Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (13 bình chọn)

Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng, đây là đề tài kế toán được nhiều bạn sinh viên lựa chọn khi đi thực tập tại công ty xây dựng, dưới đây là một bài mẫu, các bạn có thể DOWNLOAD về tham khảo nhé.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN

 • Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm và quý thầy cô khoa Kế toán tài chính – trường Đại học Nha Trang đã giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian qua.
 • Em xin chân thành cảm ơn cô là giáo viên trực tiếp hướng dẫn em trong thời gian thực tập. Đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này.
 • Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý công ty đã tạo điều kiện cho em thực tập, cảm ơn các anh chị trong phòng Hành Chánh Nhân Sự đã giúp đỡ, chỉ bảo, góp ý kiến để em hoàn thành đề tài.

Xem thêm 

Lời mở đầu Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

1.Lý do chọn đề tài

Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý và hiệu quả.

Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và sau này.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo lương. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT, em đã chọn đề tài thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT”. Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô giáo để bổ sung vào báo cáo tốt nghiệp và khắc phục những thiếu sót trên.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT để có thể có những kiến thức thực tế về công tác kế toán. So sánh giữa lý thuyết và thực tế để củng cố kiến thức, góp phần đưa ra những giải pháp cho công tác kế toán của công ty. Xem xét việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT có đúng với các quy định, chuẩn mực, theo chế độ kế toán hiện hành. Từ đó đưa ra những giải pháp hạch toán kế toán nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty

3. Đối tượng nghiên cứu

 • – Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • – Công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT

4. Phạm vi nghiên cứu

 • – Do điều kiện về thời gian thực tập và những điều kiện khác có hạn, nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi sau:
 • + Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT
 • + Đặt trọng tâm nghiên cứu phần kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • + Số liệu: Lấy số liệu tháng 11 năm 2021

5. Phương pháp nghiên cứu

 • – Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách quan sát thực tế, tập hợp, thống kê.
 • – Các số liệu thứ cấp được tổng hợp thông qua chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…

6. Kết cấu đề tài

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài báo cáo thực tập gồm 3 chương như sau :
 • Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT
 • Chương 3 : Giải pháp và kiến nghị để nâng cao công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT

Xem thêm 

Đề cương Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ – LƯU ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1.Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu
 • 3.Đối tượng nghiên cứu
 • 4.Phạm vi nghiên cứu
 • 5.Phương pháp nghiên cứu
 • 6.Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
 • 1.1.1. Khái niệm tiền lương
 • 1.1.2. Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương
 • 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
 • 1.2.1.1. Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động
 • 1.2.1.2. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp
 • 1.2.2 Các hình thức tiền lương
 • 1.2.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian
 • 1.2.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm
 • 1.2.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp
 • 1.2.2.4 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương
 • 1.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.3.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 1.3.5.Sơ đồ hạch toán
 • 1.4.Kế toán các khoản trích theo lương
 • 1.4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
 • 1.4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386
 • 1.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.4.4 Phương pháp hạch toán
 • 1.4.5 Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG
 • 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty
 • 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng
 • 2.2.1. Tổng quan về lao động tiền lương tại công ty
 • 2.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1 Những thành tựu đạt được
 • 3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
 • 3.2.Kiến nghị
 • 3.2.1 Về lao động
 • 3.2.2 Phương thức trả lương
 • 3.2.3 Hình thức trả lương
 • 3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
 • 3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhận xét Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

3.1. Nhận xét Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

3.1.1 Những thành tựu đạt được

 • Việc quản lý lao động của công ty được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công ty có phân công cán bộ quản lý riêng việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
 • Việc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, tính toán và trả công cho người lao động một cách thoả đáng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 • Thực tế, cán bộ Tài chính – Kế toán ở Công ty áp dụng các quy định mới và có vận dụng hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp hạch toán. Nhờ có sự điều chỉnh kịp thời theo những tiến bộ mới nhất về chuyên môn và đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên bộ máy kế toán đã thực hiện tốt chức năng, đồng thời góp phần quan trọng và sự phát triển chung của Công ty.
 • Công ty áp dụng kế toán trên excell, đã làm giảm khối lượng công việc đi rất nhiều, tận dụng được số lượng lao động ít ỏi, tiết kiệm được chi phí tiền lương cho bộ phận gián tiếp.
 • Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương đảm bảo đúng nguyên tắc và chế độ kế toán hiện hành.
 • Thu nhập của cán bộ công nhân viên là tương đối cao và ổn định, làm cho Cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty yên tâm công tác, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty

 • Công thức tính lương còn quá phức tạp, việc xác định hệ số hoàn thành công việc, làm căn cứ để tính lương nên số tiền lương mỗi người lao động nhận được chưa thể hiện đầy đủ kết quả công việc mà họ làm ra. Như vậy chưa đảm bảo nguyên tắc của lý thuyết tiền lương “trả công ngang nhau cho những lao động như nhau”.
 • Năm 2021 theo quy định của Nhà nước thì mức lương tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội là 3.100.000 đồng và tối thiểu thêm 7% đối với lao động qua đào tạo tay nghề. Hiện tại mức lương ở bộ phận sản xuất thấp hơn mức lương quy định của Nhà nước. Công ty cần xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Việc thanh toán tiền lương công ty chỉ thanh một lần vào cuối tháng, mỗi lần cần tiền thì nhân viên phải làm thủ tục ứng lương. Mỗi lần làm thủ tục mất thời gian của công nhân viên

3.2.Kiến nghị Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

3.2.1 Về lao động 

 • Các bộ phận phòng ban nghiệp vụ phải có đủ trình độ và năng lực để làm tròn nhiệm vụ của mình và có thể tự trao dồi nghiên cứu chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Chủ động tìm kiếm bạn hàng, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng kinh tế với khách hàng.
 • Việc áp dụng các nguyên tắc khuyến khích bằng vật chất của từng người lao động thì cần phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong công nhân bằng các biện pháp tuyên truyền phổ biến đầy đủ các chế độ chính sách về lao động tiền lương mà nhà nước ban hành

3.2.2 Phương thức trả lương

 • Hiện nay, ngày càng phát triển các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, hàng loạt các Ngân hàng trong nước và Quốc tế đã xây dựng một hệ thống các box rút tiền bằng thẻ , hay sử dụng tài khoản cá nhân. Đây là một bước phát triển lớn của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, giảm bớt sự lưu thông về tiền mặt, tránh được những phiền phức mà tiền mặt gây ra như độ an toàn không cao, cồng kềnh trong việc di chuyển.
 • Do mức lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT nói chung là tương đối cao. Vậy có nên chăng thay vì một tháng thanh toán tiền lương cho công nhân viên bằng tiền mặt một lần , thì hàng tháng có thể trả lương cho công nhân viên vào tài khoản cá nhân của mỗi người, như vậy vừa giảm bớt được công việc cho nhân viên kế toán, vừa giảm bớt việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp.

3.2.3 Hình thức trả lương

 • Bên cạnh kiến nghị trả lương cho công nhân viên bằng chuyển khoản thì việc thanh toán tiền lương theo hình thức trả lương cuối thán 1 lần. Như vậy nhân viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn về công tác chi tiêu, số tiền nhận được vào cuối tháng rất nhiều, nhưng gần cuối tháng thì nhân viên rất khó khăn về tài chính
 • Vậy có thể Công ty áp dụng hình thức trả lương 2 lần trong tháng (lần 1 tạm ứng lương, bằng một số tiền tương ứng với 1/2 tiền lương tháng tạm tính, cuối tháng sẽ thanh toán toàn bộ số lương tháng trừ đi số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập tạm tính …)

3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc

 • Công ty nên tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường làm việc cho mọi nhân viên của công ty.
 • Cải thiện cuộc sống, cảnh quan môi trường.
 • Thường xuyen tổ chức các phong trào thi đua sản xuất như nâng cao năng suất lao động thi sáng tạo mới, thợ giỏi, bảo quản máy móc thiết bị.
 • Công ty nên đầu tư chiều sâu vào máy móc trang thiết bị mới đồng bộ để đem lại hiệu quả, chất lượng công việc và đảm bảo an toàn trong lao động.
 • Tạo môi trường tâm lý thoải mái như các giờ giải trí như: Công ty tổ chức các buổi tham quan nghỉ mát.Tổ chức các phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ, cùng giúp nhau tiến bộ.
 • Thông qua công tác quản trị nhân lực của Công ty, đã cho thấy Công ty ngày càng hoàn thiện hơn cả về con người lẫn bộ máy làm việc. Do vậy đã tạo điều kiện cho Công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc

 • Tại mỗi Phòng ban của Công ty, mỗi nhân viên cần phải được phân công công việc cụ thể rõ rảng, nếu hoàn thành tốt sẽ có thưởng, hoàn thành không tốt sẽ phê bình nhắc nhở, nặng có thể trừ lương
 • Để nâng cao công việc và hiệu quả sử dụng lao động, Công ty cần có biện pháp:
 • Sử dụng đúng khả năng lao động, bố trí công việc của họ phù hợp với nguyện vọng, năng lực tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ và phát huy hết năng lực của mình.
 • Phân công giao trách nhiệm về công việc cụ thể cho từng người, một mặt giúp các nhà lãnh đạo kiểm soát nhân viên của mình, mặt khác nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi nhân viên.
 • Các cấp lãnh đạo của Công ty cần nắm vững hoàn cảnh gia đình của mỗi nhân viên, thường xuyên quan tâm và động viên cấp dưới để tạo bầu không khí thoải mái khi làm việc.
 • Kịp thời đánh giá những thành tích đạt được của nhân viên và tổ chức khen thưởng động viên kịp thời để khích lệ tinh thần công nhân viên.
  Đánh giá thành tích của nhân viên Công ty bao gồm những điểm sau : Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả làm việc, chủ quan hay khách quan, những tiêu chuẩn này nên có sự thoả thuận giữa các nhà quản trị và nhân viên.
 • Trước khi đánh giá phải được thực hiện đều đặn trong thời gian đó hiệu quả làm việc của người lao động phải được thường xuyên theo dõi.
  Định mức hiệu quả làm việc do nhà quản trị ấn định, dựa trên cơ sở quan sát và nhìn nhận.
 • Đôi khi cũng nên tham khảo ý kiến của nhân viên.
  Bên cạnh đó cũng có thể tổ chức cho cán bộ các bộ phận đánh giá lẫn nhau, tìm ra những cá nhân nổi bật để kíp thời biểu dương họ nhằm khuyến khích các nhân viên khác của Công ty đều tập trung phấn đấu.

Xem thêm 

Kết luận Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

Công tác tổ chức quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác quản lý kinh tế.
Tổ chức quản lý tốt về công tác lao động đó mỗi công ty phải tính toán hợp lý khoa học trong việc lập kế hoạch lao động tiền lương, thanh toán các khoản chi trả cho cán bộ công nhân viên sẽ góp phần không nhỏ trong công việc giảm giá thành sản phẩm.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phản ánh chính xác kịp thời và đáp ứng yêu cầu chung của công ty thì nó sẽ giúp cho người lãnh đạo công ty nắm được tình hình lao động và chỉ đạo nhân viên có hiệu quả, đồng thời có những biện pháp kịp thời, đúng đắn với tình hình của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT

Do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng và công tác kế toán nói chung phải luôn luôn không ngừng hoàn thiện.
Qua thời gian thực tập tìm hiểu về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT em đã thu được nhiều kiến thức thực tế về tổ chức kế toán với từng phần hành, đi sâu tìm hiểu về tiền lương của công ty. Từ đó em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty. Mặc dù đã cố gắng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác kế toán, nhưng do trình độ nhận thức còn hạn chế chắc chắn bài viết không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy (Cô) đến vấn đề để bài viết hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn GVHD báo cáo tốt nghiệp và cảm ơn Ban giám đốc cùng cán bộ phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Phát TCT đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ em trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

trên đây là mẫu Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng, đây là đề tài kế toán được nhiều bạn sinh viên lựa chọn khi đi thực tập tại công ty xây dựng, dưới đây là một bài mẫu, các bạn có thể DOWNLOAD về tham khảo nhé. Các bạn có nhu cầu hỗ trợ Viết thuê báo cáo thực tập kế toán Liên hệ Admin qua ZALO 0909.232.620 nhé

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo