Một số Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Để có thêm tài liệu làm Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu các bạn tham khảo bài viết Một số Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu mà mình viết dưới đây nhé. Bài viết bổ ích cho các bạn có thêm các tài liệu mẫu để hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình

Bài viết gồm các nội dung:

 • Tổng hợp 43 Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu
 • Gợi ý một số mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu
 • DOWNLOAD các bài mẫu báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu
 • Phương pháp đạt điểm cao trong báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm chọn đề tài Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

 • Lựa chọn đề tài đúng với chuyên ngành, tránh nhầm qua các ngành khác
 • Có công ty thực tập, có thể xin được số liệu công ty, bộ chứng từ xuất nhập khẩu từ công ty, có xin được đóng dấu về sau
 • Lựa chọn đề tài phù hợp với loại hình công ty thưc tập, như công ty giao nhận, công ty nhập, công ty xuất, công ty gia công, công ty ủy thác, ngân hàng,..
 • Thực hiện đề cương chi tiết, làm bài theo đúng các yêu cầu từ giáo viên hướng dẫn
 • Bài làm nên gửi cho giáo viên góp ý mỗi khi có lịch nộp bản thảo, có điểm danh đầy đủ
 • Bài làm không copy quá nhiều, giáo viên có kinh nghiệm nhiều nên dễ phát hiện

Để có thể chọn đề tài phù hợp với công ty hơn, nếu em nào chưa chọn được và đang phân vân đề tài thì có thể liên hệ admin, để admin tư vấn đề tài và nếu cần thì admin sẽ viết đề cương chi tiết đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế – kinh doanh xuất nhập khẩu cho các em.

Một số Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

A/ Đề tài báo cáo thực tập lĩnh vực nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu/gia công

 • hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty… thực trạng và giải pháp
 • Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…
 • Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…
 • Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…
 • Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết và thực hiện các HĐ XK/NK tại công ty…

B/ Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM

 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời tại công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 • Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty XNK/công ty Bảo hiểm.
 • (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )

C/ Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN

 • Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 • Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 • Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 • (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )

D/ Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 • Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNK/Ngân hàng…
 • Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNK/Ngân hàng…
 • Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…
 • Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Hoạt động tài trợ xuất khẩu/nhập khẩu tại Ngân hàng…
 • (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )

E/ Đề tài báo cáo thực tập ngành Xuất nhập khẩu LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ

 • Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)/công ty …
 • Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam/ các nước trong khu vực/ các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp…/ đối với 1 ngành hàng…
 • Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước…/ một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển.

Mẫu đề cương Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

ĐỀ TÀI : TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU BÃ BỘT MÌ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA

 • MỤC LỤC
 •  LỜI MỞ ĐẦU  (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
 • Lí do chọn đề tài
 • Mục tiêu đề tài
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA
 • 1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2  Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015- 30/06/2021
 • 1.5 Mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp tới năm 2025
 • 1.5.1 Mục tiêu
 • 1.5.2 Định hướng phát triển của Công ty tới năm 2025
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU BÃ BỘT MÌ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA  (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
 • 2.1 Giới thiệu về hợp đồng
 • 2.2 Sơ đồ quy trình
 • 2.3 Quy trình tổ chức thực hiện
 • 2.3.1 Nhận tiền cọc T/T hoặc hối thúc nhà nhập khẩu mở L/C
 • 2.3.2 Chuẩn bị hàng xuất khẩu
 • 2.3.3 Thuê phương tiện vận tải
 • 2.3.4 Mua bảo hiểm
 • 2.3.5 Làm thủ tục hải quan
 • 2.3.6 Giao hàng lên tàu
 • 2.3.7 Lập BCT thanh toán và nhận tiền từ người mua
 • 2.3.8  Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • 2.4 Đánh giá quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng bã bột mì của công ty TNHH sản xuất – công nghiệp Việt Delta
 • 2.4.1 Tích cực
 • 2.4.2 Tiêu cực
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG BÃ BỘT MÌ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA
 • 3.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng bã bột mì tại Công ty TNHH sản xuất – công nghiệp Việt Delta
 • 3.1.1 Hoàn thiện công tác thu mua và chuẩn bị hàng
 • 3.1.2 Hoàn thiện khâu kiểm tra hàng hóa xuất khẩu
 • 3.1.3 Hoàn thiện khâu thuê phương tiện vận tải
 • 3.1.4 Hoàn thiện công tác làm thủ tục hải quan
 • 3.1.5 Hoàn thiện công tác thanh toán
 • 3.1.6 Hoàn thiện nguồn nhân lực
 • 3.1.7 Hoàn thiện cơ sở vật chất
 • 3.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bã bột mì tại công ty TNHH sản xuất – công nghiệp Việt Delta
 • 3.2.1 Kiến nghị đến Tổng cục Hải quan Việt Nam
 • 3.2.2 Kiến nghị đến cơ quan quản lý cấp C/O
 • 3.2.3 Kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải
 • KẾT LUẬN  (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề tài báo cáo thực tập ngoại thương xuất nhập khẩu
Đề tài báo cáo thực tập ngoại thương xuất nhập khẩu

PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN 3/2

 • LỜI MỞ ĐẦU  (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CN BA THÁNG HAI
 • 1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh 3/2.
 • 1.1.1 Thông tin ngân hàng
 • 1.2. Tổng quan về BIDV Chi nhánh 3/2
 • 1.2.1. Quá trình hình thành
 • 1.2.2. Chức năng và nghiệp vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức:
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong năm 2020-2021:
 • Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  – CHI NHÁNH 3/2
 • 2.1.1 Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh xuất khẩu qua các năm 2020-2021
 • 2.1.2 Cơ cấu doanh thu theo loại hình bảo lãnh
 • 2.1.3 Cơ cấu bảo lãnh theo thành phần kinh tế
 • 2.1.4 Cơ cấu bảo lãnh theo tài sản đảm bảo
 • 2.1.5 Tổ chức nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu tạo Ngân hang đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2
 • 2.1.6 Điều kiện của doanh nghiệp để được ngân hàng bảo lãnh xuất khẩu
 • 2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2
 • 2.2.1. Thành công
 • 2.2.2. Những hạn chế
 • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN 3/2
 • 3.1. Phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2 trong thời gian tới
 • 3.2. Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2
 • 3.2.1.   Chính sách khách hàng
 • 3.2.2.    Ứng dụng marketing vào hoạt động bảo lãnh xuất khẩu nhằm đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá loại hình bảo lãnh xuất khẩu.
 • 3.2.3.  Hoàn thiện quy trình bảo lãnh
 • 3.2.5.  Nâng cao trình độ cán bộ và phân công hợp lý cán bộ làm nghiệp  bảo lãnh
 • KẾT LUẬN  (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

DOWNLOAD bài mẫu báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu

Thương mại quốc tế phát triển ngày càng sâu rộng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp ngày càng có nhiều mối quan hệ kinh doanh thương mại với các doanh nghiệp trên thế giới. Hoạt động của các Ngân hàng thương mại cũng ngày càng phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Thương mại quốc tế phát triển tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng làm gia tăng thêm nhiều rủi ro. Với vai trò trung gian trong nền kinh tế, các ngân hàng không ngừng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ như tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại,….và đặc biệt là dịch vụ bảo lãnh xuất khẩu.
Là một chi nhánh ngân hàng thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, được sự uỷ quyền của Ngân hàng trung ương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2 cũng đã triển khai nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu nhằm phục vụ nhu cầu bảo lãnh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, vì là một nghiệp vụ còn khá mới nên nghiệp vụ này chưa phát triển tương xứng với nhu cầu của nền kinh tế. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2, xét thấy nghiệp vụ bảo lãnh xuất khẩu còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu nên em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2” làm đề tài báo cáo thực tập của mình.
Kết cấu của báo cáo (Đề tài báo cáo thực tập Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu )
Chương 1: Tổng quan về tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2
Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2
Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2

DOWNLOAD FILE

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề tài báo cáo thực tập ngành Ngoại Thương, Xuất nhập khẩu mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

Contact Me on Zalo