5/5 - (8 bình chọn)

Để có tiền đề cho một bài báo cáo thực tập hay, lựa chọn Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật là một trong những bước quan trọng nhất, quyết định những nội dung nghiên cứu nào cho các bạn khi triển khai bài làm, vậy làm sao để có được đề tài hay, ưng ý, phù hợp với đơn vị thực tập, phù hợp ngành học và được giáo viên hướng dẫn thông qua, mời các bạn tham khảo ngay danh sách 300 Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật dưới đây.

105 Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật dân sự, kinh tế, hành chính HAY (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

Phần 1: Pháp luật hành chính – hình sự và tố tụng

 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 2. Kỳ họp Hội đồng nhân dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại …., giai đoạn từ ….
 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trên địa bàn (nơi thực tập)…, giai đoạn …;
 4. Chức năng giám sát của HĐND… (địa bàn nơi HV chọn): Lý luận và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 5. Vấn để bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh do HĐND bầu và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn tại …;
 6. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn và thực tiễn tổ chức tại…, (địa bàn tỉnh…, /huyện, giai đoạn ….;
 7. Đề tài báo cáo tốt nhiệp ngành Luật Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn quản lý tại …., giai đoạn …;
 8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng (tại địa phương cụ thể), gia đoạn …;
 9. Hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương và thực tiễn áp dụng tại …., giai đoạn…;
 10. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn…;

XEM KHO TÀI LIỆU ==> BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

 1. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương (từ thực trạng ở một cấp tại một địa phương cụ thể, thời gian cụ thể (từ năm… đến năm…).
 2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thành lập các cơ quan Nhà nước ở địa phương và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;.
 3. Chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân cấp… và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 4. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp… (Tòa án nơi HV thực tập) – Thực trạng và kiến nghị.
 5. Nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và thực tiễn áp dụng tại TAND, giai đoạn …;.
 6. Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân – Thực trạng áp dụng tại …, giai đoạn …;
 7. Quy trình xử lý kỷ luật công chức, viên chức và thực trạng áp dụng tại…, giai đoạn …;
 8. Xử lý kỷ luật cán bộ (cấp xã, huyện hoặc tỉnh).
 9. Trách nhiệm vật chất của công chức và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;.
 10. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;.
 11. Luật Xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 12. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực trạng áp dụng tại…, giai đoạn…;.
 13. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 14. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 15. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: thực tiễn và hướng hoàn thiện;
 16. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 17. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;..
 18. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;
 19. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn ….;.
 20. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 21. Pháp luật về chứng thực văn bản và thực tiễn áp dụng tại UBND xã …, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 22. Thẩm quyền quản lý đất đai của UBND xã và thực tiễn áp dụng tại UBND xã…, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 23. Điạ vị pháp lý của người làm chứng trong luật tố tụng hình sự VN –Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 24. Điạ vị pháp lý của người bào chữa trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 25. Vai trò của hội thẩm nhân dân trong xét xử vụ án hình sự. Thực tiện tại TAND tỉnh/ huyện …, giai đoạn …;
 26. Biện pháp ngăn chặn bắt trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại TAND…, giai đoạn …;
 27. Biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong luật tố tụng hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 28. Biện pháp ngăn chặn tạm giam trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 29. Biện pháp ngăn chặn bảo lãnh trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 30. Biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong luật tố tụng hình sự VN – Thực tiễn tại ….;
 31. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Thực tiễn tại….;
 32. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn…;
 33. Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua xét xử các vụ án hình sự;
 34. Tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh…( / huyện…. ) giai đoạn ( năm ….đến năm …);
 35. Tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn….. giai đoạn….;
 36. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn….. giai đoạn….;
 37. Tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn….. giai đoạn….;
 38. Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn….. giai đoạn….;
 39. Tình hình tội phạm buôn lậu trên địa bàn….. giai đoạn…;
 40. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự – Thực tiễn tại TAND tỉnh / huyện…;
 41. Hình phạt tiền trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 42. Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 43. Hình phạt tich thu tài sản trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 44. Chế định án treo trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 45. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 46. Tội kinh doanh trái phép trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.;
 47. Tội trốn thuế trong luật hình sự VN – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn;
 48. Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 49. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành LuậtTội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kịch động mạnh trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 50. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại ….);
 51. Hoãn thi hành án hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam (cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn…)

DOWNLOAD 10  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Phần 2: Pháp luật dân sự – kinh doanh, thương mại và tố tụng (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

 1. Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở theo Luật Nhà ở và thực tiễn áp dụng tại… , giai đoạn từ năm… đến năm …;
 2. Hợp đồng tín dụng và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng…, huyện…, tỉnh…, giai đoạn …;
 3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và thực tiễn áp dụng tại …., giai đoạn từ năm… đến năm …;
 5. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 6. Pháp luật về đăng ký bất động sản trong hợp đồng dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 7. Pháp luật về đại diện theo ủy quyền trong các giao dịch dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 8. Di chúc trong pháp luật thừa kế và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 9. Vấn đề xác định lại giới tính theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 10. Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 11. Pháp luật về hợp đồng vô hiệu từng phần và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 12. Hợp đồng vô hiệu do chủ thể tham gia vi phạm điều kiện về năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật Dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 13. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …; (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)
 14. Đòi lại gia súc bị thất lạc theo BLDS 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 15. Kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 16. Nghĩa vụ của chủ tài sản trong việc kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm hữu trái pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn từ năm… đến năm …;
 17. Thực trạng rà soát thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế hiện hành tại chi cục thuế quận, huyện … và một số giải pháp hoàn thiện;
 18. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn …, giai đoạn … và một số kiến nghị hoàn thiện;
 19. Thực trạng đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn … từ năm … đến nay và một số kiến nghị;
 20. Thực trạng đăng ký thành lập Hợp tác xã trên địa bàn …., từ năm … đến nay và một số kiến nghị;
 21. Đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn …, giai đoạn … và một số kiến nghị hoàn thiện;
 22. Tình hình đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn …., giai đoạn từ năm … đến năm …;
 23. Tình hình đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn …, giai đoạn từ năm … đến năm …;
 24. Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn …, từ năm … đến năm… và một số kiến nghị hoàn thiện;
 25. Thực trạng cấp giấy phép hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh … và thực tiễn áp dụng tại…., giai đoạn ….;
 26. Pháp luật tài chính và Thực trạng chi ngân sách nhà nước tại UBND …, huyện …, tỉnh … từ năm … đến năm … và một số kiến nghị;
 27. Thực trạng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện từ năm 2010 đến nay và một số kiến nghị hoàn thiện;
 28. Quyền khởi kiện và thụ lý vụ án kinh doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân, giai đoạn …;
 29. Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân …, giai đoạn …;
 30. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân … và các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Tòa án nhân dân… hiện nay;
 31. Pháp luật thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng tại …, giai đoạn …;
 32. Pháp luật hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn áp dụng tại…, giai đoạn …;
 33. Những đểm mới của Luật Hộ tịch năm 2014 và thực tiễn áp dụng tại UBND xã…, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 34. Quy định của pháp luật hộ tịch về đăng ký, quản lý hộ tịch trong thủ tục đăng ký kết hôn và thực tiễn tại UBND xã …, huyện …, tỉnh…, giai đoạn …;
 35. Quyền khởi kiện vụ án dân sự và thực trạng thụ lý vụ án tại TAND huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 36. Hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hòa giải tại UBND xã …, huyện …, tỉnh …, giai đoạn …;
 37. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân …, gia đoạn …;
 38. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong xét xử vụ việc dân sự – Lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay;
 39. Quyền chứng minh trong tố tụng dân sự – Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân…, giai đoạn….

Danh sách đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật – Được phân loại theo 12 môn Luật cơ bản như Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự tố tụng dân sự, Luật Hành chính – Luật Tố tụng hành chính, Luật Công pháp quốc tế – Tư pháp quốc tế, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh

DOWNLOAD 10  LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

203 Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật dân sự, kinh tế,.. theo chuyên môn (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

Đề tài Luật Thương mại

 1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành/ lưu trú tại địa phương nơi anh/chị thực tập
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cưtại địa phương nơi anh/chị thực tập
 3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại đơn vị thực tập.
 4. Thự tiễn thực hiện quy định pháp luật về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 5. Thự tiễn thực hiện quy định pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 6. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp tại Doanh nghiệp nơi thực tập
 7. Thực trạng cấp phép và xử lí vi phạm pháp luật đối với quảng cáo ngoài trời tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 8. Thực tiễn quản lý (thực hiện quy định pháp luật về) hoạt động của các doanh nghiệp logistics tại địa phương.
 9. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập
 10. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của công ty Trách nhiệm hữu hạn (cổ phần). Cơ sở lý luận và thực tiễn

Đề tài ngành Luật Đất đai (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

 1. Thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương theo Luật Đất đai 2013.
 2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 3. Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thực trạng và giải pháp.
 5. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/nơi làm việc.
 6. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại địa phương.

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật Dân sự – Tố tụng dân sự

 1. Thực trạng về người làm chứng lập di chúc tại phòng công chứng nơi thực tập.
 2. Thực trạng xác minh điều kiện thi hành án của người thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự nơi thực tập.
 3. Thực trạng việc công chứng hoặc chứng thực di chúc miệng tại cơ quan nơi thực tập.
 4. Thực trạng xác minh điều kiện thi hành án của người thi hành án tại văn phòng thừa phát lại nơi thực tập.
 5. Thực trạng lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại nơi thực tập.
 6. Thực trạng thi hành án dân sự của văn phòng thừa phát lại nơi thực tập.
 7. Thực trạng tống đạt các văn bản Tòa án của văn phòng thừa phát lại nơi thực tập.
 8. Thực trạng giải quyết án dân sự quá hạn tại Tòa án địa phương nơi thực tập.
 9. Thực trang thi hành án dân sự tại cơ quan thi hành án dân sự nơi thực tập.
 10. Thực trạng về những bản án, quyết định không thi hành được tại cơ quan thi hành án dân sự nơi thực tập.
 11. Thực trạng hình sự hóa các quan hệ dân sự tại cơ quan công an nơi thực tập.
 12. Thực trạng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của Viện kiểm sát địa phương nơi thực tập.
 13. Thực trạng chứng thực các giao dịch dân sự ở UBND xã nơi thực tập.
 14. Thực trạng công chứng các giao dịch dân sự ở phòng công chứng nơi thực tập.
 15. Thực trạng giải quyết tranh chấp (hòa giải) về thừa kế tại UBND nơi thực tập.
 16. Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án địa phương nơi thực tập.
 17. Thực trạng tuyên bố người vắng mặt tại nơi cư trú, người mất tích, người chết tại Tòa án địa phương nơi thực tập.
 18. Nâng cao hiệu quả chứng thực di chúc ở UBND cấp xã nơi thực tập.
 19. Thực trạng giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại cơ quan nơi thực tập (UBND hoặc Tòa án) nơi thực tập.
 20. Thực trạng giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại theo hợp đồng tại cơ quan nơi thực tập (UBND hoặc Tòa án) nơi thực tập.
 21. Thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu tại cơ quan nơi nơi thực tập.
 22. Thực trạng về việc cưỡng chế thi hành án dân sự tại địa phương nơi thực tập.
 23. Thực trạng giải quyết tranh chấp về tài sản giữa vợ chồng trong các án kiện ly hôn ở địa phương thực tập.
 24. Thực trạng xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án dân sự tại Toà án địa phương.
 25. Thực trạng hoãn phiên toà Dân sự tại Toà án nơi thực tập.
 26. Thực trạng thực hiện nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự trong các vụ án dân sự tại Toà án địa phương thực tập.
 27. Thực trạng thực hiện các hợp đồng giữ chỗ mua căn hộ tại sàn giao dịch bất động sản nơi thực tập.
 28. Quy định về quyền chuyển đổi giới tính theo Bộ luật dân sự 2015 và những bất cập từ thực tiễn.
 1. Quyền thay đổi tên theo Bộ luật dân sự 2015 và những bất cập từ thực tiễn.
 2. Thủ tục đăng ký giám sát giám hộ, quy định và thực tiễn. (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

Đề tài Luật Hôn nhân và gia đình (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

 1. Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình, lý luận và thực tiễn.
 2. Hôn nhân trái pháp luật và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật HN&GĐ.
 3. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con trong trường hợp cha mẹ ly hôn – thực trạng và giải pháp.
 4. Xác định tài sản của vợ chồng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 5. Thực trạng giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại tòa án nơi anh chị thực tập.
 6. Thực trạng giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
 7. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và những bất cập từ thực tiễn.
 8. Tình hình đăng ký kết hôn tại địa phương.
 9. Thực trạng ly hôn và kiến nghị đề xuất các giải pháp hạn chế tình trạng ly hôn ở giới trẻ tại…. (sinh viên chọn huyện). (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

Danh sách + 66 ==> Đề tài báo cáo thực tập tại Tòa Án Nhân Dân

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật Hiến pháp (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

 1. Thực trạng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân theo quy định tại Điều 2 khoản 1 Hiến pháp VN năm 2013.
 2. Giải pháp bảo đảm “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” được quy định tại Điều 2 khoản 2 Hiến pháp VN năm 2013.
 3. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước và xã hội theo quy định của Điều 4 – Hiến pháp VN năm 2013.
 4. Đổi mới cơ chế pháp luật/phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN VN theo tinh thần của Hiến pháp VN năm 2013.
 5. Đổi mới hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của QH theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN.
 6. Hoàn thiện pháp luật về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013 đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XNCN VN.
 7. Hoàn thiện pháp luật về đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013 đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN (sinh viên có thể chọn chính quyền cấp tỉnh, thành phố hoặc chính quyền huyện, thị xã hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn).
 8. Hoàn thiện pháp luật về cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN được quy định trong Hiến pháp VN năm 2013.
 9. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật để đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp VN năm 2013.
 10. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị và đổi mới văn hóa, giáo dục theo quy định của Hiến pháp VN năm 2013. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật Hình sự 

 1. Đặc điểm pháp lý chung của các tội xâm phạm an ninh quốc gia (có thể và liên hệ các vụ án ở địa phương).
 2. Điểm mới về các tội xâm phạm tính mạng con người của BLHS năm 2015 so với năm 1999 và 1985 (có thể liên hệ các vụ án ở địa phương).
 3. Phân biệt tội giết người và tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và liên hệ các vụ án ở địa phương.
 4. Phân biệt Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và tội làm chết người trong khi thi hành công vụ và liên hệ các vụ án ở địa phương.
 5. Phân biệt tội hiếp dâm với tội cưỡng dâm và liên hệ các vụ án ở địa phương.
 6. Phân biệt tội giao cấu với trẻ em với tội dâm ô với trẻ em và liên hệ các vụ án ở địa phương
 7. Hãy phân tích khái niệm, đặc điểm của hành vi gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và liên hệ các vụ án ở địa phương.
 8. Phân biệt tôi cướp tài sản với tội cưỡng đoạt tài sản và liên hệ các vụ án ở địa phương.
 9. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khác với Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ như thế nào? Liên hệ các vụ án ở địa phương
 10. Phân biệt tội dùng nhục hình với tội bức cung và liên hệ các vụ án ở địa phương.

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật Tố tụng hình sự (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

 1. Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 2. Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” trong các hoạt động khởi tố và điều tra vụ án hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 3. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong TTHS và liên hệ thực tiễn địa phương.
 4. Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong TTHS và liên hệ thực tiễn địa phương.
 5. Người bị bắt trong tố tụng hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 6. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 7. Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 8. Người bị hại là pháp nhân trong tố tụng hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương.
 9. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và liên hệ thực tiễn địa phương.
 10. Người làm chứng trong tố tụng hình sự và liên hệ thực tiễn địa phương. (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

Đề tài ngành Luật Hành chính – Luật TTHC

 1. Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương. Thực trạng và giải pháp (sinh viên có thể chọn chính quyền cấp tỉnh, thành phố hoặc chính quyền huyện, thị xã hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn).
 2. Thực trạng thủ tục hành chính nhà nước do chính quyền địa phương ban hành. Hiệu quả và giải pháp.
 3. Vấn đề cải cách bộ máy hành chính hiện nay theo yêu cầu của xây dựng nhà nước pháp quyền được quy định trong Hiến pháp VN 2013 (sinh viên có thể chọn chính quyền cấp tỉnh, thành phố hoặc chính quyền huyện, thị xã hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn).
 4. Hiệu quả xét xử hành chính của Tòa án đối với các khiếu kiện quyết định hành chính; hành vi hành chính hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
 5. Vấn đề hoàn thiện quy chế của quản lý hành chính của công dân theo quy định của Luật Hành chính VN hiện nay.
 6. Hiệu quả của công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy hành chính nhà nước. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật chống tham nhũng hiện nay. (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

Đề tài ngành Luật Công pháp quốc tế 

 1. Hoàn thiện Luật Điều ước quốc tế để Luật ĐƯQT thực sự là tổng thể các nguyên tắc các quy phạm pháp luật quốc tế, điều chỉnh quan hệ về ký kết và thực hiện ĐƯQT của các chủ thể Luật QT.
 2. Giải pháp và hoàn thiện pháp luật về quyền con người được quy định trong Luật Hiến pháp VN năm 2013 theo yêu cầu của Luật QT về quyền con người.
 3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý, hình thức phương thức giải quyết để các chủ thể Luật QT hợp tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế có hiệu quả.
 4. So sánh, phân tích để làm rõ sự khác biệt giữa Luật ĐƯQT với Luật quốc tế.
 5. Giải pháp hoàn thiện nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Hiến chương Liên Hợp quốc.

Danh sách 50==> Đề tài báo cáo ngành Luật tại Uỷ ban nhân dân

Đề tài luật Tư pháp quốc tế (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

 1. Vị trí của Tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia?
 2. Vai trò của Tư pháp quốc tế trong quan hệ quốc tế Việt Nam hiện nay?
 3. Mối quan hệ giữa Tư pháp quốc tế và hệ thống pháp luật quốc gia?
 4. Vai trò của tập quán trong Tư pháp quốc tế Việt Nam?
 5. Vai trò của Điều ước quốc tế đối với Tư pháp quốc tế Việt Nam. Chứng minh bằng các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.
 6. Vai trò của 02 phương pháp giải quyết xung đột trong Tư pháp quốc tế, liên hệ Tư pháp quốc tế Việt Nam.
 7. Thực tiễn vận dụng các hệ thuộc giải quyết xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Nam.
 8. Vai trò của Tư pháp quốc tế Việt Nam đối với quan hệ hợp đồng mua bán có yếu nước ngoài trong điều kiện hiện nay.
 9. Quy chế pháp lý về người nước ngoài trong Tư pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế Việt Nam.
 10. Quyền tài phán của Tòa án Việt Nam trong Tư pháp quốc tế.

Đề tài ngành Luật Lao động (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

 1. Tranh chấp lao động cá nhân – thực trạng và giải pháp.
 2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, thực trạng và giải pháp.
 3. Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 4. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong lĩnh vực bảo vệ người lao động.
 5. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xử lý kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng.
 6. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và thực tiễn áp dụng.
 7. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và thực tiễn áp dụng. (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)
danh sách đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp
danh sách đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luật

Đề tài Luật Cạnh tranh (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

 1. Thực tiễn kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tại địa phương
 2. Thực tiễn kiểm soát hành vi thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường/vị trí độc quyền tại địa phương
 5. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về hành vi ép buộc trong kinh doanh tại địa phương
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác tại địa phương (Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật)

Đề tài Luật Sở hữu trí tuệ (Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật)

 1. Vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính – Lý luận và thực tiễn
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về nhãn hiệu tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
 4. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại địa phương.

Trên đây là danh sách đề tài báo cáo thực tập ngành luật đã được phân loại theo 12 môn luật cơ bản. Các bạn có thể dựa vào lĩnh vực mình am hiểu để chọn làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành luật của mình.

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là danh sách 302 Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật dân sự, kinh tế, hành chính HAY để các bạn làm Báo Cáo Thực Tập ngành Luật,  nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

Contact Me on Zalo