Tải 3 bài Khóa Luận Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (8 bình chọn)

Tải miễn phí  3 bài khóa luận Đề tài  “Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu” là một trong đề tài dễ làm đạt điểm cao dành cho các bạn sinh viên học Quản Trị Kinh Doanh làm về mảng Nhân Sự, đặc biệt các bạn đang công tác hoặc thực tập tại công ty xăng dầu.

Dưới đây là 3 bài mẫu mà Baocaothuctap.net chia sẻ lại với các bạn, bài mẫu được tác giả thực tập trực tiếp tại công ty và hoàn thành chỉnh chu, được giáo viên hướng dẫn chấm 9 điểm bài khóa luận này. Các bạn tham khảo và có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu qui định của trường.


Mục lục

BÀI KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SỐ 1

Đề cương khóa luận Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản

1.1.1. Khái niệm Quản trị nhân lực

1.1.2. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc

1.2. Nội dung của quy trình đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp

1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc

1.2.2. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

1.2.2.1. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc

1.2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

1.2.3. Tiêu chuẩn thực hiện công việc

1.2.4. Truyền thông về công tác đánh giá thực hiện công việc

1.2.5. Thực hiện đánh giá

1.2.5.1. Xây dựng phương pháp đánh giá và tiến hành đánh giá

1.2.5.2. Lựa chọn người đánh giá

1.2.5.3. Đào tạo người đánh giá

1.2.5.4. Phỏng vấn đánh giá

1.2.5.5. Kiểm tra công tác đánh giá thực hiện công việc

1.2.6. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

Xem Thêm ==> Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng nhân sự

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU VĨNH PHÚC

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 – 2018

2.1.5. Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh

2.2. Phân tích hoạt động đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

2.2.1.Phân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến quy trình đánh giá thực hiện công việc

2.2.2.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp

2.2.2.2. Các nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp

2.2.2. Kết quả phân tích về quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

2.2.3.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc

2.2.3.2. Xác định phương pháp đánh giá

2.2.3.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

2.2.3.4. Truyền thông về đánh giá thực hiện công việc tại Công ty

2.2.3.5. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

2.3. Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân

2.3.1. Thành công đạt được

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU VĨNH PHÚC

3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

3.1.1. Định hướng

3.1.2. Mục tiêu

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

3.2.1. Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá

3.2.2. Xác định thời điểm nhân viên được đánh giá

3.2.3. Rút ngắn thời gian chu kỳ đánh giá

3.2.4. Sử dụng kết quả công tác đánh giá nhân sự

KẾT LUẬN

 LỜI MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU 

1. Lý do chọn đề tài
Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi mà luôn có những thay đổi như: những xu hướng mới, những thời cơ và khó khăn mới,…thì mỗi tổ chức cần phải linh hoạt hơn khi tham gia vào thị trường kinh doanh. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế mới. Đây là cơ hội cũng như thách thức lớn với các doanh nghiệp.
Như chúng ta biết, nguồn nhân lực là quan trọng nhất, đóng vai trò rất lớn trong việc thành bại của mỗi tổ chức. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, sự thắng thua của các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ của đội ngũ nhân sự. Một tổ chức chỉ có thể thành công và phát triển lớn mạnh khi có được những người lao động giỏi, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Và để biết được trình độ, khả năng của nhân lực, doanh nghiệp cần có một quy trình đánh giá nhân sự hiệu quả.
Công tác đánh giá nhân sự là một công việc quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và đối với công tác quản lý nhân lực nói riêng trong doanh nghiệp. Trong quản lý nguồn nhân lực, kết quả đánh giá thực hiện công việc giúp người lao động được nhìn nhận một cách chính xác những cống hiến của họ đối với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược quản lý nguồn nhân lực phù hợp. Cụ thể, đánh giá nhân sự có vai trò làm rõ năng lực làm việc, mức độ và những lý do hoàn thành hay không hoànthành nhiệm vụ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ. Từ đó làm cơ sở đề ra kế hoạch công tác và kế hoạch phát triển cá nhân trong chu kỳ (hoặc các chu kỳ) kinh doanh tiếp theo. Bên cạnh đó, đánh giá nhân sự giúp doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp đó có cơ hội để xem xét lại kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất cần thiết đối với từng vị trí trong doanh nghiệp đó. Ngoài ra, đánh giá nhân sự là cơ sở đối với các hoạt động khác trong quản trị nguồn nhân lực, về cơ bản, nhiều hoạt động trong doanh nghiệp sủa dụng kết quả của việc đánh giá thực hiện công việc. Đánh giá thực hiện công việc giúp cho doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân lực, hoạch chiến lược nguồn nhân lực, Với những vai trò đó, một quy trình đánh giá nhân sự là rất cần thiết cho các doanh nghiệp hiện nay.
Trên thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng quy trình đánh giá nhân sự. Tuy quy trình đánh giá nhân sự và các hoạt động có liên quan trong công tác đánh giá nhân sự đã được các doanh nghiệp xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc là một trong những công ty như vậy. Qua quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy công tác này tuy đã được quan tâm nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc là vấn đề cần nghiên cứu.

Xem Thêm ==> Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự
2. Mục tiêu nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác đánh giá nhân sự ở doanh nghiệp.Việc tìm hiểu các vấn đề lý luận sẽ tạo thuận lợi khi nghiên cứu và phân tích thực trạng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc.
Thứ hai, phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc.Trên cơ sở đó thấy được những gì đạt được và những gì còn hạn chế và thiếu sót của công tác đánh giá nhân sự tại Công ty.
Thứ ba, dựa vào dữ liệu thu thập được cùng với những vấn đề lý luận liên quan, đánh giá ưu nhược điểm, hạn chế của nó và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả đó.
Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc
3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về thời gian
Đề tài nghiên cứu, khảo sát, thu thập dữ liệu để phân tích trong khoảng thời gian 3 năm từ 2016 – 2018. Trong đó, lấy năm 2016 làm gốc để phân tích, so sánh với hai năm trước đó.
1.3.2. Phạm vi về không gian
– Giới hạn nghiên cứu: toàn bộ cán bộ nhân viên tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc
– Đối tượng nghiên cứu: công tác đánh giá nhân sự
1.3.3. Phạm vi về nội dung
Công trình tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc trên cơ sở tổng quan những lý luận cơ bản về công tác đánh giá nhân sự. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc
4. Phương pháp nghiên cứu
Khóa luận sử dụng tài liệu được thu thập qua báo thường niên, báo cáo tình hình nhân lực của Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra còn thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua các báo cáo, khóa luận về các vấn đề khác nhau trong Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc
– Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Khi dữ liệu thứ cấp không có sẵn hoặc không th giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu của chúng ta, chúng ta phải tự mình thu thập dữ liệu cho phù hợp với vấn đề nghiên cứu đặt ra. Các dữ liệu tự thu thập này được gọi là dữ liệu sơ cấp. Hay nói cách khác, dữ liệu sơ cấp là dữ liệu do chính người nghiên cứu thu thập.
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục sơ đồ bảng biểu, từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo đề tài khóa luận được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1 : Lý luận cơ bản về công tác đánh giá nhân sự
Chương 2 : Phân tích thực trạng các vấn đề về công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc
Chương 3: Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BÀI KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SỐ 2

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI

TÓM LƯỢC 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI” 
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 
1.4. Phạm vi nghiên cứu 
1.5. Kết cấu luận văn
CHƯƠNG II: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 
2.1. Một số khái niệm 
2.1.1. Khách sạn và kinh doanh khách sạn 
2.1.2. Lao động và đặc điểm của lao động trong kinh doanh khách sạn 
2.2. Một số lý thuyết về quản trị nhân lực trong khách sạn
2.2.1. Mục tiêu và vai trò quản trị nhân lực trong khách sạn 
2.2.2. Nội dung quản trị nhân lực trong khách sạn 
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu về công tác đánh giá nhân lực trong khách sạn 
2.4. Phân định nội dung công tác đánh giá nhân lực trong khách sạn 
2.4.1. Tầm quan trọng của đánh giá nhân lực 
2.4.2. Nội dung công tác đánh giá nhân lực 
2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng của môi trường đến công tác đánh giá nguồn nhân lực 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI 
3.1. Phương pháp nghiên cứu và phân tích công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương Mại 
3.1.1. Mô tả phương pháp thu thập dữ liệu 
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến công tác đánh giá nhân lực 
3.2.1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Thương Mại
3.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại
3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm về vấn đề đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương Mại 
3.3.1. Kết quả tổng hợp qua phiếu trắc nghiệm 
3.3.2. Kết quả tổng hợp qua phỏng vấn
3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 
3.4.1. Tình hình nhân lực tại khách sạn Thương Mại 
3.4.2. Nội dung công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại 
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI 

Tải 3 bài Khóa Luận Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty
Tải 3 bài Khóa Luận Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty

4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 
4.1.1. Một số kết quả đạt được trong công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương Mại 
4.1.2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 
4.1.3. Một số vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện hơn công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại 
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực trong thời gian tới 
4.2.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Thương Mại trong thời gian tới 
4.2.2. Quan điểm và phương hướng đối với công tác đánh giá nhân lực của khách sạn Thương Mại 
4.3. Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương Mại 
4.3.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương Mại
4.3.2. Các kiến nghị về công tác đánh giá nhân lực

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI”

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành du lịch đã hình thành vào thế kỷ 19 cùng với sự phát triển của nền văn minh công nghiệp. Trong một thời gian dài nó là đặc quyền của giới thượng lưu, nhưng sự ra đời của một số luật pháp xã hội và sự gia tăng thu nhập đã làm nảy sinh một hiện tượng có tính đại chúng, bước ngoặt này được ghi nhận vào năm 1936 khi một công ước quốc tế về quyền nghỉ phép có lương được ký kết. Để rồi từ đó hoạt động du lịch đã trở thành hiện tượng phổ biến thu hút hàng trăm triệu lượt khách tham gia với tư cách là người đi du lịch hoặc người phục vụ khách du lịch. Nói cách khác, du lịch đã được xã hội hoá cả ở phía cung và phía cầu trên thị trường du lịch.
Ngày nay hoạt động du lịch trên thế giới đã phát triển và trở thành một ngành công nghiệp không khói mang lại một tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập quốc dân và là một ngành có độ tăng trưởng mạnh và liên tục ở những quốc gia có ngành du lịch. Đặc biệt là những nước phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn và những nước phát triển du lịch từ lâu đời như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ… Đối với hầu hết các nước bao gồm cả những nước phát triển và đang phát triển, du lịch được xác định là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đất nước và là một ngành tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Du lịch thế giới kể từ khi sinh ra cho đến nay tuy cũng những lúc thăng trầm nhưng tự nó đã chứng minh được rằng đây chính là một ngành kinh tế mang lại những nguồn lợi không nhỏ cho mỗi quốc gia cả nước nhận khách và nước gửi khách.
Ở nước ta, du lịch “là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao, vì vậy phát triển du lịch là nhiệm vụ và trách nhiệm của các ngành các cấp, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội … là hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước” (chỉ thị 56-CT-TW ngày 14/10/1994 của ban bí thư). Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 9 đã xác định “phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” chính vì vậy mà du lịch đã phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ với chất lượng ngày càng cao để có thể đáp ứng nhu cầu của khách. Và trong hệ thống kinh doanh du lịch thì khách sạn cũng có một vị trí quan trọng đặc biệt.

Xem Thêm ==> Các phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập, Khóa luận
Tuy nhiên, trước sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế trong và ngoài nước, muốn cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khách sạn du lịch nói riêng tồn tại và phát triển vững vàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này thì hạt nhân cơ bản để thực hiện điều này không gì khác chính là nguồn lực con người. Con người chính là yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Vậy, làm thế nào để có được một nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng? Đây luôn là vấn đề cho các doanh nghiệp khi thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực của mình. Để làm được điều đó thì doanh nghiệp cần phải làm tốt và có hiệu quả các hoạt động quản trị nhân lực và đặc biệt là doanh nghiệp phải có một hệ thống đánh giá thực hiện công việc công bằng, chính xác và có hiệu quả đối với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Bởi vì, mục đích cuối cùng của các hoạt động quản trị nhân lực chính là nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động và đánh giá thực hiện công việc chính là cơ sở để có thể thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực khác một cách có hiệu quả.
Hiện nay, ở nước ta do nhiều nguyên nhân khác nhau mà công tác đánh giá nhân lực chưa được quan tâm đúng mức làm giảm hiệu quả công tác quản trị nhân lực và do đó ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng và cần thiết của công tác đánh giá nhân lực trong doanh nghiệp, ban lãnh đạo khách sạn Thương mại đã quan tâm và chú trọng đến công tác này nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Song, trên thực tế, công tác này còn rất nhiều hạn chế, do đó chưa đạt được kết quả cao. Qua tìm hiểu thực tế công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại, em nhận thấy cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn để nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực đồng thời qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Căn cứ vào tính cấp thiết của đề tài, thấy rõ vấn đề cần tập trung nghiên cứu xuyên suốt trong luận văn là hình thức và phương pháp đánh giá nhân lực, các tiêu chuẩn đánh giá, xác định mục tiêu đánh giá nhân lực của khách sạn Thương mại, đối tượng đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả sau đánh giá tại khách sạn Thương mại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá nhân lực trong khách sạn.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Qua việc đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại, luận văn đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác này và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Cụ thể mục đích nghiên cứu là:
– Hệ thống lí luận về công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn.
– Đánh giá thực trạng công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung nghiên cứu: giới hạn phạm vi nghiên cứu vấn đề đánh giá nhân lực là công tác đánh giá của người quản lý đối với nhân viên.
Về không gian: đề tài có phạm vi nghiên cứu tại Khách sạn Thương mại Hà Nội.
Về thời gian: Luận văn được nghiên cứu dựa trên những số liệu trong 2 năm 2008-2009 và đề xuất giải pháp cho những năm tiếp theo.
1.5. Kết cấu luận văn
Về kết cấu nội dung của luận văn: Ngoài phần mục lục, phụ lục, các danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo… thì nội dung chính của luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại khách sạn Thương mại Hà Nội”
Chương 2: Một số lý luận cơ bản về đánh giá nhân lực trong khách sạn
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phân tích công tác đánh giá nhân lực tại Khách sạn Thương mại
Chương 4: Các kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân lực tại Khách sạn Thương mại

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BÀI KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ  TẠI CÔNG TY SỐ 3

Lời mở đầu khóa luận hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty Vinamilk

Con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của 1 tổ chức. Chính vì vậy mọi nhà quản lí, điều hành đều đặt mối quan tâm về con người lên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức. Nếu so sánh giữa tất cả các kĩ năng quản lí thì có lẽ đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên là kĩ năng quản lí khó khăn nhất. Tuy nhiên đây lại là công tác quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực. Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc tới đâu nhưng nếu không có những nhân viên giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp.

Đánh giá năng lực thực hiện công việc thường được hiểu là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận sự đánh giá đó với người lao động

Đánh giá năng lực thực hiện công việc có ý nghĩa quan trọng vì nó phục vụ cho mục tiêu quản lí nó tác động trực tiếp tới người lao động và doanh nghiệp. Nó là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự. Đánh giá năng lực thực hiện công việc còn là cơ sở để khen thưởng, động viên, đề bạt hoặc kỉ luật người lao động, giúp nhà quản trị trả lương 1 cách công bằng theo mực độ thành tích đóng góp cho doanh nghiệp của người lao động.

Đánh giá năng lực thực hiện công việc là hoạt động quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực và luôn tồn tại trong tổ chức. Hầu hết các tổ chức doanh nghiệp đều xây dựng cho mình 1 hệ đánh giá chính thức, tình hình hoàn thành nhiệm vụ của từng người lao động được đánh giá theo những khoảng thời gian được quy định, sử dụng những phương pháp đánh giá đã đựoc thiết kế 1 cách có chọn lọc tuỳ thuộc vào mục đích của việc đánh giá.

 Ở đây chúng tôi tập trung vào việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Vinamilk 

Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 39% thị phần toàn quốc. Hiện tại công ty có trên 220 NPP trên hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk và có trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Bán hàng qua tất cả các hệ thống siêu thị trong toàn quốc. Vinamilk vừa trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong Top 200 doanh nghiệp châu Á xuất sắc có doanh thu dưới 1 tỷ USD năm 2010 của tạp chí chuyên xếp hạng Forbes

 1. Lĩnh vực kinh doanh:
 • Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác;
 • Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành và nước giải khát;
 • Kinh doanh thực phẩm công nghệ , thiết bị phụ tùng, vật tư , hoá chất và nguyên liệu;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật.
 • Sản xuất và kinh doanh bao bì
 • In trên bao bì
 • Sản xuất, mua bán các sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa)
 1. Tầm nhìn và sứ mạng của công ty
  • TẦM NHÌN: “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người “
  • SỨ MỆNH: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

– Tôn trọng: Tôn trọng Khách hàng-Đồng nghiệp-Công ty- Đối tác.

– Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

– Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

– Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

 • TRIẾT LÍ KINH DOANH

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ.Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk.Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chính sách chất lượng: Chính sách chất lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam :

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

 1. Nhiệm vụ chức năng và định hướng phát triển:

 – Nhiệm vụ chức năng:

 • Sản xuất và phân phối các sản phẩm từ sữa.

– Định hướng phát triển:

 • Mục tiêu của Công ty là tối đa hóa giá trị của cổ đông và theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên những yếu tố chủ lực sau:
 • Mở rộng thị phần tại các thị trường hiện tại và thị trường mới.
 • Phát triển toàn diện danh mục sản phẩm • Phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm thỏa mãn nhiều thị hiếu tiêu dùng khác nhau.
 • Xây dựng thương hiệu.
 • Tiếp tục nâng cao quản lý hệ thống cung cấp.
 • Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định và tin cậy.

4.cơ cấu tổ chức của doanh nghiêp

5. Đặc điểm nguồn nhân lực

Cơ cấu lao động

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/05/2005 là 3.805 người. Cơ cấu lao động phân theo trình độ được thể hiện dưới bảng sau:

Phân theo trình độSố lượngTỷ lệ
– Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học:1.24432,7 %
– Cán bộ có trình độ trung cấp:48912,9 %
– Lao động có tay nghề:1.48739,1 %
– Lao động phổ thông:58515,3 %
Tổng cộng:3.805100 %

Chính sách đối với người lao động

Với chiến lược phát triển hiện nay, Vinamilk xác định yếu tố “con người” sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của Công ty.

Chính sách đối với người lao động

 • Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, thu nhập của người lao động ngày càng cải thiện. Ngoài thu nhập từ lương, người lao động còn có thêm thu nhập từ lợi nhuận được chia theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu Công ty làm ăn có lãi.
 • Thực hiện đầy đủ, quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với quy định của pháp luật.
 • Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
 • Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm gia tăng cả về lượng và chất.

Chính sách đào tạo nguồn nhân lực

Công ty đặt mục tiêu đầu tư đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao. Một số hoạt động đào tạo Công ty đã và đang thực hiện:

 • Công ty đã và đang chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao trong tương lai bằng cách gửi con em cán bộ, công nhân viên sang học ở các ngành công nghệ sữa và các sản phẩm từ sữa, tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất, máy móc thiết bị sản xuất thực phẩm, quản lý trong ngành sữa. Đến nay, Công ty đã hỗ trợ cho hơn 50 con em của cán bộ công nhân viên đi học theo diện này.
 • Công ty tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa đi du học chuyên ngành ở nước ngoài.
 • Những cán bộ công nhân viên có yêu cầu học tập cũng được Công ty hỗ trợ 50% học phí cho các khóa nâng cao trình độ và nghiệp vụ.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Viết một bài khóa luận với đề tài: “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty cổ phần hóa dầu” các bạn sinh viên cần khá nhiều thời gian và đầu tư nhiều công sức để viết bài. Ngoài đi nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, thu thập số liệu thông tin viết bài thì các bạn cần phải có cho mình những kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập luận sắc bén, phân tích chính xác và thêm nhiều yêu tố khác vào bài khóa luận tốt nghiệp.

Nhưng, có khá nhiều bạn sinh viên vì một vài lí do mà không có thời gian viết bài khóa luận với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu” chẳng hạn như: bận rộn chuyện kinh doanh,  công việc gia đình, sức khỏe kém, học lại môn,… và nhiều lí do khác.

Vì thế, các bạn đã có nhu cầu tìm đến sự hỗ trợ từ Dich Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net

Để được tư vấn thêm, các bạn hãy liên lạc đến SĐT ZALO: 0909232620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo