List 5 Mẫu Đề cương Báo cáo thực tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực, ĐIỂM CAO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (6 bình chọn)

Sau khi chọn đề tài Báo cáo thực tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực, các bạn sẽ tiến hành viết đề cương chi tiết cho đề tài của mình, sau đây là List 5 Mẫu Đề cương Báo cáo thực tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực, các bạn có thể DOWNLOAD FILE phía dưới bài viết để tham khảo nhé.

Đề tài Quản Trị Nguồn Nhân Sự là 1 trong những đề tài báo cáo tốt nghiệp dễ làm được các bạn sinh viên học ngành Quản Trị Kinh Doanh ưa thích và lựa chọn. Tuy nhiên, ít bạn nào biết được rằng ngoài đề tài báo cáo tốt nghiệp Quản trị nguồn nhân lực các bạn có thể đi sâu hơn.

Ví dụ: Đề tài: Hoàn thiện công tác hoạch định công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty, Nâng cao quy trình tuyển dụng nguồn nhân sự cho công ty, Nâng cao đào tạo và phát triển nguồn nhân sự cho công ty, …

Và sau đây, admin sẽ gợi ý sâu hơn cho các bạn Top 5 mẫu đề cương viết báo cáo tốt nghiệp Quản trị nhân sự tương ứng với các đề tài trên để tham khảo.


Mục lục

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện Quản trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

 • ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG VP BANK CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT TRUNG TÂM TÍN CHẤP MIỀN NAM
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VP BANK CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT TRUNG TÂM TÍN CHẤP MIỀN NAM
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng VP BANK chi nhánh Võ Văn Kiệt trung tâm tín chấp Miền Nam
 • 1.1.1. Thông tin ngân hàng
 • 1.1.2. Qúa trình phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG VP BANK CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT TRUNG TÂM TÍN CHẤP MIỀN NAM
 • 2.1. Tổng quan về nhân sự tại ngân hàng VP BANK chi nhánh Võ Văn Kiệt trung tâm tín chấp Miền Nam
 • 2.1.1. Cơ cấu về giới tính
  2.1.2. Cơ cấu về trình độ
 • 2.1.3. Cơ cấu về chuyên môn
 • 2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Vp Bank chi nhánh Võ Văn Kiệt trung tâm tín chấp Miền Nam
 • 2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.2.2.Tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.2.3.Hoạt động đào tạo và phát triển
 • 2.2.4 Đãi ngộ nguồn nhân lực
 • 2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Vp Bank chi nhánh Võ Văn Kiệt trung tâm tín chấp Miền Nam
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG VP BANK CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT TRUNG TÂM TÍN CHẤP MIỀN NAM
 • 3.1 Phướng hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng
 • 3.2 Một số kiến nghị công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Vp Bank chi nhánh Võ Văn Kiệt trung tâm tín chấp Miền Nam
 • 3.2.1. Kiến nghị 1
 • 3.2.2. Kiến nghị 2
 • 3.2.3. Kiến nghị 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện Quản trị Nguồn Nhân Lực Tại công ty cổ phần

 • Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1.1. Nguồn nhân lực
 • 1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.5.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.2.3.Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp
 • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
 • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
 • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
 • 1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ nguồn nhân lực
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
 • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
 • 1.3.1. Môi trường bên ngòai
  1.3.2 Môi trường bên trong
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO
 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
 • 2.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.3. Cơ cấu hoạt động và tổ chức bộ máy
 • 2.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.3.2. Chức năng phòng ban
 • 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2019 – 2021)
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO
 • 3.1. Thực trạng sử dụng lao động của Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
 • 3.1.1. Đánh giá về chất lượng lao động thể hiện qua trình độ
 • 3.1.2. Thực trạng lao động của Công ty theo giới tính
 • 3.1.3. Thực trạng lao động của Công ty theo độ tuổi
 • 3.2. Công tác hoạch định nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
 • 3.2.1. Phân tích công việc
 • 3.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực
 • 3.3. Công tác tuyển dụng nhân lực
 • 3.3.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 3.3.2. Quy trình tuyển dụng
 • 3.3.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 3.3.4. Nội dung tuyển dụng
 • 3.3.5. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
 • 3.4. Công tác đào tạo và phát triển
 • 3.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 3.4.2. Quy trình đào tạo
 • 3.4.3. Xác định mục tiêu đào tạo
 • 3.4.4. Xác định đối tượng đào tạo của Công ty
 • 3.4.5. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 3.5. Đãi ngộ nhân viên
 • 3.5.1.Yếu tố vật chất
 • 3.5.2.Yếu tố tinh thần
 • 3.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
 • 3.6.1. Ưu điểm
 • 3.6.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO
 • 4.1. Mục tiêu và định hướng của Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
 • 4.1.1. Mục tiêu
 • 4.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty
 • 4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo
  Kết luận

Xem thêm

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện Quản trị Nguồn Nhân Lực Tại công ty vận chuyển

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM ĐOAN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC HÌNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC VIẾT TẮT
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Quá trình phát triển.
 • 1.2.Địa vị pháp lý và ngành nghề kinh doanh
 • 1.2.1.Địa vị pháp lý
 • 1.2.2.Ngành, nghề kinh doanh
 • 1.3 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức công ty
 • 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
 • 1.4 Các nguồn lực công ty AZ Express
 • 1.4.1. Tình hình nhân lực công ty giai đoạn (2014-2016)
 • 1.4.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
 • 2.1 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty AZ Express
 • 2.1.1. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty AZ Express
 • 2.1.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
 • 2.1.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng
 • 2.1.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên
 • 2.1.1.4. Quy trình tuyển chọn nhân sự
 • 2.1.1.5.Kết quả tuyển dụng của công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương
 • 2.1.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
 • 2.1.2.1 Quy trình đào tạo
 • 2.1.2.2.Qui chế đào tạo theo quy định của công ty
 • 2.1.3. Chính sách đãi ngộ của Công ty AZ Express
 • 2.1.3.1. Chế độ tiền lương
 • 2.1.3.2. Chế độ tiền thưởng
 • 2.1.3.3. Chế độ bảo hiểm và chế độ bảo hộ an toàn lao động
 • 2.2. Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
 • 3.1.Định hướng công tác quản trị nhân sự trong công ty
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty AZ Express
 • 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự tại Công ty AZ Express
 • 3.2.1.1. Nâng cao công tác tuyển chọn nhân sự và tổ chức tuyển chọn phù hợp với nhu cầu công việc để tiết kiệm chi phí đào tạo.
 • 3.2.1.2. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
 • 3.2.1.3. Lên kế hoạch cụ thể chương trình chủ động trong công tác tuyển dụng.
 • 3.2.1.4. Thường xuyên tổ chức việc kiểm tra sức khỏe của ứng viên cho từng vị trí công việc.
 • 3.2.1.5.Tăng cường chất lượng nhân viên và ổn định hiệu quả công tác quản trị nhân sự.
 • 3.2.2 .Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo
 • 3.2.3. Giải pháp nâng cao chế độ đãi ngộ và khen thưởng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Xem thêm

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện đào tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân hàng

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 1.1. Khái Niệm Và Vai Trò Của Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 1.1.1. Nguồn nhân lực
 • 1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
 • 1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực
 • 1.1.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực có 3 đặc điểm
 • 1.1.2 Vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các NHTM
 • 1.2. Các Phương Pháp Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại
 • 1.2.1. Đào tạo trong công việc
 • 1.2.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc
 • 1.2.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề
 • 1.2.1.3. Đào tạo theo kiểu kèm cặp và chỉ bảo
 • 1.2.1.4. Đào tạo theo kiểu luân chuyển và thuyên chuyển công việc
 • 1.2.2. Đào tạo ngoài công việc
 • 1.2.2.1 Đào tạo theo kiểu tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp
 • 1.2.2.2 Đào tạo theo kiểu cử đi học ở các trường chính quy
 • 1.2.2.3 Đào tạo theo kiểu các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo
 • 1.2.2.4 Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính
 • 1.2.2.5 Đào tạo theo phương thức từ xa
 • 1.2.2.6 Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm
 • 1.2.2.7 Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
 • 1.2.2.8 Đào tạo theo kiểu mô hình hóa hành vi
 • 1.3. Quy Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại
 • 1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo
 • 1.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
 • 1.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
 • 1.3.5. Lựa chọn giáo viên
 • 1.3.6. Dự tính chi phí đào tạo
 • 1.3.7. Đánh giá sau đào tạo
 • 1.4. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 1.4.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.4.1.1 Môi trường kinh tế
 • 1.4.1.2 Nhân tố chính trị
 • 1.4.1.3 Nhân tố kỹ thuật, công nghệ
 • 1.4.1.4 Nhân tố văn hóa, xã hội
 • 1.4.1.5 Môi trường cạnh tranh (Đối thủ tiềm ẩn)
 • 1.4.2 Yếu tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.4.2.1 Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • 1.4.2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi và theo giới tính
 • Chương 2: Thực Trạng Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 2.1. Giới Thiệu Khái Quát Về Ngân Hàng
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng
 • 2.2. Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty
 • 2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng
 • 2.2.1.1 Tình hình sử dụng tài sản
 • 2.2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.1.3. Tình hình sử dụng lao động
 • 2.2.2. Đánh giá chung về Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
 • 2.2.2.1. Mặt đạt được
 • 2.2.2.2. Hạn chế
 • 2.2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế
 • 2.3. Thực Trạng Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 2.3.1. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.1.1. Quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.1.2. Quy mô đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.1.3. Chương trình đào tạo tại Ngân hàng
 • 2.3.1.4. Phương pháp đào tạo tại Ngân hàng
 • 2.3.1.5. Bộ phận phụ trách đào tạo tại Ngân hàng
 • 2.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.2.1 Tiến bộ khoa học công nghệ
 • 2.3.2.2 Cơ sở vật chất
 • 2.3.2.3 Các nguồn lực
 • 2.3.2.4 Chiến lược mục tiêu của tổ chức
 • 2.3.3. Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.3.1 Những mặt đạt được
 • 2.3.3.2 Những hạn chế
 • 2.3.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
 • Tóm tắt chương 2
 • Chương 3: Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
 • 3.1. Các Cơ Sở Ban Đầu Hình Thành Giải Pháp
 • 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian đến
 • 3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng trong thời gian đến
 • 3.2. Các Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Xem thêm

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện đào tạo Nguồn Nhân Lực Tại công ty Bất động sản

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1 Một số khái niệm
 • 1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
 • 1.1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Vai trò quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2  Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2. Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.2.3. Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp
 • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
 • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
 • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
 • 1.2.3.5  Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Duy trì nguồn nhân lực
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
 • 1.2.4.3. Đãi ngộ tinh thần
 • 1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.3.1 Môi trường bên ngòai
 • 1.3.2 Môi trường bên trong
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
 • 2.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
 • 2.2. Sơ đồ tổ chức và nhân sự của công ty
 • 2.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.2.2.Chức năng của các phòng ban
 • 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017-2017)
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
 • 3.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2015-2017)
 • 3.1.1. Theo giới tính
 • 3.1.2. Theo độ tuổi
 • 3.1.3. Theo trình độ chuyên môn
 • 3.1.4. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 • 3.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
 • 3.2.1. Kế hoạch tuyển dụng
 • 3.2.2. Phân tích công việc
 • 3.2.3.Tiêu chuẩn tuyển dụng:
 • 3.3. Nhu cầu tuyển dụng
 • 3.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • 3.4.1 Nguồn tuyển dụng
 • 3.4.2. Hình thức tuyển dụng
 • 3.4.3. Quy trình tuyển dụng
 • 3.4.4 Kết quả tuyển dụng
 • 3.5. Hoạt động đào tạo và phát triển
 • 3.5.1. Xác định nhu cầu đào tạo:
 • 3.5.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo:
 • 3.5.3 Hình thức đào tạo
 • 3.5.4 Số lượng đào tạo
 • 3.5.5 Kinh phí đào tạo
 • 3.6. Duy trì nguồn nhân lực
 • 3.6.1 Đãi ngộ tinh thần
 • 3.6.2 Đãi ngộ vật chất
 • 3.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Đông Tây Land.
 • 2.7.1 Yếu tố bên ngoài
 • 2.7.2 Yếu tố bên trong
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
 • 4.1 Phướng hướng phát triển của công ty cổ phần Đông Tây Land trong thời gian tới
 • 4.1.1 Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty
 • 4.1.2.Định hướng công tác quản trị nhân sự trong Công ty cổ phần Đông Tây Land
 • 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Đông Tây Land
 • 4.2.1. Giải pháp 1:Hoàn thiện công tác tuyển dụng
 • 4.2.1.1.Đa dạng hóa nguồn cung ứng
 • 3.2.1.2.Hoàn thiện quá trình tuyển dụng
 • 4.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
 • 4.2.2.1. Lý do cần hoàn thiện công tác đào tạo
 • 4.2.2.2.Thực hiện quá trình đào tạo
 • 4.2.3. Giải pháp 3:Hoàn thiện công tác đánh giá và đãi ngộ
 • 4.2.3.1. Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tại công ty
 • 4.2.3.2.Hoàn thiện công tác trả lương, thưởng của công ty
 • 4.3.  Một số kiến nghị
 • 4.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
 • 4.3.2 Kiến nghị đối với công ty
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 •  

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp quản trị nguồn lực

 • Hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp cần nhiều thời gian, nhanh thì 1 tháng chậm lại là 3 tháng tùy vào yêu cầu nhà trường. Chưa kể đến nhiều áp lực xung quanh khiền cho việc hoàn chỉnh bài báo cáo của bạn bị gián đoạn, khó đúng hạn deadline với giáo viên.
 • Hoặc do lần đầu phải viết một bài văn quan trọng nên các bạn chưa có kinh nghiệm dễ bị sai cấu trúc, quy định nhà trường đưa ra. Bởi vậy, nhu cầu tìm và cần Thuê người viết báo cáo tốt nghiệp của các bạn sinh viên tăng cao. Với mục đích tìm được người hỗ trợ, giải vây lúc nguy nan chính những điều ấy mà các bạn đã tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net.
 • Baocaothuctap.net tin chắc rằng với kinh nghiệm hơn 10 năm làm hỗ trợ viết báo cáo/ chuyên đề/ khóa luận/ luận văn của mình thì bài báo cáo tốt nghiệp Nhân sự và các ngành khác. Mỗi bài đều cố gắng đúng yêu cầu nội dung qui định bên trường/ khoa/ giáo viên đưa ra. Hoàn thiện bài đúng hạn deadline cho các bạn sinh viên.
 • Để được tư vấn đề tài miễn phí và hỗ trợ đề cương, các bạn hãy nhanh tay liên lạc đến 0909 232 620 để được hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập nhanh nhất nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo