Hoạt Động Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Đối Với Các Cơ Quan Nhà Nước

5 (100%) 1 vote

Là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò trong việc phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận chính là một trong những phương thức thực thi quyền lực chính trị của nhân dân lao động, là một kênh quan trọng trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng vì thế mà đề tài: “Hoạt Động Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Đối Với Các Cơ Quan Nhà Nước” khá là thực tế và hay nên cũng có khá nhiều bạn sinh viên chọn làm đề tài chính cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Do đó mà mình đã làm một đề cương mẫu để chia sẻ đến các bạn sinh viên, bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn có thể tham khảo để làm bài.

Đề cương làm báo cáo tốt nghiệp: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  • 1.1. Mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị và  vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan nhà nước
  • 1.2. Khái niệm, mục đích, tính chất giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • 1.3. Đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • 1.4. Nội dung và hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với các cơ quan nhà nước

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC

2.1. Khái quát Quận Thủ Đức

2.2. Thực trạng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận Thủ Đức

  • 2.2.1. Kết quả đạt được
  • 2.2.2. Khó khăn, vướng mắc

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Giải pháp tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận Thủ Đức

3.2. Cải tiến và giám sát việc xây dựng và thực thi pháp luật

3.3. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong công tác giám sát đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận Thủ Đức

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: Hoạt Động Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Đối Với Các Cơ Quan Nhà Nước

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược chia sẻ đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài:Hoạt Động Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Đối Với Các Cơ Quan Nhà Nướchoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp thì liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong cuộc sống!