Biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Đạo đức

5 (100%) 1 vote

Báo cáo thực tập sư phạm tiểu học về Biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Đạo đức

LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:

Như chúng ta đã biết môn Đạo đức là môn học rất gần gũi với thực tế cuộc sống của học sinh. Nó giúp học sinh hình thành được ý thức đạo đức, định hướng giá trị đạo đức về những chuẩn mực hành vi đạo đức, thói quen hành vi đạo đức, để rèn luyện nhân cách và có động cơ đúng đắn.

Các câu tục ngữ về đạo đức của nhân dân ta khuyên mọi người sống có tình có nghĩa, có nhân có đức, có thủy có chung và mọi người có quan niệm rằng: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”.

Như vậy, có đạo đức là có tất cả, những câu nói đó làm cho chúng ta thấy được đạo đức quan trọng như thế nào trong việc hình thành nhân cách con người. Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong môn học Đạo đức là một vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay.

Vậy môn đạo đức sẽ giúp ích gì cho học sinh?

Giúp học sinh có những hành vi chuẩn mực đúng, thích nghi và tích cực, thấy được lợi ích của việc làm đúng, tốt, hay tác hại của việc làm sai, xấu. Và từ đó tự mình rút ra bài học đạo đức tương ứng. Biết vận dụng qua việc thực hiện hành vi trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày nay, chúng ta lại càng thấy rõ quá trình dạy học đạo đức ở trường Tiểu học có mối quan hệ biện chứng với môi trường kinh tế, xã hội và môi trường khoa học, công nghệ. Môi trường này vừa yêu cầu, vừa tạo điều kiện cho dạy học môn Đạo đức góp phần vào việc hình thành cho học sinh tính trung thực, lễ phép, thói quen bảo vệ môi trường… Sự thay đổi về nền kinh tế, văn hóa và lối sống ngày càng rõ, nhiều học sinh không đủ tri thức trong những lĩnh vực này hoặc là thiếu sự hỗ trợ cần thiết để tăng cường và xác định kỹ năng sống cơ bản. Vì vậy, nếu chúng ta không đáp ứng kịp thời đòi hỏi ngày càng phát triển của xã hội có thể gây ra những tổn hại về mặt đạo đức của học sinh. Như chúng ta biết, khi đứa trẻ phát triển thành người lớn, chúng cần có kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi để có thể giúp cho chúng kiểm soát được bản thân và môi trường xung quanh.

Vì vậy, tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm giúp đồng nghiệp trong tổ thấy được sự cần thiết khi rèn kỹ năng sống cho học sinh trong môn đạo đức là rất quan trọng. Đồng thời giáo viên cần phải quan tâm, gần gũi, yêu mến học sinh thì việc giảng dạy của giáo viên mới đạt được những hiệu quả cao.

TẢI TÀI LIỆU

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập tiểu học khác tại đây:  http://thuctaptotnghiep.net/tag/bao-cao-thuc-tap-su-pham-tieu-hoc/