60 Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Thực Tập Ngành Luật Tại Tòa Án Nhân Dân

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các bạn đang thực tập tại Tòa Án Nhân Dân, khi chọn đề tài viết bài, nhưng chưa biết chọn đề tài gì phù hợp, hãy tham khảo danh sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Tòa Án Nhân Dân dưới đây để chọn cho mình một đề tài phù hợp nhất.

LƯU Ý: Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620


Danh sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân

 1. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 2. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 3. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 4. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 5. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
 6. Thực tiễn kiểm soát tập trung kinh tế bị cấm
 7. Thực tiễn kiểm soát hành vi thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại tại địa phương
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khuyến mại tại địa phương
 11. Thực tiễn điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Cục quản lý cạnh tranh
 12. Khảo sát hiệu quả thực thi Luật cạnh tranh tại địa phương
 1. Thực tiễn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại văn phòng khiếu nại người tiêu dùng của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương
 2. Thực tiễn hòa giải tranh chấp thương mại tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài tại địa phương
 5. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài tại địa phương
 6. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại địa phương
 7. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án tại địa phương
 8. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thế chấp tài sản tại địa phương
 9. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về đặt cọc tài sản tại địa phương
 10. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bảo lãnh tài sản tại địa phương
 11. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng vay tài sản tại địa phương
 12. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán nhà ở tại địa phương
 13. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng tặng cho nhà ở tại địa phương
 14. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương
 15. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng bảo hiểm tại địa phương
 16. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương
 17. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán hàng hóa tại địa phương
 18. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng gia công tại địa phương
 19. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng dịch vụ tại địa phương (Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân)
 20. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo di chúc tại địa phương
 21. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo pháp luật tại địa phương
 22. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại địa phương
 23. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản tại địa phương
 24. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 25. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp trong giải quyết phá sản tại địa phương
 26. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản tại địa phương
 27. Thực tiễn áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 28. Thực tiễn áp dụng thủ tục thanh lý tài s ản trong giải quyết phá sản tại địa phương
 29. Thực tiễn thu hồi tài sản và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản tại địa phương
 30. Thực tiễn về vai trò của Tòa án trong thủ tục phá sản tại địa phương
 31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại địa phương
 32. Thực trạng giao dịch bảo đảm trong quan hệ tín dụng tại địa phương
 33. Thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm ở ngân hàng tại địa phương (Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân)
 34. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án tại địa phương
 35. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm tại địa phương
 36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất tại địa phương
 37. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai tại địa phương
 1. Thực trạng chính sách tài chính đối với đất đai tại địa phương
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nông nghiệp tại địa phương
 5. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất tại địa phương
 7. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại địa phương
 10. Thực trạng pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương (Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân)
 11. Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của Tòa án tại địa phương

 Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân

Chọn vị trí thực tập phù hợp, đề tài phù hợp

Thực tập tại Tòa Án Nhân Dân là nơi phù hợp với tiêu chí thực tập của sinh viên ngành Luật, các bạn có thể ưu tiên các đề tài về Luật hành chính, luận dân sự, luật kinh tế.

Hạn chế copy bài trên mạng

Cẩn thận khi đi lên mạng copy các bài mẫu cũ của sinh viên khóa trước, các bạn chỉ tham khảo cách phân tích, suy luận, hay một vài ý, nguyên nhân là các bài mẫu cũ do thời điểm hoàn thành trong quá khứ,  thường sử các điều khoản pháp luật hết hiệu lực.

Ngoài ra dễ bị dính lỗi đạo văn, copy bài khi sử dụng các bài mẫu trên internet, các thầy cô dường như đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện các nội dung copy, một số trường còn sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn, dễ dàng quét các nội dung vi phạm.

Bám sát các yêu cầu của nhà trường về hình thức

Môi trường có một form tiêu chuẩn bài làm của sinh viên khác nhau, như số trang, số chương, lời mở đầu, cách trích dẫn tài liệu tham khảo, thứ tự trang bìa, lời cảm ơn, mục lục, giấy đóng dấu, giấy chấm điểm… cho thấy các bạn cần phải chú ý thật nhiều khi sử dụng các bài mẫu,cần bám sát các tiêu chuẩn về hình thức của nhà trường

Tìm kiếm thông tin, tài liệu chính xác (Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Uỷ Ban Nhân Dân)

Các điều luận thường xuyên thay đổi, câp nhật, các bạn sinh viên cần chú ý trong quá trình tìm thông tin, cần chọn lọc những tài liệu còn hiệu lực, các số liệu, bản án mới nhất, rất nhiều bạn sinh viên còn sử dụng nội dung của luật cũ, nguyên nhân chính là do lấy bài cũ trên internet mà chưa thay đổi luật mới.

Bài làm có trao đổi với giáo viên:

Các thầy cô thường yêu cầu các bạn sinh viên gửi bài làm theo đúng tiến độ sửa bài, các bạn không nên bỏ quên các lần hẹn này, nếu không giáo viên hay tự ái cao và nghĩ rằng không tôn trọng giáo viên hưỡng dẫn, điều này bất lợi cho các bạn khi nộp chấm bài, có nhiều bạn bị giáo viên cho rớt không phải vì bài chưa tốt, mà vì lý do trên

Đóng cuốn hoàn thiện (Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân)

danh sách đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp
danh sách đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bài làm thường được in ra theo mẫu nhà trường, các bạn cần kiểm tra kỹ chính tả trước khi nộp bài, cần có đóng dấu từ đơn vị thực tập xác nhận thực tập và hoàn thành nhiệm vụ

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung tcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

 

Contact Me on Zalo