Tiểu luận Kỹ năng- Phương pháp thảo luận nhóm

Rate this post

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài tiểu luận kỹ năng- Phương pháp thảo luận nhóm là Tiểu luận Kỹ năng- Phương pháp thảo luận nhóm. để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

Với mức độ toàn cầu hóa hiện nay, áp lực canh trạnh không chỉ đơn thuần là cuộc so tài giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà là cuộc đọ sức mang tính chất quốc tế. “Những gã khổng lồ quốc tế so tài với các doanh nghiệp trong nước”. Chiến thắng sẽ thuộc về tay doanh nghiệp nào có thể thấu hiểu hết những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Để làm được điều đó tất yếu họ phải bắt tay vào việc nghiên cứu thị trường. Đặc biệt là để khám phá thái độ, thói quen người tiêu dùng, thử nghiệm thói quen sản phẩm mới, thử thông tin khái niệm…thì phương pháp nghiên cứu định tính tỏ ra rất hiệu quả. Trong phương pháp nghiên cứu định tính các kỹ thuật thu thập dữ liệu cơ bản như: Thảo luận tay đôi, Thảo luận nhóm, Quan sát… Do thời hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng thực hiện. Bài viết chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về kỹ thuật thu thập dữ liệu Thảo luận nhóm. Để làm rõ hơn bài viết dứơi sẽ đề cập đến các vấn đề cơ bản của kỹ thuật Thảo luận nhóm. Nội dung của bài viết bao gồm các phần:

I/ Giới thiệu về phương pháp thảo luận nhóm

II/ Các hình thức thảo luận nhóm

III/ Các bước thực hiện thảo luận nhóm

IV/ Ưu điểm và khuyết điểm

V/ Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc thảo luận nhóm

VI/ Những trường hợp nên và không nên sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.