5/5 - (15 bình chọn)

Hôm nay mình tiếp tục Share lên đây 5 mẫu Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực cho bạn nào cần nhé, Đề tài Quản Trị Nguồn Nhân Sự là 1 trong những đề tài báo cáo tốt nghiệp dễ làm được các bạn sinh viên học ngành Quản Trị Kinh Doanh ưa thích và lựa chọn. Tuy nhiên, ít bạn nào biết được rằng ngoài đề tài báo cáo tốt nghiệp Quản trị nguồn nhân lực các bạn có thể đi sâu hơn.

Ví dụ: Đề tài: Hoàn thiện công tác hoạch định công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty, Nâng cao quy trình tuyển dụng nguồn nhân sự cho công ty, Nâng cao đào tạo và phát triển nguồn nhân sự cho công ty, …

LƯU Ý: Qúa trình làm bài nếu các bạn cần hỗ trợ viết bài trọn gói, chỉnh sửa bài làm, tìm kiếm công ty thì nhắn cho mình qua zalo nhé: https://zalo.me/0909232620

Tải Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực số 1

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán… nhưng rõ ràng quản trị nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân viên của mình.

Quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức… Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật – nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân lực.

Quản trị nguồn nhân lực tăng mạnh trên toàn thế giới trong mấy thập kỉ gần đây khi cả trình độ năng lực của nhân viên lẫn trang thiết bị kỹ thuật ngày càng được nâng cao; khi công việc ngày càng phức tạp, đa dạng và yêu cầu công việc ngày càng tăng; khi hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, phải vật lộn với các cuộc suy thoái kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên.

Tổ chức và quản lí để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc.Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Và đặc biệt là sự thay đổi công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

Với những lý do trên em quyết định chọn đề tài: “Quản trị nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất” làm đề tài nghiên cứu của mình, qua đó em muốn có dịp để tìm hiểu nghiên cứu sâu hơn về công tác quản trị, trong môi trường hiện tại và sự phát triển trong tương lai, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 1. Tình hình nghiên cứu đề tài (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Nghiên cứu về quản trị nhân lực đã được đề cập khá nhiều từ các công trình nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sỹ, báo cáo thực tập thạc sỹ: Lê Thị Mỹ Linh (2009), “ Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế ”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân;

Do đặc thù riêng trong việc phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa và làm thế nào để hội nhập kinh tế là vấn đề mà tác giả nghiên cứu dựa vào phân tích đánh giá thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam , từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp để hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đề tài tác giả chỉ ra thực tế nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Việt – Hàn trong bối cảnh sức cạnh tranh giữa các công ty ngày càng cao, đòi hỏi nguồn nhân lực công ty phải có chuyên môn nghiệp vụ tốt do vậy tác giả đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Việt – Hàn.

Đề tài chỉ ra thực trạng nguồn nhân lực tại công ty, chủ yếu là nguồn nhân lực quản lý mà cũng chưa có nguồn nhân lực đủ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng cho công việc của công ty. Từ đó đưa ra giải pháp cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Mua Bán Nợ – Bộ Tài Chính.

Các nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực khá phong phú, đề cập tới nhiều nội dung cơ bản nhưng ít có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về quản trị nguồn nhân lực của Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Xem thêm

DOWNLOAD 5 MẪU ==>BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Trên cơ sở phân tích tình hình “Quản trị nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất”, tìm ra các hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

* Phạm vi nghiên cứu: (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Không gian : Đề tài nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần  Trang Trí Nội Thất Và Dịch Vụ Thương Mại T&T.

Thời gian : Số liệu thống kê công tác quản trị nguồn nhân lực lấy từ năm

2019 đến 2021

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp luận chung nghiên cứu Báo cáo thực tập, trên cơ sở đó Báo cáo thực tập sử dụng nhiều phương pháp cụ thể như: Phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp dự báo, phương pháp điều tra khảo sát thực tế..

Thông tin và số liệu thu thập được lấy trực tiếp từ phòng hành chính nhân sự của Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luân văn

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất trên cơ sở phân tích thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

 1. Cơ cấu của báo cáo thực tập

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, báo cáo thực tập được kết cấu thành 3 chương :

Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 2 : Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất.

DOWNLOAD FILE

Tải Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực số 2

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường đầy biến động và cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn và thử thách. Việc phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao nâng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho người lao động. Vì vậy, doanh nghiệp nào biết quản lý và khai thác nguồn nhân lực hiệu quả sẽ có được động lực phát triển và ưu thế cạnh tranh trên thị trường

Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Xuất phát từ sự cấp thiết cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại mỗi doanh nghiệp, cùng với mong muốn tìm hiểu về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực và đóng góp ý kiến vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần phân bón Phúc Hưng trong thời gian thực tập, em đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN PHÚC HƯNG” làm đề tài Báo cáo tốt nghiệp của mình

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Mục đích chính của đề tài là phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phân bón Phúc Hưng, gồm các nhóm hoạt động: thu hút nguồn nhân lực, đào tạo- phát triển và duy trì nguồn nhân lực, tìm hiểu các ưu điểm, hạn chế cùng những nguyên nhân của nó để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty.

1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động: hoạch định, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo-phát triển, đánh giá thành tích, trả công lao động và quan hệ lao động tại Công ty cổ phần phân bón Phúc Hưng.

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Quản trị nguồn nhân lực là một vấn đề rộng lớn và phức tạp. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu một phần nhỏ của quản trị nguồn nhân lực, đó là vấn đề sử dụng nguồn nhân lực và công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phân bón Phúc Hưng.

Thời gian tiến hành nghiên cứu: từ 15/8/2020 đến 15/10/2020

Xem thêm

Kho bài mẫu 59+ Báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài này được nghiên cứu bằng việc kết hợp phương pháp sau:

– Phương pháp nghiên cứu bàn giấy: Tham khảo sách-giáo trình trường học, tài liệu của công ty

.- Phương pháp quan sát trực tiếp: Quan sát tại nơi thực tập, quan sát thực tế hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty trong thời gian thực tập.

– Phương pháp khảo sát trực tiếp: Khảo sát ý kiến của các nhân viên trong công ty để làm cơ sở đánh giá, nhận xét trong báo cáo.

– Từ những số liệu thu thập được thông qua khảo sát, sẽ tiến hành phân tích, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS, đưa ra những nhận xét và từ đó nêu lên một số giải pháp cho những hạn chế.

1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Nội dung chính của đề tài gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phân bón Phúc Hưng

Chương 5: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phân bón Phúc Hưng

DOWNLOAD FILE

Tải Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực số 3

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài (câu hỏi nghiên cứu)

Quản trị nguồn nhân lực là một chuỗi những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục tiêu cá nhân.Theo đó, quản trị nhân lực bao gồm các việc từ hoạch định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc thu hút, sử dụng và phát triển người lao động trong các tổ chức.

Bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải hội đủ hai yếu tố, đó là nhân lực và vật lực. Trong đó, nhân lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bởi những lý do sau:Một là, do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tiến tổ chức của mình theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, năng động,trong đó yếu tố con người mang tính quyết định.Con người – với kỹ năng, trình độ của mình, sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm hàng hoá cho xã hội. Quá trình này cũng được tổ chức và điều khiển bởi con người. Con người thiết kế và sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ, kiểm tra chất lượng,đưa sản phẩm ra bán trên thị trường, phân bố nguồn tài chính, xác định các chiến lược chung và các mục tiêu cho tổ chức. Không có những con người làm việc có hiệu quả thì mọi tổ chức đều không thể nào đạt đến các mục tiêu của mình (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Hai là, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển kinh tế buộc các nhà quản trị phải biết làm cho tổ chức của mình thích ứng. Do đó, việc thực hiện các nội dung hoạch định,tuyển dụng, duy trì, phát triển, đào tạo, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con người thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu đã định trước là vấn đề quan tâm hàng đầu.Ba là, nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản trị đạt được mục đích, kết quả thông qua người khác. Một quản trị gia có thể lập kế hoạch hoàn chỉnh, xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra hiện đại chính xác, v.v…nhưng nhà quản trị đó vẫn có thể thất bại nếu không biết tuyển đúng người cho đúng việc, hoặc không biết cách khuyến khích nhân viên làm việc.

Để quản trị có hiệu quả, nhà quản trị cần biết cách làm việc và hòa hợp với người khác, biết cách lôi kéo người khác làm cho mình.Bốn là, nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản trị học được cách giao dịch với người khác, biết tìm ra ngôn ngữ chung và biết nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được các sai lầm trong tuyển chọn, sử dụng nhân viên, biết cách phối hợp thực hiện mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của các cá nhân, nâng cao hiệu quả của tổ chức và dần dần có thể đưa chiến lược con người trở thành một bộ phận hữu cơ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của tổ chức.Tóm lại, quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đi lên trong cạnh tranh.  Vai   trò   trọng   tâm   này xuất phát từ vai trò   của   con   người:

Con người là yếu tố cấu thành doanh nghiệp; bản thân con người vận hành doanh nghiệp và con người quyết định sự thắng bại của doanh nghiệp. Chính vì vai trò quan trọng của nguồn nhân lực nên quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực quản trị quan trọng trong mọi doanh nghiệp.Công ty Bất động sản, được thành lập từ năm 2009 (tên ban đầu là công ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Viettel), nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Xem thêm

Kho bài mẫu tại chuyên mục==>  Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, công ty đã có những bước phát triển không ngừng, từng bước khẳng định thương hiệu, vị thế trong lĩnh vực hoạt động của mình.Tuy nhiên, theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, thì từ năm 2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện lộ trình thoái vốn khỏi một số lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.Điều này, một mặt, sẽ giúp doanh nghiệp có thể xây dựng được cơ chế thông thoáng, cởi mở hơn cho sự phát triển, tuy nhiên, cũng đồng thời làm doanh nghiệp bị mất đi một số lợi thế đang có là hình ảnh, là sự ủng hộ về nguồn lực từ một tập đoàn mẹ.

Do vậy, để tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Công ty Bất động sản sẽ cần có những thay đổi phù hợp trong định hướng, chiến lược phát triển chung cũng như cần có những thay đổi trong phong cách quản trị doanh nghiệp nói chung, quản trị từng lĩnh vực như hoạt động quản trị hoạt động kinh doanh hay quản trị nhân lực nói riêng.Với vai trò là một thành viên đã làm việc tại Công ty Bất động sản từ những ngày đầu thành lập, tôi nhận thấy nhân sự trong công ty trải qua một thời gian tương đối dài ổn định với những cơ chế,  chính sách nhân sự cũ không thay đổi trong suốt quá trình tôi công  tác. Tuy điều này cũng đem lại một số hiệu quả tích cực nhưng tôi  nhận thấy năng suất, tinh thần làm việc của đại đa số người lao động  trong công ty chưa được đẩy lên mức cao mà một doanh nghiệp hiện  đại cần có.

Với mong muốn được đóng góp suy nghĩ, áp dụng những tri thức  được đào tạo trong trường để góp phần giúp Công ty tốt lên, Tập đoàn  tốt lên, tôi chọn đề tài: “Quản trị nhân lực tại Công ty Công ty Bất động  sản Viettel” làm đề tài nghiên cứu báo cáo thực tập thạc sỹ. Với đề tài này, tôi nhận định câu hỏi nghiên cứu cần giải đáp là:  Làm thế nào để hoàn thiện công tác quản trị nhân lực, cụ thể là tạo  động lực lao động tốt hơn tại Công ty Bất động sản?

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

2.1.Mục đích nghiên cứu:

Nghiên   cứu   được   tiến   hành   nhằm   đề   xuất   những   kiến   nghị,  những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại  Công ty Bất động sản, đặc biệt là công tác tạo động lực cho người lao  động.

2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Tổng hợp và hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản trị nhân lực  trong doanh nghiệp, về tạo động lực trong lao động.

– Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại   quản trị nguồn nhân lực.

– Đề xuất những kiến nghị, những giải pháp cụ thể nhằm hoàn  thiện công tác quản trị nhân lực đặc biệt là công tác tạo động lực cho  người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của Công ty  Bất động sản Viettel.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của báo cáo thực tập là  vấn đề quản trị nguồn nhân lực, cụ thể là tạo động  lực lao động  tạiCông ty Bất động sản.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

– Về không gian: Trụ sở Công ty Bất động sản và các đơn  vị thành viên, trực thuộc.

– Về thời gian: Dữ liệu chủ yếu được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2019  đến 2021, một số dữ liệu có thể được thu thập từ khi  đơn vị được thành lập (năm 2009).

 1. Những đóng góp của báo cáo thực tập nghiên cứu (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

-Đối với Công ty Bất động sản: Từ những tổng quan lý  thuyết về quản trị nguồn nhân lực và tạo động lực lao động, tôi đã tiến  hành phân tích làm rõ chức năng căn bản trong công tác quản trị  nguồn nhân lực và tạo động lực trong lao động để vận dụng vào tình  hình thực tế tại Công ty Bất động sản. Từ đó rút ra kinh nghiệm  và đề xuất một số giải pháp mới để nâng cao chất lượng quản trị nhân  lực tại công ty.

– Đối với cá nhân: nâng cao khả năng tư duy về quản trị nói chung  và quản trị nhân lực nói riêng. Qua đó tự hoàn thiện bản thân hơn để  đóng góp được cho công ty, cho Tập đoàn và cho xã hội nhiều hơn.

 1. Kết cấu báo cáo thực tập

Kết cấu nội dung của Báo cáo thực tập: ngoài phần mở đầu và kết luận,

Báo cáo thực tập bao gồm 04 chương, cụ thể:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận về  Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu báo cáo thực tập.

Chương 3: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản.

Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác  quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản.

DOWNLOAD FILE

Tải Lời mở đầu Báo Cáo Tốt nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực số 4

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Để đứng vững trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp càng phải quan tâm hơn nữa đến nguồn lực của mình, bên cạnh các nguồn lực về vốn, công nghệ… còn phải đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển con người, bởi vì con người là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất, là vốn quý nhất và là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp.

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thế giới, với thông tin đầy đủ cơ hội và thách thức, nền kinh tế tri thức lấy chất lượng của nguồn nhân lực làm yếu tố quyết định hàng đầu, chủ yếu dựa trên năng lực trí tuệ, sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề thiếu hụt nhân lực hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự, Công ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia đã không ngừng đầu tư, sử dụng 1 phần lợi nhuận để chiêu mộ những nhân sự giỏi. Tuy nhiên trong thực tế nguồn nhân lực không đáp ứng đúng theo yêu cầu của công ty. Vì vậy đòi hỏi công ty cần phải xem xét tìm hiểu để có những giải pháp chiến lược phù hợp. Dựa những lý do trên mà tôi chọn đề tài: “một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia ” để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia nhằm đưa ra đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực giúp công ty ngày càng hòan thiện, phát triển mạnh hơn.

3. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: tại Công ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia

Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm 2019-2021

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành báo cáo này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).

Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.

5. Kết cấu của báo cáo (Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thiết Bị Nặng Oneasia

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

XEM BÀI VIẾT –> Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp

Trên đây là 5 mẫu Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực, cho các bạn làm báo cáo tốt nghiệp. chuyên đề khóa luận.  Qúa trình làm bài nếu các bạn cần hỗ trợ viết bài trọn gói, chỉnh sửa bài làm, tìm kiếm công ty thì nhắn cho mình qua zalo nhé: https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo