Đề cương mẫu: Bảo Đảm Quyền Trưng Cầu Dân Ý Ở Việt Nam Hiện Nay

Rate this post

Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ tiến bộ đã được sử dụng từ cách đây hàng nghìn năm, trong đó nhà nước tạo cơ hội cho người dân được trực tiếp quyết định đối với một số công việc của Nhà nước. Thông qua hình thức dân chủ này, người dân được trực tiếp tham gia vào việc hoạch định các chính sách, quyết sách lớn của đất nước. Tại bài viết này, mình chia sẻ đến các bạn đề cương mẫu làm báo cáo thực tập với đề tài: “Bảo Đảm Quyền Trưng Cầu Dân Ý Ở Việt Nam Hiện Nay’

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: BẢO ĐẢM QUYỀN TRƯNG CẦU DÂN Ý Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chương 1. Cơ sở lý luận về quyền trưng cầu dân ý

1.1. Khái quát chung về quyền trưng cầu dân ý

 • 1.1.1. Khái niệm về quyền trưng cầu dân ý
 • 1.1.2. Đặc điểm của quyền trưng cầu dân ý
 • 1.1.3. Ý nghĩa và vai trò của quyền trưng cầu dân ý

1.2. Nội dung quyền trưng cầu ở nước ta hiện nay

1.3. Vai trò thực hiện quyền trưng cầu dân ý

1.4 Các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền trưng cầu dân ý ở Việt Nam

 • 1.4.1. Điều kiện về Chính trị
 • 1.4.2. Điều kiện về pháp lý
 • 1.4.3. Điều kiện về Kinh tế
 • 1.4.4. Điều kiện về xã hội

Tiểu kết chương 1

Chương 2. Thực trạng đảm bảo quyền trưng cầu dân ý ở Việt Nam hiện nay

2.1. Thực trạng thực hiện quyền trưng cầu dân ý ở nước ta trong thực tế

 • 2.1.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân
 • 2.1.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

2.2. Thực trạng về áp dụng quyền trưng cầu dân ý hiện nay  

 • 2.2.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
 • 2.2.2. Khó khăn,vướng mắc và nguyên nhân

Tiểu kết chương 2

Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế đảm bảo thực thi quyền trưng cầu dân ý ở Việt Nam hiện nay

 • 3.1. Phương hướng đảm bảo thực thi quyền trưng cầu dân ý ở Việt Nam hiện nay
 • 3.2. Giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả áp dụng quyền trưng cầu dân ý ở Việt Nam hiện nay

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Bảo Đảm Quyền Trưng Cầu Dân Ý Ở Việt Nam Hiện Nay

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Luật tham khảo qua, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm báo cáo thực tập thì có thể liên hệ đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập qua SĐT ZALO: 0909 232 620