Báo cáo thực tập Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

Rate this post

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là  Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, các dự án đầu tư xây dựng công trình ngày một nhiều với quy mô ngày càng lớn hơn đòi hỏi công tác quản lý dự án ngày càng phải hoàn thiện và khoa học hơn. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giữ vai trò quan trọng đối với mọi khâu của quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị thực hiện cho tới hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Công tác quản lý dự án tốt sẽ giúp tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong một đơn vị, một quy trình của dự án trong xây dựng. Nếu quản lý không tốt không những ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng công trình, tiến độ, khả năng tài chính thậm trí là an toàn mạng sống của con người.

Hiện nay khái niệm rủi ro được biết đến khá đơn thuần, nhiều người chỉ nghĩ một cách đơn giản, tự phát về nó mà không biết rằng đó là một môn khoa học đã được nghiên cứu áp dụng trong nhiều ngành ở các nước phát triển. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, một sai lầm kỹ thuật nhỏ ở một công việc nào đó có thể dẫn tới hậu quả không lường trước được.

Với tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong công tác quản lý dự án và sự cần thiết hoàn thiện quản lý dự án ở doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam nói riêng tôi đã chọn đề tài luận văn thạc sỹ là: “Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (áp dụng tại công trình 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)”

  1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quản lý rủi ro tại dự án đầu tư xây dựng công trình 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn ở việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình mà Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam là chủ đầu tư.

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng công trình và phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam, và trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý dự án nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án và phòng tránh những rủi ro trong công tác quản lý.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Luận văn vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đường lối chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vào trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; kết hợp nghiên cứu định tính với định lượng

– Đồng thời, luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp vấn đề

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về QLRR trong Dự án đầu tư Xây dựng công trình

Chương 2: Thực trạng QLRR Dự án Đầu tư Xây dựng công trình của ban quản lý dự án 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và phòng tránh những rủi ro trong công tác quản lý.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.