5/5 - (4 bình chọn)

Khái Niệm Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng là một tài liệu tổng hợp và phân tích kết quả của quá trình thực tập trong lĩnh vực y tế công cộng. Đây là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo của sinh viên, người thực tập hoặc các chuyên gia y tế công cộng để thể hiện kiến thức và kỹ năng đã học được trong thực tế.

Báo cáo thực tập về y tế công cộng thường bao gồm các yếu tố sau:

 1. Giới thiệu: Phần này mô tả về tổ chức hoặc cơ quan nơi bạn đã thực tập, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ và cấu trúc tổ chức.
 2. Mục tiêu thực tập: Trình bày mục tiêu chính của thực tập và những kỹ năng cụ thể mà bạn mong muốn đạt được qua quá trình này.
 3. Phương pháp nghiên cứu: Đây là phần mô tả về phương pháp và quy trình nghiên cứu mà bạn đã sử dụng trong thực tập, bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá.
 4. Kết quả và phân tích: Trình bày các kết quả mà bạn đã thu được trong quá trình thực tập. Bạn có thể sử dụng dữ liệu số liệu, biểu đồ, bảng tổng hợp hoặc mô tả chi tiết các quan sát và phân tích.
 5. Thảo luận và đánh giá: Phần này tập trung vào việc đánh giá kết quả và bàn luận về ý nghĩa của chúng. Bạn có thể so sánh kết quả với các nghiên cứu trước đó, đưa ra nhận định về những hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 6. Kết luận: Tóm tắt những điểm quan trọng nhất và rút ra kết luận từ quá trình thực tập và kết quả nghiên cứu.
 7. Đề xuất: Nếu có, bạn có thể đề xuất các biện pháp cải tiến hoặc các nghiên cứu tiếp theo dựa trên kết quả của thực tập.

Báo cáo thực tập về y tế công cộng thường tuân theo các nguyên tắc của nghiên cứu khoa học và có thể đòi hỏi việc trích dẫn tài liệu tham khảo và tài liệu h

Tại website baocaothuctap.net chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua zalo/telegram : 0909.232.620 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.


Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng

Phương pháp làm báo cáo thực tập về y tế công cộng có thể tuỳ thuộc vào yêu cầu của tổ chức hoặc trường đào tạo. Tuy nhiên, dưới đây là một phương pháp tổ chức chung có thể được áp dụng để làm báo cáo thực tập về y tế công cộng:

 1. Chuẩn bị và thu thập thông tin: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, hãy thu thập và tổ chức thông tin cần thiết từ quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm các ghi chú, bản ghi, dữ liệu và các tài liệu liên quan.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức cho báo cáo của bạn. Thông thường, báo cáo thực tập sẽ bao gồm các phần như giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả, thảo luận và đánh giá, kết luận và đề xuất.
 3. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng một phần giới thiệu, mô tả tổ chức hoặc cơ quan mà bạn đã thực tập, mục tiêu của thực tập và cấu trúc tổ chức.
 4. Mô tả mục tiêu: Trình bày mục tiêu cụ thể của thực tập và những kỹ năng mà bạn mong muốn đạt được trong quá trình này.
 5. Phương pháp nghiên cứu: Trình bày chi tiết về phương pháp và quy trình nghiên cứu mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Nêu rõ về việc thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá.
 6. Kết quả và phân tích: Trình bày các kết quả mà bạn đã thu được trong quá trình thực tập. Sử dụng dữ liệu số liệu, biểu đồ, bảng tổng hợp hoặc mô tả chi tiết các quan sát và phân tích.
 7. Thảo luận và đánh giá: Đánh giá kết quả và bàn luận về ý nghĩa của chúng. So sánh kết quả với các nghiên cứu trước đó, đưa ra nhận định về hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 8. Kết luận: Tóm tắt những điểm quan trọng và rút ra kết luận từ quá trình thực tập và kết quả nghiêncứu.
 9. Đề xuất: Nếu có, bạn có thể đề xuất các biện pháp cải tiến hoặc các nghiên cứu tiếp theo dựa trên kết quả của thực tập.
 10. Đánh giá và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, đánh giá lại nội dung và cấu trúc để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và chính xác. Chỉnh sửa báo cáo để loại bỏ lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong.
 11. Định dạng và trình bày: Định dạng báo cáo theo yêu cầu của tổ chức hoặc trường đào tạo. Bao gồm tiêu đề, phông chữ, lề, dòng cách, số trang, và các chỉ dẫn khác.
 12. Tạo phụ lục (nếu cần): Nếu bạn có dữ liệu bổ sung, bảng biểu, hình ảnh hoặc tài liệu tham khảo khác, hãy chèn chúng vào phụ lục cuối báo cáo.

Lưu ý, phương pháp làm báo cáo thực tập về y tế công cộng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi tổ chức hoặc trường đào tạo. Vì vậy, luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu được đề ra để đảm bảo rằng báo cáo của bạn đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu chính xác.


Công Việc Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Về Y Tế Công Cộng

Công việc của sinh viên thực tập về y tế công cộng có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức hoặc dự án cụ thể mà sinh viên tham gia. Tuy nhiên, dưới đây là một số công việc phổ biến mà sinh viên thực tập về y tế công cộng có thể thực hiện:

 1. Thu thập dữ liệu: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu về các vấn đề y tế công cộng, chẳng hạn như dữ liệu dân số, dữ liệu về bệnh lý, thói quen sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ y tế, vv. Điều này có thể được thực hiện thông qua cuộc khảo sát, phỏng vấn, quan sát trực tiếp hoặc phân tích các nguồn dữ liệu có sẵn.
 2. Tham gia vào các dự án nghiên cứu: Sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu y tế công cộng hiện có. Công việc có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu, xử lý số liệu, tham gia vào quá trình phân tích và báo cáo kết quả.
 3. Hỗ trợ công việc quản lý dự án: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ công việc quản lý dự án y tế công cộng, bao gồm việc xây dựng kế hoạch, theo dõi tiến độ, thu thập và phân tích dữ liệu, chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan.
 4. Thực hiện hoạt động giáo dục và giao tiếp: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động giáo dục cộng đồng, như tổ chức buổi tư vấn, chia sẻ thông tin về sức khỏe và y tế, tham gia vào chiến dịch tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về các vấn đề y tế quan trọng.
 5. Phân tích và đánh giá chính sách y tế: Sinh viên có thể được yêu cầu tham gia vào quá trình phân tích và đánh giá chính sách y tế công cộng hiện có, đưa ra đề xuất và ý kiến phản hồi.
 6. Tổ chức sự kiện và chương trình: Sinh viên có thể tham gia vào việc tổ chức các sự kiện và chương trình y tế công cộng, bao gồm hội thảo, buổi tọa đàmvà các hoạt động tuyên truyền, như chiến dịch vắc-xin, chương trình phòng chống bệnh tật, buổi hội thảo về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vv.
 7. Phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo: Sinh viên có thể thực hiện công việc phân tích dữ liệu liên quan đến y tế công cộng, sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu để đưa ra nhận định và kết luận. Sau đó, sinh viên có thể viết báo cáo hoặc tài liệu kỹ thuật dựa trên kết quả phân tích.
 8. Hỗ trợ công việc nghiên cứu và viết bài báo: Sinh viên có thể được yêu cầu hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, và viết bài báo hoặc bài báo cáo nghiên cứu.
 9. Công việc hỗ trợ quản lý và vận hành dịch vụ y tế: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động hỗ trợ quản lý và vận hành dịch vụ y tế công cộng, bao gồm quản lý dữ liệu, hỗ trợ quản lý hồ sơ bệnh nhân, đưa ra đề xuất cải tiến quy trình làm việc, vv.
 10. Nghiên cứu và hỗ trợ thực hiện chính sách y tế: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ nghiên cứu và hỗ trợ trong việc thực hiện các chính sách y tế công cộng, đánh giá tác động và hiệu quả của chính sách, và đề xuất cải tiến.

Lưu ý rằng danh sách công việc trên chỉ là một số ví dụ phổ biến và không đầy đủ. Công việc thực tập của sinh viên về y tế công cộng có thể thay đổi dựa trên yêu cầu và mục tiêu cụ thể của tổ chức hoặc dự án thực tập.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Y Tế Huyện, 10Đ

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ
Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Y Tế Công Cộng

Viết báo cáo thực tập về y tế công cộng là một quá trình quan trọng giúp bạn trình bày và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kết quả của mình trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết báo cáo thực tập về y tế công cộng:

 1. Nắm vững mục tiêu: Đầu tiên, hãy hiểu rõ mục tiêu và phạm vi của báo cáo thực tập. Xác định những gì bạn muốn truyền đạt và những thông tin quan trọng cần được bao gồm trong báo cáo.
 2. Tổ chức cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức cho báo cáo của bạn. Điều này giúp đảm bảo rõ ràng, logic và dễ hiểu. Bao gồm các phần quan trọng như giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả, thảo luận và đánh giá, kết luận và đề xuất.
 3. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Viết báo cáo thực tập cần sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và không mơ hồ. Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ, không xác định hoặc quá chung chung. Đảm bảo mọi ý kiến và thông tin được diễn đạt một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 4. Sử dụng dữ liệu và số liệu hợp lý: Nếu có dữ liệu và số liệu trong quá trình thực tập, sử dụng chúng một cách cẩn thận và chính xác. Đảm bảo rằng bạn đã thu thập và xử lý dữ liệu một cách chính xác và đáng tin cậy.
 5. Trình bày kết quả và phân tích: Trình bày kết quả của quá trình thực tập và phân tích chúng một cách chi tiết và logic. Sử dụng biểu đồ, bảng biểu hoặc hình ảnh để minh họa kết quả nếu cần thiết.
 6. Thảo luận và đánh giá: Đưa ra thảo luận và đánh giá chính xác và logic về kết quả của bạn. So sánh với các nghiên cứu trước đó, đánh giá các hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 7. Kết luận và đề xuất: Tómgọn lại kết quả và những điểm quan trọng nhất trong kết luận. Đưa ra các đề xuất cụ thể và khả thi để cải tiến hoặc mở rộng công việc trong tương lai.
 8. Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy kiểm tra lại để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và chính xác. Chỉnh sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp và cải thiện văn phong để đảm bảo báo cáo hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.
 9. Tham khảo và trích dẫn nguồn tài liệu: Khi sử dụng thông tin từ các nguồn tài liệu khác, hãy đảm bảo trích dẫn chính xác và tuân theo quy định của phong cách trích dẫn được yêu cầu (ví dụ: APA, MLA, Vancouver, vv.). Điều này giúp xác minh và tôn trọng công trình của những người khác và tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 10. Định dạng và trình bày: Định dạng báo cáo theo yêu cầu của tổ chức hoặc trường đào tạo. Bao gồm tiêu đề, phông chữ, lề, dòng cách, số trang và các chỉ dẫn khác để báo cáo trở nên chuyên nghiệp và dễ đọc.
 11. Xem xét phản hồi và chỉnh sửa cuối cùng: Nếu có, xem xét phản hồi từ giáo viên hướng dẫn hoặc cán bộ quản lý thực tập và chỉnh sửa báo cáo cuối cùng dựa trên phản hồi đó.
 12. In và nộp báo cáo: Sau khi hoàn thiện tất cả các bước trên, in báo cáo và nộp cho người quản lý thực tập hoặc giáo viên hướng dẫn theo yêu cầu.

Nhớ rằng mỗi tổ chức hoặc trường đào tạo có thể có yêu cầu và quy định riêng cho việc viết báo cáo thực tập. Hãy luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể của họ và tận dụng phản hồi từ người hướng dẫn để cải thiện kỹ năng viết của bạn.


Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Khoa Y Tế Công Cộng

Cấu trúc bài báo cáo thực tập về y tế công cộng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức hoặc trường đào tạo. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến mà bạn có thể áp dụng:

 1. Tiêu đề: Bắt đầu báo cáo bằng việc đặt tiêu đề cho báo cáo thực tập của bạn. Tiêu đề nên ngắn gọn, nhưng phản ánh mục tiêu chính của thực tập của bạn.
 2. Giới thiệu: Phần giới thiệu nên giới thiệu tổng quan về y tế công cộng và mục tiêu của báo cáo thực tập. Giải thích lý do lựa chọn lĩnh vực y tế công cộng cụ thể và mô tả tổ chức hoặc dự án mà bạn đã tham gia.
 3. Mục tiêu: Trình bày mục tiêu của thực tập của bạn một cách rõ ràng và cụ thể. Nêu rõ những gì bạn muốn đạt được trong quá trình thực tập và những kỹ năng mà bạn mong muốn phát triển.
 4. Phương pháp: Trình bày chi tiết về phương pháp mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Nêu rõ phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu, hoặc các hoạt động thực hiện trong dự án y tế công cộng.
 5. Kết quả: Trình bày kết quả của thực tập. Đây là phần quan trọng trong báo cáo nơi bạn trình bày và diễn giải kết quả thu được từ quá trình thực tập. Sử dụng bảng biểu, biểu đồ hoặc hình ảnh để minh họa kết quả một cách rõ ràng.
 6. Thảo luận và đánh giá: Trình bày thảo luận và đánh giá về kết quả của bạn. So sánh kết quả với các nghiên cứu trước đó, đánh giá các hạn chế và khả năng ứng dụng của kết quả trong việc cải thiện y tế công cộng. Nêu rõ ý nghĩa và hệ quả của kết quả thu được.
 7. Kết luận: Tóm gọn lại những điểm chính và kết quả quan trọng nhất của thực tập. Đưa ra nhận định tổng quan về quá trình thực tập và những gì bạn đãhọc được từ đó. Đảm bảo rằng kết luận của bạn phản ánh đầy đủ và tổng kết lại mục tiêu và kết quả của thực tập.
 8. Đề xuất: Trình bày những đề xuất cụ thể và khả thi để cải thiện hoặc mở rộng công việc trong lĩnh vực y tế công cộng. Đề xuất có thể liên quan đến chính sách, phương pháp nghiên cứu, hoặc các hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực y tế công cộng.
 9. Hạn chế và hướng phát triển: Trình bày những hạn chế mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và các hướng phát triển tiềm năng để vượt qua những hạn chế đó. Nếu có, đề xuất những nghiên cứu hoặc hoạt động thực tiễn tiếp theo có thể được thực hiện để nâng cao hiệu quả y tế công cộng.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu mà bạn đã tham khảo trong quá trình thực tập. Sử dụng phong cách trích dẫn (ví dụ: APA, MLA, Vancouver) được yêu cầu để trích dẫn chính xác và tuân theo quy định về trích dẫn nguồn tài liệu.
 11. Phụ lục (nếu cần thiết): Nếu có các thông tin bổ sung như bảng dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh, hoặc các tài liệu hỗ trợ khác, đặt chúng trong phần phụ lục.

Lưu ý rằng cấu trúc báo cáo có thể thay đổi dựa trên yêu cầu và quy định của tổ chức hoặc trường đào tạo. Luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của họ để đảm bảo báo cáo của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Kinh Nghiệm Làm Báo Cáo Thực Tập Tại Trạm Y Tế, HAY!


Trọn Bộ 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng – Mới Nhất!

Dưới đây là một số ý tưởng về đề tài báo cáo thực tập về y tế công cộng:

 1. Đánh giá chương trình tiêm chủng và tình hình tiêm chủng trong một khu vực cụ thể.
 2. Nghiên cứu về y tế tâm thần và tình trạng tâm thần của cộng đồng.
 3. Đánh giá hiệu quả của chương trình giảm tiếp xúc với thuốc lá trong cộng đồng.
 4. Nghiên cứu về cường độ và tần suất của bệnh dịch trong cộng đồng.
 5. Đánh giá chương trình ứng phó với bệnh truyền nhiễm trong trường học.
 6. Phân tích tác động của chất ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng.
 7. Đánh giá chương trình phòng chống bạo lực gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
 8. Nghiên cứu về chất lượng nước uống và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 9. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh tiểu đường và tình trạng bệnh tiểu đường trong cộng đồng.
 10. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Nghiên cứu về sự lan truyền của bệnh tật qua mạng trong cộng đồng.
 11. Đánh giá chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi.
 12. Nghiên cứu về tình trạng chất lượng không khí và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 13. Đánh giá chương trình quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
 14. Nghiên cứu về chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua đường nước.
 15. Đánh giá chương trình giảm tác động của bệnh tim mạch trong cộng đồng.
 16. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng ma túy và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 17. Đánh giá chương trình phòng chống ung thư và tình trạng ung thư trong cộng đồng.
 18. Nghiên cứu về chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và hậu quả của nó đối với cộng đồng.
 19. Đánh giá chương trình giảm tình trạng béo phì trong cộng đồng.
 20. Đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS và tình trạng HIV/AIDS trong cộng đồng.
 21. Nghiên cứu về tác động của bệnh dịch Zika và biện pháp phòng chống trong cộng đồng.
 22. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do tai nạn giao thông trong cộng đồng.
 23. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng rượu và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 24. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét và tình trạng sốt rét trong cộng đồng.
 25. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng ma túy và tác động lên sức khỏe cộng đồng thanh thiếu niên.
 26. Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở phụ nữ.
 27. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 28. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh ung thư vú và tình trạng ung thư vú trong cộng đồng.
 29. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 30. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do tai nạn lao động trong cộng đồng.
 31. Nghiên cứu về tình trạng bệnh viêm gan và biện pháp phòng chống trong cộng đồng.
 32. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh tiểu đường và tình trạng tiểu đường trong cộng đồng.
 33. Nghiên cứu về tác động của môi trường làm việc độc hại và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 34. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục trong cộng đồng.
 35. Nghiên cứu về tình trạng viêm phổi và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 36. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh vi khuẩn đường ruột và tình trạng vi khuẩn đường ruột trong cộng đồng.
 37. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử và tác động lên sức khỏ
 38. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm trên trẻ em.
 39. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người cao tuổi.
 40. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh dại và tình trạng bệnh dại trong cộng đồng.
 41. Nghiên cứu về tình trạng tiền mãn kinh và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 42. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do tai nạn nước trong cộng đồng.
 43. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng thanh thiếu niên.
 44. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh viêm màng não và tình trạng viêm màng não trong cộng đồng.
 45. Nghiên cứu về tình trạng bệnh viêm gan siêu vi C và biện pháp phòng chống trong cộng đồng.
 46. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua đường máu trong cộng đồng.
 47. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người tham gia hoạt động tình nguyện.
 48. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tình trạng bệnh trong cộng đồng.
 49. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng sinh viên đại học.
 50. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do tai nạn thể chất trong cộng đồng.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Thực Tập Phòng Khám Thú Y, 9Đ

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng
Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng
 1. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 2. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh viêm phổi cấp và tình trạng viêm phổi cấp trong cộng đồng.
 3. Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng : Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng người cao tuổi.
 4. Đánh giá chương trình giảm tình trạng nhiễm trùng máu trong cộng đồng y tế.
 5. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng ngời lao động.
 6.  Đánh giá chương trình phòng chống bệnh vi khuẩn hô hấp và tình trạng vi khuẩn hô hấp trong cộng đồng.
 7. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng thanh thiếu niên đô thị.
 8. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do bệnh truyền nhiễm trên phụ nữ mang thai.
 9. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng người già.
 10. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục trong cộng đồng.
 11. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người cao tuổi.
 12. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với động vật trong cộng đồng.
 13. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng trẻ em và thanh thiếu niên.
 14. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm và nước uống trong cộng đồng.
 15. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng : Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 16. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với môi trường trong cộng đồng.
 17. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng đồng tính nam.
 18. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua chăm sóc sức khỏe cá nhân trong cộng đồng.
 19. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 20. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do tai nạn lao động trong cộng đồng.
 21. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng nông thôn.
 22. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh nhiễm trùng máu liên quan đến tiểu phẩu trong cộng đồng
 23. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng tù nhân.
 24. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất thải y tế trong cộng đồng.
 25. Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường mật và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 26. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với động vật nuôi trong cộng đồng.
 27. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng thanh thiếu niên nông thôn.
 28. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do bệnh truyền nhiễm trên người già.
 29. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất kích thích trong cộng đồng nghệ sĩ và người biểu diễn.
 30. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất thải môi trường trong cộng đồng.
 31. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường mạch và tác động lên sức khỏe cộng đồng.
 32. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất ô nhiễm không khí trong cộng đồng.
 33. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng trẻ em nông thôn.
 34. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với môi trường nước trong cộng đồng.
 35. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu và tác động lên sức khỏe cộng đồng phụ nữ.
 36. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do bệnh truyền nhiễm trên người đi làm.
 37. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng tác phẩm sáng tạo.
 38. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiế
 39. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp và tác động lên sức khỏe cộng đồng trẻ em.
 40. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất ô nhiễm môi trường trong cộng đồng.
 41. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người làm việc trong ngành công nghiệp.
 42. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với động vật hoang dã trong cộng đồng.
 43. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng :Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa và tác động lên sức khỏe cộng đồng người già.
 44. Đánh giá chương trình giảm tỷ lệ sự tử vong do bệnh truyền nhiễm trên người nhập cư.
 45. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người tị nạn.
 46. Đánh giá chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất ô nhiễm đất trong cộng đồng.
 47. Nghiên cứu về tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp và tác động lên sức khỏe cộng đồng phụ nữ.
 48. Đánh giá chương trình giảm tình trạng bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với chất thải công nghiệp trong cộng đồng.
 49. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng người cao tuổi.

DOWNLOAD FREE – MỘT SỐ BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ Y TẾ CÔNG CỘNG – XUẤT SẮC NHẤT!

TẢI BÀI 1: ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG => Thực Trạng Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu Cho Dân Tộc La Hủ” (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Các Xã Bum Tở, Xã Ba Vệ Sủ, Xã Pa Ủ, Xã Ka Lăng, Xã Nậm Khao Thuộc Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu)

Nội dung của bài mẫu báo cáo thực tập ngành y tế công cộng được tác giả tách ra thành 3 chương như sau:

DOWNLOAD FREE

TẢI BÀI 2 : BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG => Chất Lượng Viên Chức Tại Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Bố cục 

Cấu trúc của bài mẫu báo cáo tốt nghiệp khoa y tế công cộng được liệt kê tách ra thành 3 chương bao gồm: 

DOWNLOAD FREE

TẢI BÀI 3 : BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ Y TẾ CÔNG CỘNG => Các Giải Pháp Về Vấn Đề Cung Ứng Thuốc Hiện Nay Ở Việt Nam

Bố cục của đề tài báo cáo thực tập về y tế công cộng được phân chia ra thành 2 chương cụ thể như là:

DOWNLOAD FREE


Đây là một danh sách gợi ý về các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Y Tế Công Cộng. Tuy nhiên, lựa chọn đề tài phụ thuộc vào quan tâm và khả năng nghiên cứu của bạn, cũng như sự hỗ trợ và phê duyệt từ nhà trường hoặc giáo viên hướng dẫn của bạn. Hãy đảm bảo chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực quan tâm và có khả năng nghiên cứu thực tế.

Có thể bạn chưa biết? Hiện tại bên mình đã có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập hoàn chỉnh từ A đến Z và chẳng những thế còn có thêm các dịch vụ khác như là: hỗ trợ chỉnh sửa nội dung bài làm đã đạo văn, làm đề cương chi tiết, xin dấu xác nhận thực tập, chạy spss,… Vì thế, nếu bạn đang có nhu cầu cần một trong số những dịch vụ sau đây thì nhanh chóng liên hệ đến dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn & báo giá làm bài cụ thể hơn nhé.

 

Contact Me on Zalo