Đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần. Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh dễ đạt điểm cao dành cho sinh viên. Các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại công ty tại bộ phần kinh doanh, dễ dàng thu thập thông tin viết bài. 

Để viết bài báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần. Các bạn cần phải nắm rõ kiến thức chuyên ngành, cơ cấu tổ chức kinh doanh, giá trị sản phẩm. Tình hình tài chính công ty, hoạt động kinh doanh công ty,…

Khi thu thập đầy đủ thông tin viết bài, bước tiếp theo các bạn cần làm đó là xây dựng đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Tri Kinh Doanh. Dưới đây, là một Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh với đề tài. Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần.

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần 

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Bán Hàng

1.1 Khái quát về quản trị bán hàng

 • 1.1.1 Khái niệm về quản trị bán hàng
 • 1.1.2 Mục tiêu của hoạt động quản trị bán hàng
 • 1.1.3 Vai trò của quản trị bán hàng

1.2 Quy trình và công cụ sử dụng trong quản trị bán hàng

 • 1.2.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • 1.2.2 Hoạch định chiến lược bán hàng
 • 1.2.3 Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 1.2.4 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
 • 1.2.5 Triển khai bán hàng
 • 1.2.5 Đánh giá hiệu quả bán hàng

1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản trị bán hàng

 • 1.3.1 Một số yếu tố bên ngoài
 • 1.3.2 Một số yếu tố bên trong

Chương 2: Khái Quát Về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

2.1 Khái quát về công ty

 • 2.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.2 Bộ máy tổ chức
 • 2.1.3. Nguồn nhân lực
 • 2.1.4. Vốn
 • 2.1.5. Công nghệ
 • 2.1.6. Thị trường

2.2. Khái quát tình hình hoạt động của công ty

 • 2.2.1. Tình hình kinh doanh
 • 2.2.2. Doanh thu và lợi nhuận

Chương 3: Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

3.1 Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng tại công ty

 • 3.1.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • 3.1.2 Hoạch định chiến lược bán hàng
 • 3.1.3 Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 3.1.4 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
 • 3.1.5 Triển khai bán hàng
 • 3.1.6 Đánh giá hiệu quả bán hàng

3.2 Đánh giá về hoạt động quản trị bán hàng tại Suối Tiên Ford

 • 3.2.2 Ưu điểm
 • 3.2.3 Hạn chế

Chương 4: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

4.1 Phương hướng phát triển của công ty

4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Suối Tiên

 • 4.2.1 Giải pháp 1: Tổ chức lại lực lượng bán hàng
 • 4.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng
 • 4.2.3 Giải pháp 3:Đổi mới phương thức kiểm tra giám sát nhân viên bán hàng

4.3 Kiến nghị

Xem thêm bài viết khác:

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Baocaothuctap.net

Để hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty”, các bạn cần nhiều công sức và thời gian. Ngoài việc, nắm rõ kiến thức chuyên ngành, thu thập thông tin viết bài thì các bạn cần có thêm cho mình những kỹ năng khác. Như kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng tin học, kỹ năng phân tích chính xác, lập luận sắc bén,.. 

Thêm vào đó, các bạn phải có đủ tự tin để hoàn thiện tốt bài viết này. Nhưng, với cuộc sống bân rộn của thời đại 4.0 các bạn sinh viên bị đè nặng bởi công việc, áp lực gia đình, áp lực điểm số. Nên đã có nhu cầu tìm Thuê Người Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Tại Baocaothuctap.net, nắm rõ được nhu cầu của các bạn nên cho ra mắt Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp. Với đội ngũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên ngành, hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện bài báo cáo. Kèm theo đó có nhiều gói dịch vụ với giá cả sinh viên, phù hợp với nhu cầu các bạn sinh viên.

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn nhiệt tình, các bạn liên hệ SĐT 0909 232 620

Cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần 

1. Lý do chọn đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh, kinh doanh hiệu quả. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, máy móc thiết bị.

Muốn vậy các doanh nghiệp phải thường xuyên cân nhắc, tính toán và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu và nắm được các nhân tố ảnh hưởng mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ được thực hiện trên cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Vì thế chỉ có tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc kết quả kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những thiếu sót đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và những tiềm năng chưa sử dụng.

Đồng thời qua việc phân tích các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để khắc phục thiếu sót, tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp nhằm tận dụng mọi khả năng tiềm tàng vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em chọn nội dung:”Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty ” làm báo cáo tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

Mục tiêu báo cáo là giúp người nghiên cứu có một cái nhìn chính xác về tầm quan trọng của phân tích hoạt động kinh doanh, thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên cơ sở những số liệu thực tế cũng như phân tích để đưa ra một số giải pháp và đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →