Sơ Đồ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Ngân Hàng Sài Gòn SCB 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (1 bình chọn)

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn sinh viên một Sơ Đồ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Ngân Hàng Sài Gòn SCB  chắc hẳn đây là một trong những nguồn tài liệu các bạn sinh viên đang tìm kiếm để tham khảo, chính vì vậy các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nguồn tài liệu này nhé. Nội dung sẽ được triển khai như là tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng, hình thức kế toán tại ngân hàng,hệ thống chứng từ tại ngân hàng,hệ thống báo cáo kế toán,chính sách kế toán áp dụng.

Ngoài ra, bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với nhiều đề tài đa dạng về kế toán khác nhau, bạn đang gặp khó khăn về vấn đề phải hoàn thiện một bái báo cáo, không sao cả mọi vấn đề bạn đang gặp phải hãy liên hệ ngay đến làm báo cáo thực tập qua zalo/telegram 0909.232.620 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhé.

Mục lục

1.Tổ chức bộ máy kế toán Tại Ngân Hàng

 • Tổ chức Tài khoản Ngân hàng Mô hình hóa dưới điều kiện của ứng dụng công nghệ hiện đại

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán ngân hàng ở mức độ cao, kết nối trực tuyến giữa trụ sở chính với các đơn vị trực thuộc. Mọi giao dịch phát sinh tại Sacombank chi nhánh Trung Sơn đều được truyền ngay về trung tâm và cập nhật số liệu kế toán tổng hợp của toàn bộ pháp nhân ngân hàng. Ngân hàng áp dụng mô hình quản lý dữ liệu tập trung, cho phép ghi lại các giao dịch trong ngày của chi nhánh trên máy chủ tại trụ sở chính. Tất cả dữ liệu của tất cả các chi nhánh của pháp nhân ngân hàng thương mại đến từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu đối với từng khách hàng, mạng điện tử và chi nhánh nội bộ, xử lý hệ thống và lưu trữ trên máy chủ của trụ sở chính. Trụ sở chính thực hiện xử lý kế toán trên toàn bộ hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu do chi nhánh tạo ra, và chi nhánh chỉ là cơ sở để nhập dữ liệu cho ngân hàng. Sau khi trụ sở chính xử lý dữ liệu, thông tin kết quả sẽ được chuyển về chi nhánh. Nhánh truy cập và khai thác nguồn dữ liệu thống nhất.

XEM THÊM : Giá Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Là Bao Nhiêu

Sơ Đồ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Ngân Hàng Sài Gòn SCB mặc dù trình độ công nghệ kế toán của ngân hàng tương đối cao nhưng do địa bàn kinh doanh rộng và số lượng chi nhánh lớn nên để nâng cao sức sống và tính sáng tạo của doanh nghiệp, pháp nhân ngân hàng vẫn thực hiện quản lý tài chính phi tập trung. Phù hợp với mức phân cấp tương ứng (chia thành hai cấp): đơn vị kế toán cấp trên (trụ sở chính) và đơn vị kế toán cấp cơ sở (chi nhánh).

 • Bộ máy Phòng Kế toán-Thu ngân Sacombank Chi nhánh Trung Sơn:
Sơ đồ 1.2 sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ngân quỹ tại ngân hàng sacombank
Sơ đồ 1.2 sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ngân quỹ tại ngân hàng sacombank

Bộ máy kế toán ngân sách của Sacombank – Trung Sơn được tổ chức theo phương thức tập trung đến từng đơn vị. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của kế toán trưởng, bộ phận kế toán ngân sách chi nhánh ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý hệ thống giao dịch máy thực

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của kế toán nhà trường, bộ phận kế toán chi nhánh ngân hàng có nhiệm vụ: Quản lý hệ thống giao dịch trên máy, thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng; Thực hiện thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng điện tử, lập và phân tích báo cáo hàng ngày của giao dịch viên và chi nhánh, báo cáo theo yêu cầu; Thực hiện các chức năng kiểm soát giao dịch trong và ngoài quầy theo thẩm quyền, kiểm soát lưu trữ hồ sơ, tổng hợp danh sách giao dịch trong ngày, đối chiếu báo cáo, lập và in ấn, nhật ký thanh toán theo quy định; Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của chi nhánh theo hướng dẫn của SACombank, trình Ban lãnh đạo chi nhánh quyết định mức trích lập dự phòng rủi ro; Tổ chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cho các học viên; Bảo đảm bí mật các dữ liệu liên quan theo quyết định của ngân hàng; Và để đảm bảo cân đối tài chính của khoản vay, đồng thời đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho kế toán.

 • Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ: Với tư cách là người đứng đầu cơ quan kế toán, chịu trách nhiệm trước cơ quan kế toán về số liệu tài liệu phản ánh đúng tình hình sử dụng vốn, tài sản hiện có của ngân hàng. Ông là người trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán của ngân hàng.
 • Kế toán nội bộ: theo dõi chi tiết và tích hợp thu chi của đơn vị.
 • Kế toán tiền gửi: Thu thập các tài liệu liên quan đến việc huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các hoạt động, chính sách huy động tiền gửi.
 • Kế toán thanh toán, tiền mặt: Việc thanh toán phí ngân hàng phản ánh tình trạng thu chi, tình trạng kế toán được theo dõi chi tiết và tổng hợp với tình trạng.
 • Thu ngân: Chịu trách nhiệm quản lý thu chi tiền mặt theo các khoản thu chi hiệu quả đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước ngân hàng về lượng tiền mặt của đơn vị.
 • Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm theo dõi việc xuất nhập khẩu và tồn kho các loại tiền tệ, ấn phẩm, ấn phẩm quan trọng trong kho, xuất kho khi có chứng từ hợp lệ.
 • Mô hình tổ chức kế toán của Sacombank chi nhánh Trung Sơn theo mô hình giao dịch một cửa:

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Nghiệp

Sơ Đồ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Ngân Hàng Sài Gòn SCB mô hình giao dịch một cửa là mô hình cho phép khách hàng giao dịch với một cán bộ ngân hàng trong khi giao dịch với ngân hàng vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu tiền gửi, thanh toán, mua bán ngoại tệ và cho vay… Cán bộ ngân hàng tiếp khách hàng theo mô hình giao dịch một cửa (gọi tắt là giao dịch viên) vừa là kế toán, vừa là thủ quỹ, có nhiệm vụ thu, chi, trả tiền. Mức thu, chi tiền, hạn mức xử lý nghiệp vụ (đối với các khoản vay, kinh doanh ngoại tệ…) phù hợp với trình độ, kinh nghiệm công tác. Đối với các giao dịch trong hạn mức, giao dịch viên hàng ngày kiểm tra chứng từ, thực hiện giao dịch và thu/chi tiền của khách hàng.  Đối với các giao dịch vượt quá hạn mức, hệ thống T24 và các chứng từ sẽ cần được kiểm tra, đối chiếu và phê duyệt bởi hệ thống T24 và kiểm soát viên bộ phận nghiệp vụ trước khi hệ thống T24 và nhận/thanh toán tiền của khách hàng.

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quy trình mô hình giao dịch một cửa.
Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quy trình mô hình giao dịch một cửa.

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ quy trình mô hình giao dịch một cửa.

(1), (7) Giao dịch viên tạm ứng vốn vào đầu ngày, thanh toán vào cuối ngày.

(2) Khách hàng yêu cầu giao dịch.

(3) Giao dịch viên trả (nhận) tiền mặt cho khách hàng.

(4) Thủ quỹ chuyển chứng từ cho bộ phận kiểm soát khi vượt quá thẩm quyền giao dịch.

(5) Chuyển chứng từ cho thủ quỹ sau khi kiểm soát.

(6) Giao dịch viên thanh toán (tiếp) khách hàng.

Song song với mô hình giao dịch một cửa, tổ chức bộ máy kế toán chi nhánh chuyển đổi mô hình thành hai khu vực là bộ phận giao dịch và bộ phận hậu kiểm. Bộ phận giao dịch thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng, xử lý các giao dịch liên quan đến khách hàng, giải phóng khách hàng nhanh chóng. Tất cả các công việc còn lại để hoàn thành quá trình xử lý nghiệp vụ sẽ được hoàn thành ở phần phụ trợ.  Bộ phận hậu kiểm là khu vực hỗ trợ xử lý frontend, xử lý các nghiệp vụ không liên quan trực tiếp đến tài khoản khách hàng và hoạt động kinh doanh, nhận tất cả các tài liệu liên quan đến công việc nội bộ, thực hiện các công việc sắp xếp và tổng hợp chi tiết.

2.Hình thức kế toán Tại Ngân Hàng

Hệ thống Ngân hàng lõi đang được áp dụng là T24, phiên bản R11 với nhiều tính năng tiên tiến nhất hiện nay, cài đặt trong hệ thống phần mềm kế toán chung của hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Trung Sơn.

Ngân hàng áp dụng thực hiện kế toán theo hình thức nhật ký sổ cái, theo dõi chi tiết từng tài khoản trên sổ chi tiết, trình tự luân chuyển của chứng từ và sổ kế toán được mô tả đơn giản như sau:

Sơ đồ 1.4 Sơ đồ sổ sách kế toán tại Ngân hàng Sacombank Trung Sơn.
Sơ đồ 1.4 Sơ đồ sổ sách kế toán tại Ngân hàng Sacombank Trung Sơn.

3.Hệ thống chứng từ Tại Ngân Hàng

Hệ thống chứng từ kế toán là nội dung chủ yếu của việc kiểm tra trước trong nội bộ đơn vị. Kiểm tra chứng từ là một khâu quan trọng gắn liền với việc kiểm tra từng nghiệp vụ kế toán đối với việc kiểm tra thường kỳ hoặc bất thường của đơn vị cấp trên hoặc của cơ quan tài chính.

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Công Nợ

Sơ Đồ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Ngân Hàng Sài Gòn SCB chứng từ kế toán được kiểm tra chủ yếu theo những nội dung sau:

Kiểm tra nội dung chứng từ xem các hoạt động ghi trong chứng từ có hợp pháp hay không nghĩa là đúng sự thật, đúng với chế độ thể lệ hiện hành, có phù hợp với định mức và dự đoán phê chuẩn hay không?

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nghĩa là chứng từ có hội đủ những yếu tố cần thiết và chữ ký của từng người có thẩm quyền hay không?

Kiểm tra việc nhập liệu vào hệ thống T24 có đúng với sự thật, chứng từ kế toán, rõ ràng rành mạch.

 • Hệ thống tài khoản
 • Gói tài khoản tiền gửi thanh toán iMax:

Tiện ích:

– Khách hàng được tự chọn số tài khoản theo ý thích.

– Miễn phí đặc biệt:

+ Phí quản lý tài khoản.

+ Phí thường niên cho chủ thẻ Visa Debit.

+ Phí báo giao dịch tự động và phí xác thực qua dịch vụ mobileBanking SMS.

+ Phí chuyển khoản trong hệ thống.

+ Phí kiểm đếm.

– Được xét cấp Thẻ tín dụng quốc tế tín chấp.

– Được hưởng chính sách dành cho khách hàng VIP.

Đặc tính:

– Đối tượng được ưu đãi:

+ Khách hàng mới chưa có mã khách hàng/khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán VND/khách hàng đã tất toán tài khoản tiền gửi thanh toán VND trước ngày 31/12/2021.

+ Đăng ký gói tài khoản iMax với số dư duy trì tối thiểu 1.000.000 đồng tại Sacombank.

– Gói sản phẩm iMax bao gồm:

+ Tài khoản tiền gửi thanh toán VND.

+ Thẻ thanh toán quốc tế (Visa debit).

+ Dịch vụ mobileBanking SMS.

+ Dịch vụ internetBanking.

Điều kiện và thủ tục:

– Xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

 • Tài khoản Hoa Lợi:

Tiện ích:

– Miễn phí thường niên năm đầu tiên và giảm 50% phí thường niên trong năm thứ 2 khi sử dụng thẻ Union Pay.

– Giảm 20% – 25% phí xác thực Token hoặc SMS khi sử dụng dịch vụ internetBanking.

– Và được hưởng đầy đủ các tiện ích khác tương tự sản phẩm tiền gửi thanh toán thông thường.

Đặc tính:

– Đối tượng mở tài khoản: khách hàng cá nhân giao dịch tại Sacombank Chi nhánh Hoa Việt và các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh.

– Loại tiền gửi: VND.

– Loại hình tài khoản: tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.

– Lãi suất gửi: theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn có hiệu lực tại thời điểm tính lãi. Quý khách vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Sacombank.

– Thời gian chi trả lãi: tiền lãi được tính và chi trả tự động vào tài khoản tại ngày cuối cùng mỗi tháng.

– Phí dịch vụ: vui lòng tham khảo phí dịch vụ của Sacombank.

Điều kiện và thủ tục:

– Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Hoa Việt và các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh.

– Phiếu đăng ký dịch vụ (theo mẫu của Sacombank).

– Chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

– Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của Sacombank.

 • Gói tài khoản học đường:

Tiện ích:

Sử dụng thoả thích:

– Không duy trì số dư tối thiểu.

– Giảm đến 50% tại hàng trăm điểm mua sắm, ăn uống, giải trí.

– Giao dịch dễ dàng qua điện thoại di động/internet.

Ưu đãi hấp dẫn:

– Miễn phí quản lý tài khoản.

– Miễn phí nhận tiền sinh hoạt.

– Ưu đãi phí thường niên thẻ: Giảm 50% năm đầu và 90% trong 4 năm tiếp theo.

– Miễn phí giao dịch tại tất cả ATM.

– Ưu đãi dịch vụ ngân hàng điện tử:

+ MobileBanking: Báo giao dịch tự động.

+ Internet Banking: Giao dịch qua internet.

+ Mobile mPlus: Giao dịch qua điện thoại di động.

Tiết kiệm năng động với tiền gửi tương lai:

– Trích tự động một phần tiền để gửi tiết kiệm.

– Dễ dàng tích góp – chỉ từ 100.000 đồng/tháng.

– Miễn phí tin nhắn thông báo tổng số tiền đã tiết kiệm.

Đặc biệt: Cơ hội trở thành Cộng tác viên bán thẻ của Trung tâm thẻ Sacombank.

Đặc tính:

Gói tài khoản học đường có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng:

– Gói 1: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán 4student.

– Gói 2: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán 4student, SMS.

– Gói 3: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán 4student, SMS, Mplus.

– Gói 4: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán 4student, SMS, Internet Banking.

– Gói 5: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán 4student, SMS, Internet Banking, Mplus.

Khi mua Gói tài khoản học đường, khách hàng có thể đăng ký thêm sản phẩm Tiền gửi tương lai – Trích tự động tiền từ tài khoản thanh toán để gửi tiết kiệm (từ 100.000 đồng/tháng).

Điều kiện và thủ tục:

– Cá nhân từ 18 tuổi trở lên.

– Xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

– Xuất trình bất kỳ giấy tờ chứng minh khách hàng là học sinh – sinh viên.

– Điền vào Phiếu đăng ký dịch vụ theo mẫu của Sacombank.

4.Hệ thống báo cáo kế toán Tại Ngân Hàng

Bảo vệ tài sản và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó thì công tác báo cáo kế toán giữ vị trí quan trọng.

Kế toán có chức năng kiểm tra là do phương pháp và trình tự ghi chép, phản ánh của nó. Việc ghi chép một cách toàn diện, đầy đủ theo trình tự thời gian kết hợp với việc phân theo hệ thống T24, công việc cân đối, đối chiếu lẫn nhau giữa các khâu nghiệp vụ ghi chép, giữa các tài liệu tổng hợp và chi tiết, giữa chứng từ sổ sách và báo cáo kế toán, giữa các bộ phận, chẳng những đã tạo nên sự kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động kinh tế tài chính, mà còn đảm bảo sự kiểm soát tính chính xác của bản thân công tác kế toán.

Ngân hàng sẽ kiểm tra thường kỳ sau khi thực hiện có hệ thống ở các nhánh phân hàng về tình hình chấp hành các nguyên tắc, các chế độ, thể lệ, thủ tục kế toán dựa trên báo cáo kế toán.

5.Chính sách kế toán áp dụng Tại Ngân Hàng

Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước, và Thông tư số 16/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2018. Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng hệ thống 26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Đã chia sẻ đến cho các bạn sinh viên một sơ đồ tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng sài gòn scb hoàn toàn hữu ích,nếu quá trình trên mình đã cung cấp nguồn tài liệu chưa đủ để cho các bạn hài lòng thì hiện tại bên mình có nhận viết báo cáo thực tập, nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram: 0909.232.620 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo