Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu

Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp: “Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu” là một trong đề tài dễ làm đạt điểm cao dành cho các bạn sinh viên học Quản Trị Kinh Doanh làm về mảng Nhân Sự, đặc biệt các bạn đang công tác hoặc thực tập tại công ty xăng dầu. 

Khi chọn được đề tài viết bào cáo tốt nghiệp phù hợp với doanh nghiệp công tác, lĩnh vực nghiên cứu thì các bạn sinh viên sẽ cần xây dựng đề cương chi tiết để định hướng cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình với giáo viên. Ở bài viết này, Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp chia sẻ đến các bạn sinh viên đề cương mẫu: “Hoàn Thiện Công Tác Đánh Gía Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu”

Dưới đây là mẫu đề cương mà Baocaothuctap.net đã làm sẵn, các bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu qui định của trường.

Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Của Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu 

Chương 1: Ly luận cơ bản về công tác đánh giá nhân sự:

1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản

 • 1.1.1. Khái niệm Quản trị nhân lực
 • 1.1.2. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc

1.2. Nội dung của quy trình đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp

 • 1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.2. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

1.2.2.1. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc

1.2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.3. Tiêu chuẩn thực hiện công việc
 • 1.2.4. Truyền thông về công tác đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.5. Thực hiện đánh giá

1.2.5.1. Xây dựng phương pháp đánh giá và tiến hành đánh giá

1.2.5.2. Lựa chọn người đánh giá

1.2.5.3. Đào tạo người đánh giá

1.2.5.4. Phỏng vấn đánh giá

1.2.5.5. Kiểm tra công tác đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.6. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc

 • 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại công ty

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần hoá dầu

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

 • 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 – 2018
 • 2.1.5. Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh

2.2. Phân tích hoạt động đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu

 • 2.2.1.Phân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến quy trình đánh giá thực hiện công việc

2.2.2.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp

2.2.2.2. Các nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp

 • 2.2.2. Kết quả phân tích về quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc

2.2.3.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc

2.2.3.2. Xác định phương pháp đánh giá

2.2.3.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

2.2.3.4. Truyền thông về đánh giá thực hiện công việc tại Công ty

2.2.3.5. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

2.3. Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân

 • 2.3.1. Thành công đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty

3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu

 • 3.1.1. Định hướng
 • 3.1.2. Mục tiêu

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần hoá dầu

 • 3.2.1. Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá
 • 3.2.2. Xác định thời điểm nhân viên được đánh giá
 • 3.2.3. Rút ngắn thời gian chu kỳ đánh giá
 • 3.2.4. Sử dụng kết quả công tác đánh giá nhân sự

KẾT LUẬN

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cách làm báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đánh Gía Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu

1.Lý do chọn đề tài

Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi mà luôn có những thay đổi như: những xu hướng mới, những thời cơ và khó khăn mới,…thì mỗi tổ chức cần phải linh hoạt hơn khi tham gia vào thị trường kinh doanh. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế mới. Đây là cơ hội cũng như thách thức lớn với các doanh nghiệp.

Như chúng ta biết, nguồn nhân lực là quan trọng nhất, đóng vai trò rất lớn trong việc thành bại của mỗi tổ chức. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, sự thắng thua của các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ của đội ngũ nhân sự. Một tổ chức chỉ có thể thành công và phát triển lớn mạnh khi có được những người lao động giỏi, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Và để biết được trình độ, khả năng của nhân lực, doanh nghiệp cần có một quy trình đánh giá nhân sự hiệu quả.

Công tác đánh giá nhân sự là một công việc quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và đối với công tác quản lý nhân lực nói riêng trong doanh nghiệp. Trong quản lý nguồn nhân lực, kết quả đánh giá thực hiện công việc giúp người lao động được nhìn nhận một cách chính xác những cống hiến của họ đối với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược quản lý nguồn nhân lực phù hợp.

Cụ thể, đánh giá nhân sự có vai trò làm rõ năng lực làm việc, mức độ và những lý do hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ. Từ đó làm cơ sở đề ra kế hoạch công tác và kế hoạch phát triển cá nhân trong chu kỳ (hoặc các chu kỳ) kinh doanh tiếp theo. Bên cạnh đó, đánh giá nhân sự giúp doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp đó có cơ hội để xem xét lại kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất cần thiết đối với từng vị trí trong doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, đánh giá nhân sự là cơ sở đối với các hoạt động khác trong quản trị nguồn nhân lực, về cơ bản, nhiều hoạt động trong doanh nghiệp sủa dụng kết quả của việc đánh giá thực hiện công việc. Đánh giá thực hiện công việc giúp cho doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân lực, hoạch chiến lược nguồn nhân lực, Với những vai trò đó, một quy trình đánh giá nhân sự là rất cần thiết cho các doanh nghiệp hiện nay.

Trên thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng quy trình đánh giá nhân sự. Tuy quy trình đánh giá nhân sự và các hoạt động có liên quan trong công tác đánh giá nhân sự đã được các doanh nghiệp xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc là một trong những công ty như vậy.

Qua quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy công tác này tuy đã được quan tâm nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Chính vì vậy nên em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của Công ty cổ phần hoá dầu Vĩnh Phúc” làm đề tài khóa luận của mình.

Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Sự

Viết một bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty cổ phần hóa dầu” các bạn sinh viên cần khá nhiều thời gian và đầu tư nhiều công sức để viết bài. Ngoài đi nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, thu thập số liệu thông tin viết bài thì các bạn cần phải có cho mình những kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập luận sắc bén, phân tích chính xác và thêm nhiều yêu tố khác vào bài báo cáo tốt nghiệp.

Nhưng, có khá nhiều bạn sinh viên vì một vài lí do mà không có thời gian viết bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Đánh Giá Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu” chẳng hạn như: bận rộn chuyện kinh doanh,  công việc gia đình, sức khỏe kém, học lại môn,… và nhiều lí do khác.

Vì thế, các bạn đã có nhu cầu tìm đến sự hỗ trợ từ Dich Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net. Tại đây, có nhiều gói dịch vụ với chi phí phù hợp từ 1.800.000 – 6.000.000 dành cho bài báo cáo tùy vào nhu cầu các bạn sinh viên. 

Để được tư vấn thêm, các bạn hãy liên lạc đến SĐT ZALO: 0973 287 149

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →