Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

5 (100%) 1 vote

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM. dưới đây admin chia sẻ sườn bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh mà trường quy định chung trước, sau đó sẽ chia sẻ một số đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài Chính Marketing.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ

Sdt/ Zalo 0909 23 26 20

(Để lại câu hỏi cần tư vấn ở phần Bình luận, để mình tư vấn nhé)

Phần mở đầu

 1. Lí do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài
 4. Nội dung nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Bố cục chuyên đề tốt nghiệp

Chương 1: cơ sở lý luận về….

trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề (cơ sở lý thuyết kế thừa của người đi trước và phần mới xây dựng của tác giả nếu có).

 • Nêu được bản chất, mục đích, ý nghĩa của công tác…. Và sự cần thiết khách quan để nâng cao hiệu quả công tác……
 • Nội dung cơ bản (nguyên tắc tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng, ……)
 • Tiến trình công tác…
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến…

Tóm tắt chương 1

 (viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

Lưu ý:

Chú dẫn tài liệu tham khảo

 • Các định nghĩa, khái niệm, nguyên tắc, công thức v.v…. Khi trích dẫn nguyên văn của một nguồn tài liệu nào đó, phải đặt trong ngoặc kép “…..”. Và phải ghi chú dẫn tham khảo.
 • Chú dẫn tham khảo: dùng cụm kí hiệu [x, tr y]
  • X là số chỉ số thứ tự tài liệu tham khảo (trong danh mục tài liệu tham khảo)
  • “tr” là viết tắt của từ “trang”
  • Y là trang thứ y trong tài liệu tham khảo “x” đã trích dẫn.

Chương 2: tổng quan về công ty…

2.1 lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty…(in hoa đậm, size 13, đặt sát lề trái)

 (giới thiệu vài nét về công ty: tên giao dịch, địa chỉ, ……..)

2.1.1 lịch sử hình thành (chữ thường, in đậm, size 13, đặt cách lề trái 0,5cm)

2.1.2 quá trình phát triển

2.1.3 chức năng, nhiệm vụ công ty (hoặc tầm nhìn, sứ mệnh…)

2.2 cơ cấu tổ chức bộ máy

2.2.1 sơ đồ tổ chức (vẽ sơ đồ, mô tả sơ đồ và nhận xét ưu nhược điểm)

2.2.2 chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

2.3 đặc điểm hoạt động của công ty

2.3.1 các yếu tố nguồn lực

23.1.1 nhân sự

2.3.1.2  cơ sở vật chất và máy móc thiết bị

2.3.1.3 nguồn vốn

2.3.2 sản phẩm

2.3.3 thị trường

2.3.4 đối thủ cạnh tranh

2.4 phân tích kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2014-2016 (3 năm gần nhất)

Chương 3 : phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và Đào tạo nhân viên tại công ty…..

3.1 thực trạng công tác tuyển dụng nhân viên tại công ty…

3.2 thực trạng công tác đào tạo nhân viên tại công ty…

Tóm tắt chương 3

(viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

Chương 4: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại công ty…

4.1 nhận xét đánh giá về…..

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

4.2 phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới (đến năm nào cụ thể)

4.3 một số giải pháp nhằm….

Tóm tắt chương 4

(viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

Kết luận

(kết thúc đánh số trang tại đây)

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn văn a (2007). Quản trị nhân sự, nxb thống kê, tp.hcm

Lưu ý:

 • Tài liệu tham khảo (sách, luận án, luận văn, báo cáo, bài báo…) Phải ghi đầy đủ thông tin theo trật tự sau: (1) tên tác giả; (2) năm xuất bản, (3) tên tài liệu tham khảo (in nghiêng); (4) tên nhà xuất bản .
 • Tltk phải xếp theo thứ tự tên tác giả, luật a,b,c…
 • Nếu có nhiều tác giả trong một tài liệu trích dãn thì xếp theo tên tác giả đầu tiên
 • Không viết học hàm, học vị (tiến sĩ, giáo sư,…)

Phụ lục

(nếu có)

Một số đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh theo trường

Một số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty bán vé máy bay abc/ linh kiện điện tử/ điện lạnh/ cơ điện/ cơ khí xyz

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp

1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp

1.1.2.2. Đối với lao động

1.1.2.3. Đối với xã hội

1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp

1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp

1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng

1.3.2. Thông báo tuyển dụng

1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ

1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ

1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.

1.3.6. Phỏng vấn lần hai.

1.3.7. Xác minh, điều tra

1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng

1.3.9. Khám sức khỏe

1.3.10. Bố trí công việc

Tóm tắt chương 1

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BÁN VÉ MÁY BAY ABC/ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ/ ĐIỆN LẠNH/ CƠ ĐIỆN/ CƠ KHÍ XYZ

1.1. Thông tin công ty

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.4. Phân tích tình hình nhân sự

1.4.1. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động

1.4.2. Cơ cấu lao động theo giới tính

1.4.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi

1.4.5. Trình độ lao động của công ty trong 3 năm qua

1.4.6. Số lượng nhân viên nghỉ việc trong năm 2018

1.5. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty (2016-  2018)

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BÁN VÉ MÁY BAY ABC/ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ/ ĐIỆN LẠNH/ CƠ ĐIỆN/ CƠ KHÍ XYZ

 1. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự công ty

3.1.1. Công tác tuyển dụng nhân viên

3.1.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự

3.1.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự

3.1.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua

3.1.3. Nguồn tuyển dụng

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

3.1.4. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua quy trình tuyển dụng nhân sự

3.1.4.1. Xác định nhu cầu

3.1.4.2. Tìm kiếm ứng viên

3.1.4.3. Đánh giá lựa chọn

3.1.4.4. Phỏng vấn ứng viên

3.1.4.5. Quyết định tuyển dụng

3.1.4.6. Hướng dẫn hội nhập

3.2. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty

3.2.1. Những ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH BÁN VÉ MÁY BAY ABC/ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ/ ĐIỆN LẠNH/ CƠ ĐIỆN/ CƠ KHÍ XYZ

4.1. Phương hướng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH BÁN VÉ MÁY BAY ABC/ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ/ ĐIỆN LẠNH/ CƠ ĐIỆN/ CƠ KHÍ XYZ trong thời gian tới

4.1.1. Phương hướng kinh doanh

4.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới

4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH BÁN VÉ MÁY BAY ABC/ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ/ ĐIỆN LẠNH/ CƠ ĐIỆN/ CƠ KHÍ XYZ.

4.2.1. Giải pháp 1

4.2.2. Giải pháp 2

4.2.3. Giải pháp 3

4.2.4. Giải pháp 4

4.2.5. Giải pháp 5

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

4.3. Kiến nghị và đề xuất

Kết luận chương 4

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty bất động sản abc land

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
 5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

1.1. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại.

Khái niệm bán hàng

Vai trò của hoạt động bán hàng

Nội dung hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại

1.2. Các hình thức bán hàng và quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại

1.2.1. Các hình thức bán hàng ở doanh nghiệp thương mại

1.2.2. Quá trình bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.2.3. Các yếu tố cơ bản trong quá trình bán hàng

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại

1.3.1. Các yếu tố khách quan

1.3.2. Các yếu tố chủ quan

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ABC LAND

2.1. Tổng quan về Công ty

2.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty

2.2.1. Chức năng

2.2.2. Nhiệm vụ

2.2.3. Định hướng phát triển

2.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty

2.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty

2.3.2. Chức năng – Nhiệm vụ các phòng ban

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

2.4. Kết quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2016 – 2018

2.5. Tình hình nhân sự của Công ty qua 3 năm 2016 – 2018

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ABC LAND

3.1. Phân tích hoạt động bán hàng của Công ty Bất động sản ABC LAND

3.1.1. Vai trò của hoạt động bán hàng đối với Công ty Bất động sản ABC LAND.

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty

3.1.2.1. Yếu tố môi trường vĩ mô

3.1.2.2. Yếu tố môi trường vi mô

3.1.2.3 Yếu tố nội bộ Công ty

3.1.4. Ma trận SWOT của Công ty

3.1.5. Phân tích hoạt động bán hàng ở Công ty Bất động sản ABC LAND

3.1.5.1 Quy trình bán hàng:

3.1.5.2. Thực trạng quản trị lực lượng bán hàng

3.2. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty.

3.2.1 Những ưu điểm đạt được

3.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân.

Tóm tắt chương 3

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ABC LAND

4.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty Bất động sản ABC LAND.

4.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.

4.2.1. Giải pháp 1

4.2.2. Giải pháp 2

4.2.3. Giải pháp 3

4.2.4. Giải pháp  3

4.2.5. Giải pháp

4.2.6. Một số hoạt động khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty tnhh tmdv thiết bị công nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

1.1. Định  nghĩa và các loại kênh phân phối

1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối

1.1.2. Các loại kênh phân phối

1.1.2.1. Các kênh đơn

1.1.2.2. Các kênh truyền thống

1.1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc (Vertical marketing system-VMS)

1.2. Vai trò của phân phối

1.3. Cấu trúc kênh phân phối

1.4.Chức năng và vai trò của kênh phân phối

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

1.4.1.  Chức năng của kênh phân phối

1.4.2.Vai trò của kênh phân phối

1.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối

1.6.  Quản lý kênh phân phối

1.6.1.  Khái niệm quản lý kênh phân phối

1.6.2. Đặc điểm cơ bản của quản lý kênh phân phối

1.6.3. Nội dung của quản trị kênh phân phối

1.6.3.1.Tuyển chọn thành viên của kênh phân phối

1.6.3.2.Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối

1.6.3.3.Đánh giá các thành viên của kênh phân phối

1.6.3.4.Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối

Tóm tắt chương 1

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XYZ

2.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XYZ

2.1.1.Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XYZ

2.1.2.Lịch sử hình thành của công ty TNHH TMDV XYZ

2.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH TMDV XYZ

2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.4.Tình hình lao động tại công ty

2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI  THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XYZ

3.1.Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua.

3.2.1.Phân phối trực tiếp

3.2.2. Phân phối đại lý cấp 1

3.2.4. Phân phối đại lý cấp 2

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

3.3.Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH TMDV XYZ

3.3.1.Bộ máy quản trị kênh phân phối

3.3.2.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh

3.3.2.1. Hoạch định kênh phân phối:

3.3.2.3. Tổ chức thực hiện

3.3.3.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH TMDV XYZ

3.4.1. Đối thủ cạnh tranh:

3.4.2. Thị trường tiêu thụ

3.4.3. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của ngành

3.4.4. Nguồn lực công ty

3.4.Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối

3.4.1.Ưu điểm

3.4.2.Tồn tại và nguyên nhân

Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝKÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TMDV

4.1. Một số định hướng mục tiêu sản phẩm của Công ty ABC đến năm 2022

4.1.1. Những mục tiêu chiến lược chung

4.1.2. Những mục tiêu chiến lược phân phối

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty ABC

4.2.1. Giải pháp 1

4.2.2. Giải pháp 2

4.2.3. Giải pháp 3

4.2.4. Giải pháp 4

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

KẾT LUẬN

Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu abc

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Marketing

1.1.1. Khái niệm về marketing

1.1.2.Vai trò của marketing

1.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của marketing

1.2.1 Mục tiêu Marketing

1.2.2. Chức năng của Marketing

1.3. Marketing mix

1.3.1. Sản phẩm

1.3.2. Giá

1.3.3. Phân phối

1.3.4. Xúc tiến

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC

2.1. Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XNK ABC

2.2. Lịch sử hình thành của công ty TNHH TMDV XNK ABC

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

2.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH TMDV XNK ABC

2.3.1 Chức năng

2.3.2 Nhiệm vụ

2.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty

2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC

3.1. Thực trạng công tác marketing mix tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ABC

3.1.1. Phân tích hoạt động marketing Mix tại công ty TNHH TMDV XNK  ABC

3.1.1.1 Về sản phẩm

3.1.1.2. Về giá

3.1.1.3. Về phân phối

3.1.1.4. Về chiêu thị

3.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Mix của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ABC

3.1.2.1. Đối thủ cạnh tranh:

3.1.2.2. Thị trường tiêu thụ

3.1.2.3. Hệ thống marketing hiện tại của ngành

3.1.2.4. Nguồn lực công ty

3.1.3. Dự báo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp

3.1.4  Phân tích ma trận SWOT của công ty ABC

3.1.4.1 Strengths (Điểm mạnh)

3.1.4.2 Weaknesses (Điểm yếu)

3.1.4.3 Opportunities (Cơ hội)

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – UFM

3.1.4.4 Threats (Thách thức)

3.2. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của Marketing Mix tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ABC

3.2.1 Ưu điểm

3.2.2 Nhược điểm

Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC

4.1 Phương hướng phát triển của công ty

4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ABC

4.2.1. Giải pháp 1

4.2.2. Giải pháp 2

4.2.3. Giải pháp 3

4.2.4. Giải pháp 4

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liên hệ viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

 • sdt/zalo: 0909 23 26 20
 • Gmail: Hotrosinhvienthuctap@gmail.com