Tải 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (15 bình chọn)

Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, các bạn xem dạng nào phù hợp có thể tải về tham khảo, Các bạn lưu ý không nên copy hết 100% để bị dính lỗi đaoh văn nhé.

LƯU Ý: Các bạn có nhu cầu viết bài theo yêu cầu, viết mới 100% hoàn toàn, có thể làm trọn gói, xin dấu, bài làm chất lượng chỉnh sửa theo các yêu cầu giáo viên có thể tham khảo về dịch vụ viết báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của mình nhé  ZAlo mình https://zalo.me/0909232620

Phân tích tình hình tài chính của công ty An Phú – Bài Mẫu Khóa Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài

– Để tiến hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức, huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Vì vậy, để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính.

– Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị nhà đầu tư, nhà cho vay…mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp trên góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó em chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thiết Bị An Phú” làm đề tài báo cáo thực tập.

 1. Mục tiêu nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phân tích được tình hình tài chính của công ty TNHH Thiết Bị An Phú, đưa ra được điểm mạnh, điểm yếu  để làm căn cứ đề xuất các định hướng giải pháp.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và phân tích xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.

Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và dùng các phương pháp như tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, đối chiếu số liệu thứ cấp và sơ cấp.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi thời gian: Nghiên cứu hoạt động tài chính của công ty TNHH Thiết Bị An Phú trong giai đoạn 2019 – 2021

 1. Bố cục của đề tài (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Bố cục của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1 Cơ sở lý luận

Chương 2 Thực trạng tài chính công ty TNHH Thiết Bị An Phú

Chương 3  Giải pháp, kết luận

 • MỤC LỤC
 • Phần mở đầu
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Bố cục của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1 Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính
 • 1.1.3 Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp:
 • 1.1.3.1 Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp
 • 1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư
 • 1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay
 • 1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước
 • 1.1.3.5. Đối với các đối tượng khác
 • 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.5 Phương pháp phân tích
 • 1.1.5.1.  Phân tích theo chiều ngang
 • 1.1.6.2. Phân tích theo chiều dọc
 • 1.1.6.3. Phân tích xu hướng
 • 1.1.6.4. Phân tích theo tỷ số
 • 1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.1. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2.1 Phân tích kết cấu BCTC
 • 1.2.2.2 Phân tích biến động
 • 1.2.3. Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 1.2.3.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 1.2.3.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 1.2.3.3. Các tỷ số về hoạt động
 • 1.2.3.4. Các tỷ số về doanh lợi
 • 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.1.1. Quá trình thành lập
 • 2.1.2. Chức năng của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Một số đặc điểm về chính sách kế toán tại công ty
 • 2.1.4. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 2.1.4.1 Hoạt động kinh doanh chính
 • 2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
 • 2.2  Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.2.1 . Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 2.2.2 . Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 2.2.2.1  Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 2.2.2.2  Các tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 2.2.2.3  Các tỷ số về hoạt động
 • 2.2.2.4.  Vòng quay tài sản
 • 2.2.2.5  Các tỷ số về doanh lợi (tỷ số lợi nhuận)
 • 2.2.3  Phương pháp phân tích Dupont
 • 2.2.4  Phân tích nguồn và sử dụng ngân quỹ
 • 2.3 Đánh giá tình hình tài chính An Phú
 • 2.3.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2  Điểm yếu
 • 2.3.3  Nguyên nhân
 • 2.3.3.1  Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2  Nguyên nhân khách quan
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI  PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BI AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1. Những cơ hội và thách thức của ngành và của Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức
 • 3.2 Một số giải pháp về phân tích hoạt động tài chính của công ty  TNHH An Phú
 • 3.2.1 Giải pháp về tình hình tài chính
 • 3.2.2 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán
 • 3.2.4. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính
 • KẾT LUẬN

 

DOWNLOAD FILE

Phân tích Báo cáo tài chính công ty Tân Cảng – Bài Mẫu báo cáo thực tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Logistics có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các quốc gia. ở các nước phát triển, chi phí logistics chiếm 8-12% GDP; trong khi đó, ở Trung Quốc là 19% GDP, Việt Nam là 20%GDP, thậm chí có nước đến 30%GDP. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động logistics nhằm giảm thiểu chi phí.

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics nhưng đa phần là doanh nghiệp nhỏ, chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp dịch vụ vệ tinh cho các hãng nước ngoài trong chuỗi hoạt động, như làm thủ tục hải quan, cho thuê phương tiện vận tải, kho bãi. Chính quy mô vốn nhỏ nen các doanh nghiệp logistics Việt Nam bị hạn chế khả năng mở rộng và khó có thể chen chân vào thị trường logistics thế giới. Hơn nữa tầm hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ trong phạm vi nội địa hoặ sang một vài nước trong khu vực, trong khi các công ty nước ngoài hoạt động cấp độ toàn cầu.

Chính vì vậy, các công ty logistics Việt Nam luôn phải nỗ lực không ngừng để có thể cạnh tranh được với các công ty logistics thế giới. Để thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, các nhà quản trị phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề như: vấn đề tài chính, vấn đề nhân sự, vấn đề marketing, vấn đề sản xuất,…. Trong đó vấn đề tài hính là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế đến đâu thì sự tác động và chi phối của tài chính vươn ra đến đó. Trong thực tiễn có bao nhiêu quan hệ kinh tế thì cũng có bấy nhiêu hoạt động tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như là nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, bảo tồn và phát triển vốn, vay nợ và trả nợ, phân phối doanh thu và lợi nhuận.

Đề ra được các quyết định đúng đắn cần phải có nhận thức đúng đắn. Thông qua đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, giúp ta xác định được kết quả sản xuất kinh doanh của công ty như thế nào? Đánh giá khả năng khai thác tiềm năng sẵn có, hiệu quả đạt được cao hay thấp? Từ đó đề xuất những giải pháp một cách hợp lý, tận dụng các điều kiện thuận lợi,  đồng thời hạn chế những rủi ro của thị trường để giúp doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng của mình, luôn đứng vững trên thị trường.

Từ nhận thức về tầm quan trọng và tính thiết thực của việc phân tích tài chính, tôi đã vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2021”. Kết cấu đề tài gồm có 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận. (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Giới thiệu Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng  năm 2021               

Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2021

Chương 3: Kết luận, kiến nghị

 

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 1.1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính
 • 1.1.1.    Khái niệm phân tích tài chính
 • 1.1.2.    Mục đích ý nghĩa đánh giá tài chính
 • 1.1.2.1- Mục đích
 • 1.1.2.2-Ý nghĩa
 • 1.1.3.    Phương pháp đánh giá
 • 1.1.3.1- Phương pháp luận
 • 1.1.3.2- Phương pháp đánh giá
 • 1.1.3.3- Phương pháp cân đối.
 • 1.1.3.4-  Các giai đoạn của quá trình đánh giá
 • 1.1.4.    Phân tích tài chính trong công ty cổ phần
 • 1.1.4.1- Mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính trong các công ty CP
 • 1.1.4.2- Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong hệ thống quản lý của các công ty CP
 • 1.1.4.3- Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các công ty CP
 • 1.1.5.    Nguồn tài liệu sử dụng.
 • 1.1.5.1- Bảng cân đối kế toán
 • 1.1.5.2- Báo cáo kết quả kinh doanh
 • 1.1.5.3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 1.1.6.    Những hạn chế của đánh giá tài chính
 • 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO  NHẬN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ TÂN CẢNG
 • 1.2.1.  Lịch sử hình thành và phát triển công ty
 • 1.2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP ĐLGNVT XD Tân cảng.
 • 1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.4.    Phân tích năng lực công ty
 • 1.2.5.    Những thuận lợi và khó khăn của công ty
 • 1.2.5.1: Đặc điểm tình hình.
 • 1.2.5.2: Khó khăn
 • 1.2.5.3: Thuận lợi
 • 1.2.6.    Đánh giá về kết quả kinh doanh.
 • 1.2.7: Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022
 • CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG NĂM 2021 (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1. Đánh giá tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:
 • 2.2. Đánh giá về tình hình tài sản của công ty.
 • 2.2.1. Đánh giá chung kết cấu tổng tài sản
 • 2.2.2 Đánh giá tình hình tài sản ngắn hạn
 • 2.2.3. Đánh giá tình hình tài sản dài hạn
 • 2.3. Đánh giá tình hình nguồn vốn của công ty.
 • 2.3.1: Đánh giá chung kết cấu tổng nguồn vốn
 • 2.3.2: Đánh giá tình hình nợ phải trả
 • 2.3.3- Đánh giá tình hình nguồn vốn chủ sở hữu
 • 2.4. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán.
 • 2.4.1. Phân tích tình hình thanh toán.
 • 2.4.2.    Phân tích khả năng thanh toán
 • 2.5.2:Đánh giá tình hình đầu tư
 • 2.6.Đánh giá các tỷ số tài chính.
 • 2.6.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.6.2.    Đánh giá khả năng sinh lời
 • 2.7. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước
 • CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. KẾT LUẬN
 • 3.2.Kiến nghị:

DOWNLOAD FILE

Phân tích tình hình tài chính Công Ty Hậu Giang-  Bài Mẫu Phân Tích Tình hình Tài Chính Doanh Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

 1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế hiện nay, Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế thông qua các tổ chức và hiệp định thương mại thế giới. Bên cạnh những cơ hội được mở rộng thị trường kinh doanh thì thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp trong nước để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế đang ngày càng có sự cạnh tranh gây gắt với các doanh nghiệp nước ngoài là rất lớn. Trước tình hình đó, để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nhà quản trị doanh nghiệp ngoài việc nắm bắt được nhu cầu của thị trường còn phải không ngừng nâng cao trình độ và năng lực quản lý, đồng thời nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp mình để đưa ra các quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời, nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh có hiệu quả và mang tính bền vững.

Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải thực hiện định kỳ việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của mình một cách nghiêm túc và đầy đủ. Từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra được những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được các giải pháp cần thiết để cải thiện hoạt động tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Do đó có thể thấy, phân tích tình hình tài chính là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá được đầy đủ và chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ được xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính là một công cụ vô cùng quan trọng cho công tác quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp.

Hiểu rõ được tầm quan trọng và thiết thực của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” là chuyên đề báo cáo trong khóa luận tốt nghiệp.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Quá trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm vào hai mục tiêu chủ yếu sau:

 • Nắm bắt các số liệu thể hiện tình hình tài chính nhằm hiểu rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Từ các nhận định về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài sử dụng phương pháp thông kê, mô tả số liệu của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các thông tin khác được công ty công bố.

Phương pháp xử lý số liệu: Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối chỉ tiêu báo cáo qua các năm đồng thời sử dụng các chỉ số phân tích để đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và thay đổi dòng tiền của công ty qua các năm.

 1. Phạm vi nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: 

 • Về không gian: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 • Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014
 • Về nội dung: Nghiên cứu về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, khả năng hoạt động, khả năng sinh lợi, đánh giá thực trạng tài chính và xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tình hình tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

Chương 3: Nhận xét, giải pháp và kiến nghị

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Ngô Hoàng Điệp đã giúp em hoàn thành bài khóa luận này. Do bản thân em vẫn còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tế nên bài báo cáo của em sẽ không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của Thầy để giúp em hoàn thiện hơn bài khóa luận tốt nghiệp của mình cũng như củng cố kiến thức của bản thân hơn nữa.

Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty Thanh Trí – Bài Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị độc lập tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Vì vậy, tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình để có những quyết sách, chiến lược phù hợp.

Phân tích hoạt động tài chính là công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực; nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với khoản cho vay; nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra; các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật.

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán được xem như  tấm gương phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí ”.

Viết thuê báo cáo phân tích tài chính
Viết thuê báo cáo phân tích tài chính

Mục đích nghiên cứu

Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu hoạt động tài chính của công ty thông qua phân tích tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối tượng nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Hoạt động tài chính của Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích chi tiết báo cáo tài chính của công ty.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí thông qua các số liệu thống kê trong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2019 đến năm 2021.

Kết cấu đề tài

Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.

 • LỜI CAM ĐOAN:
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Chức năng và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3 Mục đích của phân tích phân tích tình hình tài chính.
 • 1.2 TÀI LIỆU DÙNG LÀM CĂN CỨ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 • 1.2.1 Bảng cân đối kế toán
 • 1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt  động kinh doanh.
 • 1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • 1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
 • 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.3.1 Phương pháp so sánh
 • 1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
 • 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
 • 1.4.2. Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.5. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUA CÁC NHÓM CHỈ TỶ SỐ TÀI CHÍNH
 • 1.5.1. Phân tích nhóm tỷ số thanh toán:
 • 1.5.2 Phân tích tỷ số hiệu quả hoạt động
 • 1.5.3 Phân tích tỷ số quản lý nợ .
 • 1.5.4 Phân tích khả năng sinh lời
 • 1.6.PHÂN TÍCH DUPONT
 • 1.7.MỘT SỐ CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình  phát triển của Công ty  TNHH tư vấn kế toán Thanh Trí
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4 Tình hình hoạt động chung của công ty
 • 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính
 • 2.2.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán của công ty
 • 2.2.1.2 Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.2 Phân tích hoạt động tài chính của công ty thông qua các tỷ số tài chính
 • 2.2.2.1 Phân tích nhóm tỷ số thanh toán
 • 2.2.2.3. Phân tích tỷ số quản lý nợ :
 • 2.2.2.4  Phân tích khả năng sinh lời
 • 2.2.2.5. Phân tích Dupont
 • 2.3 NHẬN XÉT CHUNG
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3:GIẢI  PHÁP  NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1 VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • 3.2 . GIẢI  PHÁP  NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • 3.2.1 Về tình hình đầu tư
 • 3.2.2 Về tình hình huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.2.1 Về tình hình huy động vốn
 • 3.2.2.2 Về hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.3 Về quản lý thanh toán
 • 3.2.4 Về chính sách bán chịu để tăng doanh thu
 • 3.2.5 Về quản lý chi phí
 • 3.2.6 Về vấn đề nâng cao lợi nhuận
 • 3.2.7 Về tình hình phân phối lợi nhuận
 • 3.2.8 Về tình hình bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh
 • 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 3.3.1 Về công tác quản lý
 • 3.3.2 Về công tác kế toán
 • 3.3.3 Một số kiến nghị về thực hiện phân tích hoạt động tài chính
 • 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ư

Xem Bài Viết ==> Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập điểm cao

Trên đây là một số nội dụng Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai viết bài báo cáo thực tập, khóa luận mới hoàn toàn các bạn có thể liên hệ  Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua  https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

 

Contact Me on Zalo