Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh phân tích tình hình cung cầu lao động tại TP.HCM 2015

Rate this post

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanhtiểu luận cung cầu thị trường lao động tại TP.HCM hiện nay để các bạn làm tài liệu tham khảo. Qua đây nhóm xin giới thiệu dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê cho các bạn nào cần thiết nhé.

PHẦN MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài:

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước,nơi mà lao động đổ dồn về đây tìm việc làm và sinh sống, nên có lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang ngày càng gia tăng đang gây sức ép lớn cho việc đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động. Số việc làm của xã hội lại phụ thuộc vào cầu trên thị trường lao động, được hình thành từ nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức… hoặc từ nhu cầu nhập khẩu lao động từ nước ngoài. Việc nghiên cứu xu hướng, quy mô và chất lượng của cầu lao động là rất quan trọng trong việc xác định quy mô và chất lượng cung lao động cần thiết để đáp ứng, đồng thời tìm ra những giải pháp để sử dụng nguồn cung lao động một cách có hiệu quả nhất, đảm bảo việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế, từ đó ổn định phát triển kinh tế và xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đang chuyển đổi như ở Việt Nam hiện nay, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế theo hướng hiện đại, nhu cầu về lao động giữa các ngành và các thành phần kinh tế cũng thay đổi không ngừng để đáp ứng sự chuyển dịch, việc nghiên cứu cung cầu lao động lại càng có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu, giải quyết những vấn đề khó khăn của xã hội do mất cân bằng cung cầu gây ra như tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội… Nhằm phân tích xu hướng biến động của cung cầu lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, từ đó chỉ ra những biện pháp nhằm hướng cung cầu lao động phát triển phù hợp với sự chuyển đổi của cơ cấu kinh tế, em chọn đề tài : “Phân tích tình hình Cung – cầu lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu và kết quả kỳ vọng của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài phân tích thực trạng cung cầu về lao động hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó xác định và tập trung phân tích nguyên nhân của sự mất cân đối về cung cầu lao động, cũng như mối quan hệ của cung cầu trên thị trường lao động. Trên cơ sở thực tiễn đó, đề xuất một số giải pháp mang tính đồng bộ, có căn cứ khoa học nhằm giải quyết những trở ngại do sự mất cân đối cuả cung cầu mang lại, giúp địa phương có thể tham khảo vận dụng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm hiện thực hoá Thành phố trở thành một trung tâm hàng đầu của Việt Nam trên mọi lĩnh vực đúng với tiềm năng vốn có

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài :

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu nguồn lao động đã và đang làm việc, những người lao động trong độ tuổi lao động chưa có việc làm đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM; những tổ chức, công ty ,doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có tham gia vào hoạt động sản xuất và có nhu cầu về nguồn nhân lực.

Phạm vi nghiên cứu dựa trên những tài liệu, số liệu thống kê công bố và tổng hợp được từ Cục Thống kê Thành phố, Tổng cục Thống kê và đặc biệt bám sát vào số liệu thu thập được từ Phòng Quản lý Lao động và các Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Điểm mới của đề tài

Vấn đề đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho một vùng kinh tế trọng điểm nào đó phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn nhất định cũng đã được rất nhiều học giả, tác giả đề cập đến chẳng hạn như các công trình của TS. Trương Thị Minh Sâm và tập thể tác giả về vấn đề Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hoá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Nguyễn Thị Hồng và tập thể tác giả về Vấn đề di dân – Những nẻo đường về Thành phố, TS. Nguyễn Thị Cành và tập thể tác giả về Thị trường lao động TP.HCM trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế… Tuy nhiên điểm mới của đề tài này là nội dung nghiên cứu đi sâu vào mảng thực trạng về cung cầu lao động đã và đang được sử dụng trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố HCM hiện nay. Các phân tích và nhận định được tác giả luận văn trình bày một cách đầy đủ, khoa học, đi từ chi tiết đến tổng hợp nhằm giúp cho người đọc nhận diện một cách đầy đủ, tổng quát về tình trạng cung cầu diễn ra thực tế trên địa bàn thành phố hiện nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Sử dụng chủ yếu phương pháp mô tả, chuỗi thời gian, phân tích định lượng và định tính, phân tích hệ thống, so sánh đối chiếu.Ngoài ra có thêm sự kế thừa có chọn lọc một số kết quả nghiên cứu tham khảo có liên quan đến đề tài.

  1. Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 69 trang, ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung chính đề tài bao gồm ba chương như sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài

Chương 2. Thực trạng cung cầu lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay .

Chương 3. Một số giải pháp nhằm cân bằng cung cầu trên thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất