105 Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật dân sự, kinh tế, hành chính HAY

Rate this post

105 Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật dân sự, kinh tế, hành chính HAY

Phần 1: Pháp luật hành chính – hình sự và tố tụng

 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 2. Kỳ họp Hội đồng nhân dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại …., giai đoạn từ ….
 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trên địa bàn (nơi thực tập)…, giai đoạn …;
 4. Chức năng giám sát của HĐND… (địa bàn nơi HV chọn): Lý luận và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 5. Vấn để bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh do HĐND bầu và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn tại …;
 6. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn và thực tiễn tổ chức tại…, (địa bàn tỉnh…, /huyện, giai đoạn ….;
 7. Đề tài báo cáo tốt nhiệp ngành Luật Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn quản lý tại …., giai đoạn …;
 8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng (tại địa phương cụ thể), gia đoạn …;
 9. Hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương và thực tiễn áp dụng tại …., giai đoạn…;
 10. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn…;
 11. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương (từ thực trạng ở một cấp tại một địa phương cụ thể, thời gian cụ thể (từ năm… đến năm…).
 12. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thành lập các cơ quan Nhà nước ở địa phương và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;.
 13. Chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân cấp… và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 14. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp… (Tòa án nơi HV thực tập) – Thực trạng và kiến nghị.
 15. Nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và thực tiễn áp dụng tại TAND, giai đoạn …;.
 16. Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân – Thực trạng áp dụng tại …, giai đoạn …;
 17. Quy trình xử lý kỷ luật công chức, viên chức và thực trạng áp dụng tại…, giai đoạn …;
 18. Xử lý kỷ luật cán bộ (cấp xã, huyện hoặc tỉnh).
 19. Trách nhiệm vật chất của công chức và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;.
 20. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;.
 21. Luật Xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 22. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực trạng áp dụng tại…, giai đoạn…;.
 23. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 24. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 25. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: thực tiễn và hướng hoàn thiện;
 26. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 27. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;..
 28. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;
 29. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 30. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 31. Pháp luật về chứng thực văn bản và thực tiễn áp dụng tại UBND xã …, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 32. Thẩm quyền quản lý đất đai của UBND xã và thực tiễn áp dụng tại UBND xã…, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 33. Điạ vị pháp lý của người làm chứng trong luật tố tụng hình sự VN –Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 34. Điạ vị pháp lý của người bào chữa trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 35. Vai trò của hội thẩm nhân dân trong xét xử vụ án hình sự. Thực tiện tại TAND tỉnh/ huyện …, giai đoạn …;
 36. Biện pháp ngăn chặn bắt trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 37. Biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong luật tố tụng hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 38. Biện pháp ngăn chặn tạm giam trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 39. Biện pháp ngăn chặn bảo lãnh trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 40. Biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 41. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Thực tiễn tại….;
 42. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn…;
 43. Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua xét xử các vụ án hình sự;
 44. Tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh…( / huyện…. ) giai đoạn ( năm ….đến năm …);
 45. Tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn….. giai đoạn….;
 46. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn….. giai đoạn….;
 47. Tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn….. giai đoạn….;
 48. Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn….. giai đoạn….;
 49. Tình hình tội phạm buôn lậu trên địa bàn….. giai đoạn…;
 50. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự – Thực tiễn tại TAND tỉnh / huyện…;
 51. Hình phạt tiền trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 52. Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 53. Hình phạt tich thu tài sản trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 54. Chế định án treo trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 55. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 56. Tội kinh doanh trái phép trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.;
 57. Tội trốn thuế trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 58. Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 59. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành LuậtTội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kịch động mạnh trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 60. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 61. Hoãn thi hành án hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam (cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn…)

Phần 2: Pháp luật dân sự – kinh doanh, thương mại và tố tụng

 1. Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở theo Luật Nhà ở và thực tiễn áp dụng tại… , giai đoạn từ năm… đến năm …;
 2. Hợp đồng tín dụng và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng…, huyện…, tỉnh…, giai đoạn …;
 3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và thực tiễn áp dụng tại …., giai đoạn từ năm… đến năm …;
 5. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 6. Pháp luật về đăng ký bất động sản trong hợp đồng dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 7. Pháp luật về đại diện theo ủy quyền trong các giao dịch dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 8. Di chúc trong pháp luật thừa kế và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 9. Vấn đề xác định lại giới tính theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 10. Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 11. Pháp luật về hợp đồng vô hiệu từng phần và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 12. Hợp đồng vô hiệu do chủ thể tham gia vi phạm điều kiện về năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 13. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 14. Đòi lại gia súc bị thất lạc theo BLDS 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 15. Kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 16. Nghĩa vụ của chủ tài sản trong việc kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm hữu trái pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 17. Thực trạng rà soát thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế hiện hành tại chi cục thuế quận, huyện … và một số giải pháp hoàn thiện;
 18. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn …, giai đoạn … và một số kiến nghị hoàn thiện;
 19. Thực trạng đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn … từ năm … đến nay và một số kiến nghị;
 20. Thực trạng đăng ký thành lập Hợp tác xã trên địa bàn …., từ năm … đến nay và một số kiến nghị;
 21. Đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn …, giai đoạn … và một số kiến nghị hoàn thiện;
 22. Tình hình đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn …., giai đoạn từ năm … đến năm …;
 23. Tình hình đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn …, giai đoạn từ năm … đến năm …;
 24. Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn …, từ năm … đến năm… và một số kiến nghị hoàn thiện;
 25. Thực trạng cấp giấy phép hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh … và thực tiễn áp dụng tại…., giai đoạn ….;
 26. Pháp luật tài chính và Thực trạng chi ngân sách nhà nước tại UBND …, huyện …, tỉnh … từ năm … đến năm … và một số kiến nghị;
 27. Thực trạng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện từ năm 2010 đến nay và một số kiến nghị hoàn thiện;
 28. Quyền khởi kiện và thụ lý vụ án kinh doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân, giai đoạn …;
 29. Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân …, giai đoạn …;
 30. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân … và các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Tòa án nhân dân… hiện nay;
 31. Pháp luật thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 32. Pháp luật hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 33. Những đểm mới của Luật Hộ tịch năm 2014 và thực tiễn áp dụng tại UBND xã…, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 34. Quy định của pháp luật hộ tịch về đăng ký, quản lý hộ tịch trong thủ tục đăng ký kết hôn và thực tiễn tại UBND xã …, huyện …, tỉnh…, giai đoạn …;
 35. Quyền khởi kiện vụ án dân sự và thực trạng thụ lý vụ án tại TAND huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 36. Hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hòa giải tại UBND xã …, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 37. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân …, gia đoạn …;
 38. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong xét xử vụ việc dân sự – Lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay;
 39. Quyền chứng minh trong tố tụng dân sự – Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân…, giai đoạn….

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!