạm

 1. PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ NHÂN THÂN GẮN VỚI HÌNH ẢNH

1.1 khái niệm chung về quyền nhân thân của cá nhân

1.1.1  khái niệm nhân thân

1.1.2 Khái niệm quyền nhân thân

1.2 khái quát chung về quyền nhân thân gắn với hình ảnh của cá nhân

1.2.1 khái niệm hình ảnh

1.2.2 khái niệm quyền nhân thân gắn với hình ảnh của cá nhân

1.2.3 đặc điểm của quyền nhân thân gắn với hình ảnh của cá nhân

1.2.4 ý nghĩa của việc bảo vệ quyền nhân thân gắn với hình ảnh của cá nhân

1.3 Mối liên hệ giữa quyền của cá nhân đối với hình ảnh với các quyền khác

1.3.1 Mối liên hệ giữa quyền của cá nhân đối với hình ảnh với về quyền bí mật đời tư

1.3.2 Mối liên hệ giữa quyền của cá nhân đối với hình ảnh với quyền về danh dự nhân phẩm

Chương 2: CÁC HÌNH THỨC XÂM PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH (Đề cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Dân Sự)

2.1 các dạng hành vi xâm phạm

2.1.1 hành vi sử dụng hình ảnh của người khác với mục đích thương mại

2.1.2 hành vi phát tán hình ảnh của người khác với mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cú người đó

2.1.3 hành vi sữ dụng hình ảnh xâm phạm đến bí mật đời tư

2.1.4 hoạt động báo chí xâm phạm đến quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong một số trường hợp

2.2 Nhận xét về thực trạng các dạng xâm phạm đến quyền nhân thân của cá nhân đối với  hình ảnh

Chương 3: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

3.1 Các trách nhiệm do vi phạm quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh

3.1.1 trách nhiệm xin lỗi hoặc công khai xin lỗi

3.1.2 trách nhiệm đền bù tài chính

3.2 các biện pháp bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh

3.2.1 biện pháp tự bảo vệ

3.2.2 biện pháp kiện dân sự

3.2.3 biện pháp hành chính

3.2.4 biện pháp hình sự

 1. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân gắn với hình ảnh.

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Hiến pháp 2013.

– Bộ luật dân sự 2015.

– Luật Trẻ em năm 2016.

– luật báo chí năm 2016

– Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

– Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí.

 


Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự:  Quy định pháp luật dân sự về di chúc có điều kiện – thực tiễn và kiến nghị

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC

1.1. Vài nét về thừa kế và quyền thừa kế

1.2. Di chúc và đặc điểm của di chúc

1.3. Tiến trình phát triển của những quy định pháp luật về thừa kế nói chung và các điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng ở Việt Nam

Chương 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ DI CHÚC CÓ ĐIỀU KIỆN

2.1. Người lập di chúc

2.2. Ý chí của người lập di chúc

2.3. Về nội dung của di chúc

2.4. Về hình thức của di chúc

Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC (Đề cương Báo Cáo Tốt nghiệp Luật Dân Sự)

3.1. Thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc tại Tòa án nhân dân

3.2. Một số loại tranh chấp về thừa kế theo di chúc cụ thể

3.3. Hướng hoàn thiện những quy định pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của di chúc

KẾT LUẬN


DOWNLOAD 8+ BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LUẬT, VĂN PHÒNG LUẬT

Đề cương báo cáo tốt nghiệp  Luật Dân Sự – Thực trạng khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

1.1. Khái niệm, đặc điểm về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.1.1. Khái niệm khiếu nại và khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.1.2. Đặc điểm khiếu nại và khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.2. Nội dung, khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.2.1. Nguyên tắc khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.2.2. Thẩm quyền khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.2.3. Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.3. Vai trò của việc khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

– Quan điểm của của Đảng và nhà nước

– Hệ thống quy định pháp luật

– Tổ chức bộ máy và con người

– Ý thức chấp hành pháp luật

– Các nguồn lực về kinh tế, xã hội

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

2.1. Khái quát huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

2.2. Thực trạng ban hành cơ chế khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

2.3. Thực trạng khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2016-2019

2.3.1. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đait ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

2.3.2. Những kết quả đạt được về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

2.3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Tiểu kết chương 2

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỂU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

3.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai do tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

3.2.2. Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Tiểu kết chương 3

 


Đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự – quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1.1. Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại

1.2. Khái niệm và đặc điểm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.3. Nội dung pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và xử lý hành vi này theo pháp luật hiện hành

1.3.1. Hệ thống quy định về hành vi thỏa thuận han chế cạnh tranh

1.3.2. Nội dung quy định thỏa thuận thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật hiện hành

1.3.2.1.  Các biện pháp xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

– Các biện pháp chế tài

– Các biện pháp quản lý

1.3.2.2. Cơ quan xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.3.2.3. Trình tự và thủ tục xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

–  Điều kiện thụ lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

–  Quy trình xử lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

– Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

2.1. Thực trạng quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật trong xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại

2.2.1. Kết quả đạt được

2.2.2. Khó khăn, vướng mắc

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

3.1. Phương hướng hoàn thiện áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện  pháp luật

3.2.2. Giải pháp trong công tác xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

KẾT LUẬN


DOWNLOAD 5+ BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN

Đề cương báo cáo thực tập Luật Dân Sự – diện thừa kế và hàng thừa kế

A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Mục đích nghiên cứu
5. Bố cục của chuyên đề
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ DIỆN THỪA KẾ VÀ HÀNG THỪA KẾ
1.1. Khái niệm chung
1.1.1. Thừa kế và quyền thừa kế
1.1.2. Di sản thừa kế
1.1.3. Người để lại di sản thừa kế
1.1.4. Người thừa kế
1.2. Diện thừa kế và hàng thừa kế
1.2.1. Khái niệm về diện thừa kế và hàng thừa kế
1.2.2. Quy định của pháp luật dân sự về diện thừa kế và hàng thừa kế
1.2.2.1. Diện thừa kế
– Diện thừa kế theo quan hệ huyết thống
– Diện thừa kế theo quan hệ hôn nhân
– Diện thừa kế theo quan hệ nuôi dưỡng
1.2.2.2. Hàng thừa kế
– Hàng thừa kế thứ nhất
– Hàng thừa kế thứ hai
– Hàng thừa kế thứ ba
1.2.3. Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ DIỆN THỪA KẾ VÀ HÀNG THỪA KẾ – BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)
2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật dân sự về diện thừa kế và hàng thừa kế
2.2. Bất cập và kiến nghị hoàn thiện
2.2.1 Hàng thừa kế thứa hai của cháu
2.2.2 Về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
2.2.3 Về thừa kế thế vị
2.2.4 Những người thừa kế được sinh ra theo phương pháp khoa học
2.3 Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện
2.3.1 Về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
2.3.2 Về thừa kế thế vị
2.3.3 Về nhường quyền hưởng di sản thừa kế
2.3.4 Cần ban hành quy định của pháp luật về những người thừa kế được sinh ra theo phương pháp khoa học hiện đại

(Phần này mình không can thiệp nha anh Bình, anh Bình cứ đưa nội dung nào anh thấy hợp lý vào thôi)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Đề cương báo cáo tốt nghiệp Luật Dân Sự – khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

 


Đề cương đề tài thực tập Luật Dân Sự – nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON KHI LY HÔN (Đề cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Dân Sự)

1.1.  Khái quát chung về cấp dưỡng

1.1.1.  Khái niệm cấp dưỡng

1.1.2.  Sự khác biệt giữa nghĩa vụ cấp dưỡng và nuôi dưỡng

1.2.  Khái niệm về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

1.3.  Lược sử hình thành chế định cấp dưỡng

1.3.1.    Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn trong hệ thống pháp luật Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

1.3.2.    Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn trong hệ thống pháp luật Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

1.3.2.1.  Luật hôn nhân và gia đình trong giai đoạn sự nghiệp cách mạng nước

ta thực hiện hai nhiệm vụ: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam (sau 1945 – 1975

1.3.2.2.    Luật hôn nhân và gia đình giai đoạn cả nước thống nhất trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (từ 197 – trước 01/01/2001

1.3.2.3.   Giai đoạn Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (từ 01/01/2001- trước 01/01/2015

1.3.2.4.  Giai đoạn Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

1.4.  Đặc điểm về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

1.5.  Ý nghĩa về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

CHƯƠNG 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON KHI LY HÔN (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

2.1.  Những điều kiện phát sinh quan hệ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

2.1.1.  Điều kiện chung

2.1.2.  Điều kiện riêng

2.1.2.1.  Đối với người được cấp dưỡng

2.1.2.2.  Đối với người có nghĩa vụ cấp dưỡng

2.2.  Mức cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

2.3.  Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn         

2.3.1.  Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo định ky

2.3.2.  Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần

2.4.  Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

2.4.1.  Hình thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

2.4.2.  Thay đổi chế độ cấp dưỡng

2.4.3.  Tạm ngừng cấp dưỡng

2.5.  Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

2.6.  Cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn        

CHƯƠNG 3 THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON KHI LY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

3.1.  Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn trong hoạt động của Tòa án

3.2.   Vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án về cấp dưỡng nuôi con của cha mẹ khi ly hôn

3.3.  Một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

3.3.1.  Vấn đề về thời điểm bắt đầu cấp dưỡng nuôi con3.3.2.  Vấn đề về tạm ngừng cấp dưỡng

3.3.3.    Vấn đề liên quan đến thỏa thuận mức cấp dưỡng và ấn định mức cấp dưỡng nuôi con

3.4.    Những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

3.4.1.  Thời điểm bắt đầu cấp dưỡng nuôi con

3.4.2.  Vấn đề tạm ngừng cấp dưỡng

3.4.3.   Kiến nghị tiền bồi thường cấp dưỡng nuôi con khi cha mẹ ly hôn mà một người bị tai nạn         

3.5.  Kiến nghị về mặt thực thi pháp luật về cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn 

KẾT LUẬN

 


DOWNLOAD 8+ BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TÒA ÁN

Đề cương báo cáo tốt nghiệp Luật Dân Sự – tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM TẠI TÒA ÁN (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa

1.1.1.1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa

1.1.1.2. Đặc điểm

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Đặc điểm

1.1.3. Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

1.2. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án ở Việt Nam

1.2.1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân

1.2.2. Thẩm quyền của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc xét xử sơ thẩm các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

1.2.3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án theo pháp luật Việt Nam

1.2.3.1. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

1.3.2.2. Thủ tục hòa giải tại Tòa án

1.3.2.3. Thủ tục xét xử sơ thẩm

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (Đề cương Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

2.1. Tổng quan về Tòa án nhân dân quận 12

2.1.1. Giới thiệu về Tòa án nhân dân quận 12

2.1.2. Chức năng, nhiệm cụ của Tòa án nhân dân quận 12

2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán tại Tòa án nhân dân quận 12

2.2.1. Tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa….

2.2.2. Những hạn chế, bất cập trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân quận 12

2.2.2.1. Những vướng mắc, bất cập về việc áp dụng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

2.2.2.2. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế xét xử

2.3. Những giải pháp hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá theo thủ tục sơ thẩm

2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm

2.3.2. Các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả giải quyết đối với các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết đối với các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

2.3.2.2. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất cho Tòa án nhân dân Quận 12

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


DOWNLOAD Một số Mẫu báo cáo Tốt Nghiệp Luật Dân Sự tham khảo

Bài mẫu báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự 1 –  Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

1. Lý do chọn đề tài

Gia đình là tế bào của xã hội. Muốn cho xã hội tốt thì trước tiên và cốt yếu là phải xác lập được một quan hệ vợ chồng hạnh phúc, vì đó là hạt nhân quan trọng tạo nên tế bào xã hội. Song, nếu như kết hôn là một hiện tượng xã hội bình thường nhằm xác lập nên tế bào của xã hội, thì ly hôn có thể coi là hiện tượng bất thường không thể thiếu được khi quan hệ hôn nhân thực sự tan vỡ.\\

Vấn đề cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Đây là một chế định pháp lý quan trọng trong pháp luật về hôn nhân và gia đình ơ nước ta và vấn đề này ngày càng được xã hội chú ý. Bơi lẽ, việc cấp dưỡng nhằm đảm bảo cho người được cấp dưỡng hương sự quan tâm, chăm sóc về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo cho người được cấp dưỡng có đủ điều kiện tồn tại và pháp triển.

Ngoài ra, ly hôn là một hiện tượng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều cùng với sự phát triển của xã hội và ngày càng được xã hội quan tâm vì những hậu quả nặng nề, không mong muốn của nó. Khi cuộc sống vợ chồng rơi vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì ly hôn là lối thoát cho cuộc sống bế tắc, không còn tình cảm của hai vợ chồng. Nhưng hậu quả pháp lý và xã hội mà nó để lại ảnh hương nghiêm trọng đến một đối tượng vốn là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng – đó là những đứa con. Những đứa trẻ ngây thơ vốn cần sự yêu thương, chăm sóc của cả cha và mẹ trong một gia đình êm ấm lại phải chịu cảnh gia đình tan nát, nếu không có sự bảo vệ sẽ rất dễ đánh mất cả tuổi thơ và tương lai. Vì vậy, vấn đề rất được xã hội quan tâm khi vợ chồng ly hôn là việc chăm sóc, nuôi dưỡng con sẽ được thực hiện như thế nào đối với cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con. Khi đó theo quy định của pháp luật hiện hành thì nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ phát sinh đối với người không trực tiếp nuôi con. Và pháp luật đã đóng vai trò không thể thiếu để bảo vệ những đứa trẻ vô tội này. Đó cũng là nguyên tắc cơ bản, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Đồng thời, trong xã hội ngày nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường đã phần nào ảnh hưởng xấu đến lối sống, đạo đức gia đình, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật hôn nhân và gia đình ngày càng phổ biến. Trong một số gia đình đã bắt đầu có những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, thể hiện qua lối sống thực dụng, ích kỷ, không quan tâm đến nhau mà gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, là tập hợp nhỏ của một số thành viên nhỏ xã hội nhưng là tập hợp đặc biệt gồm các thành viên gắn bó nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng.  (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

Trên thực tế, ơ nước ta hiện nay đã xảy ra không ít trường hợp vợ chồng sau khi ly hôn đã bỏ mặc không quan tâm đến cuộc sống của con, không thực hiện trách nhiệm của ác bậc sinh thành đối với những đứa con. Trách nhiệm ơ đây là cấp dưỡng cho con khi cha hoặc mẹ không thể trực tiếp nuôi con. Trong khi đó các quy định của pháp luật hiện hành về cấp dưỡng nói chung và về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn nói riêng, có những vấn đề chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ, đều đó ảnh hương đến quyền lợi của người được cấp dưỡng cũng như quyền lợi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Do đó, việc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ cấp dưỡng là rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.

VIET THUE BAO CAO THUC TAP NGANH LUẠT
VIET THUE BAO CAO THUC TAP NGANH LUẠT

Vì vậy việc hoàn thiện pháp luật về cấp dưỡng nói chung và nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn nói riêng là đòi hỏi tất yếu.

Vấn đề cấp dưỡng đã được nghiên cứu ơ nhiều góc độ khác nhau, trong khuôn khổ khóa luận, khả năng người viết còn hạn chế nên không đề cập một cách cụ thể tất cả các vấn đề liên quan đến cấp dưỡng mà người viết chỉ trình bày nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn. Qua đó đưa ra các phân tích, đánh giá nhằm góp phần xây dựng đề tài khoa học và hoàn thiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng này.

ừ ý nghĩa lý luận và thực tiễn trên người viết đã chọn đề tài: “Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn lý luận và thực tiễn”.

2. Mục tiêu nghiên cứu  (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

Làm sáng tỏ vấn đề chung về cấp dưỡng đặc biệt là quan hệ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Đồng thời, tìm hiểu nghĩa vụ này trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Đối chiếu, so sánh quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn qua hai Luật hôn nhân và gia đình trên. Qua đó, đối chiếu với thực tiễn nhằm chỉ ra những tồn tại, vướng mắc nhất định. Từ đó, mong muốn có thể đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn về vấn đề này giúp cho người có quyền và nghĩa vụ trong quan hệ cấp dưỡng tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình và làm cơ sở cho cơ quan Nhà nước cũng như những người có nhiệm vụ thực thi pháp luật áp dụng vào thực tiễn giải quyết vấn đề tốt hơn.

3. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ một đề tài luận văn tốt nghiệp với thời lượng nghiên cứu và trình độ chuyên môn còn hạn hẹp nên đề tài chủ yếu xoay quanh vấn đề nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Đồng thời, người viết cũng tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ này trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ đó đối chiếu, so sánh sự khác nhau về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn thông qua quy định trong hai Luật hôn nhân và gia đình.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trên cơ sơ phương pháp duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong đó, các phương pháp cụ thể vận dụng gồm: so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp,…

5. Bố cục đề tài

Nội dung đề tài gồm ba chương:

Chương 1: Lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn.

Nội dung chương nhằm hướng người đọc khái quát được nghĩa vụ cấp dưỡng nói chung, từ đó đi đến khái niệm nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn. Biết được đặc điểm riêng biệt của nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn. Đồng thời, giúp người đọc hình dung được việc cấp dưỡng nuôi con của cha mẹ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của những đứa trẻ không may sống trong cảnh cha mẹ ly hôn. Bên cạnh đó, nội dung chương còn khái quát được sơ lược về quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn qua các mốc thời gian khác nhau của lịch sử.

Chương 2: Những quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn.

Nội dung chương giúp người đọc nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn, qua đó đối chiếu so sánh với Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Giúp người đọc biết được khi nào thì nghĩa vụ cấp dưỡng này phát sinh, phát sinh và chấm dứt cần điều kiện gì? mức cấp dưỡng bao nhiêu? phương thức thực hiện nghĩa vụ đó như thế nào?. Đồng thời, trong quá trình thực hiện việc cấp dưỡng phát sinh nhưng vấn đề gì mà pháp luật đã điều chỉnh, những biện pháp chế tài khi người có nghĩa vụ cấp dưỡng trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình.

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

Nội dung chương giúp người đọc biết được thực tiễn trong việc giải quyết các vụ việc cấp dưỡng nuôi con của cha mẹ khi ly hôn ơ Tòa án, những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng này trong Tòa án và trong công tác thi hành án của cơ quan Thi hành án. Từ đó, người viết đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn.  (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

DOWNLOAD FILE


Bài Mẫu Báo cáo thực tập Luật Dân sự – giải quyết tranh chấp về thừa kế

Nhu cầu việc lập di chúc để định đoạt tài sản của cá nhân cho người khác sau khi chết là rất lớn trong nhân dân, nhưng việc lập di chúc để định đoạt tài sản của một người thường được thể hiện dưới hình thức miệng (tuyên bố trước gia đình, gia tộc), các di chúc được thể hiện dưới hình thức viết như: di chúc tự lập, di chúc được lập bằng văn bản có người làm chứng hay di chúc được cơ quan có thẩm quyền là các tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo và công chứng được lập chưa nhiều.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo di chúc và việc áp dụng các quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc để giải quyết các tranh chấp đó là vô cùng quan trọng nó không chỉ đơn thuần là các vấn đề xã hội mà nó còn ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị và đặc biệt, nó tác động trực tiếp vào các mối quan hệ trong gia đình. Vì thế, chúng ta cần trú trọng hơn nữa hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc cũng như công tác giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến việc thừa kế theo di chúc.

Có thể khẳng định những quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 là cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lập di chúc của mình.

Những vấn đề được trình bày, luận giải trong Chuyên đề này cho thấy, thừa kế theo di chúc đặc biệt là việc giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo di chúc có vị trí, vai trò quan trọng trong pháp luật về thừa kế nói chung. Thừa kế theo di chúc có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người thân của người để lại di chúc. Do vậy, cần phải có các biện pháp cụ thể để các quy định này đi vào cuộc sống, tránh những tranh chấp không đáng có, góp phần ổn định trật tự xã hội và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc.  (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

DOWNLOAD FILE


Bài Mẫu Báo cáo tốt nghiệp Luật Dân sự – giải quyết tranh chấp về thừa kế

1. Tính cấp thiết của đề tài  (Báo Cáo Tốt nghiệp Luật Dân Sự)

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình văn hoá, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là yếu tố cấu thành lãnh thổ của mỗi quốc gia và quý giá bởi tính có hạn của nó.

Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam hiện nay, đất đai được khẳng định là một loại hàng hóa đặc biệt, là nguồn lực đầu vào và nguồn vốn để phát triển kinh tế đất nước. Từ trước khi có Hiến pháp năm 1980, đất đai có nhiều hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Đến khi có Hiến pháp năm 1980, ở nước ta chỉ tồn tại một loại hình thức sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân.

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nhu cầu vay vốn có bảo đảm bằng tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất ngày càng không ngừng gia tăng. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm là một trong những cách thức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên nhận bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các bên cùng tham gia giao dịch trong hợp đồng, loại bỏ được những rủi ro pháp lý cho các giao dịch, tạo lập, duy trì và đảm bảo một trật tự lợi ích chung trong đời sống kinh tế – dân sự, xóa bỏ thị trường “ngầm”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người sử dụng đất có thể thực hiện một cách tốt nhất các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Đăng ký giao dịch bảo đảm còn góp phần vào việc ngăn ngừa các tranh chấp về dân sự liên quan đến giao dịch bảo đảm, hợp đồng vay, góp vốn và cung cấp chứng cứ để Tòa án giải quyết các tranh chấp đó. Tuy nhiên, trong thực tiễn, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn cọ̀ n nhiều bất cập như: Các văn bản quy phạm pháp luật nhiều, đôi lúc còn chồng chéo ảnh hưởng đến việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho người sử dụng đất; Việc xử lý tài sản trong tương lai chưa có quy định cụ thể.

Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nhiều ưu thế về vị trí, tiềm năng và thế mạnh có khả năng thu hút thị trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc đăng ký các giao dịch trên tại cơ quan Nhà nước theo quy định pháp luật ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc quản lý các giao dịch này vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập cần đi sâu nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết. Xuất phát từ những thực tế khách quan kể trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

2. Mục tiêu của đề tài  (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

– Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

– Thực trạng sử dụng, quản lý đất đai tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

– Đánh giá thực trạng công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 -2016.

– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

3. Ý nghĩa của đề tài

3.1. Ý nghĩa khoa học

– Vận dụng và làm sáng tỏ những luật định trong công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

– Góp phần bổ sung và hoàn thiện những luật định, văn bản pháp luật cho phù hợp trong công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn

Thực hiện tốt Luật Đất đai và công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là trong công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

DOWNLOAD FILE


Bài Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Dân Sự  – giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng

Mua bán hàng hóa là hoạt động đặc trưng cơ bản của kinh doanh thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa chính là cách thức để hoạt động này được diễn ra, nó thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể trong quan hệ mua bán. Hợp đồng được đảm bảo thực hiện nhờ vào nhiều yếu tố như sự chấp hành của các bên đối với các điều khoản đã thỏa thuận hay hợp đồng đó có vi phạm lợi ích chung của xã hội, lợi ích của người khác hay không. Pháp luật với vai trò là khung định ra những nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động trong xã hội, cũng điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động thiết yếu này.

Ngày nay, mua bán hàng hoá không chỉ diễn ra giữa bên mua và bên bán trong nước mà phạm vi kinh doanh lan rộng ra phạm vi thế giới. Cùng với đó, các tranh chấp thương mại nói chung và hợp đồng mua bán hàng hoá nói riêng ngày càng gia tăng về số lượng cũng như sự phức tạp của từng vụ việc đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật điều chỉnh toàn diện cũng như cơ chế giải quyết nhanh gọn, làm sao để không ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của các bên.
Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định khá đầy đủ về trình tự, thủ tục thụ lý và xét xử sơ thẩm đối với các loại tranh chấp trong đó có tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá.

Với các nội dung nêu trên, em xin chọn đề tài “Thực trạng pháp luật và tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá theo thủ tục sơ thẩm tại toà án nhân dân Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh’’ để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Kết cấu của báo cáo (Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự)

Chương 1: Cơ sở lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án theo pháp luật

Chương 2: Thực trạng pháp luật và tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Quận 12.

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Để hoàn thiện bài làm, trên đây là danh sách Bài mẫu  Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự, đề tài Bài Báo Cáo Thực Tập Luật Dân Sự, mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo