Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
3.7/5 - (3 bình chọn)

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao chắc hẳn đây là một trong những nguồn tài liệu đang được các bạn sinh viên quan tâm và tìm kiếm khắp nơi trên internet, không cần phải miệt mài tìm kiếm nữa, ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cách làm chuyên đề tốt nghiệp hoàn toàn xuất sắc, vì vậy các bạn hãy cùng mình xem và theo dõi nhé. Nội dung của nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là chuyên đề tốt nghiệp là gì, bố cục chuyên đề tốt nghiệp,quy trình về trình bày chuyên đề thực tập , hi vọng nguồn tài liệu mình sắp chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn sinh viên nhanh chóng hoàn thành được bài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chưa dừng lại ở đó, có phải bạn đang gặp khó khăn về vấn đề phải hoàn thành một bài chuyên đề tốt nghiệp, bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận viết thuê cho hàng loạt các bạn sinh viên đã thành công và đạt điểm cao. Chính vì thế, mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải vui lòng tìm đến dịch vụ viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp qua zalo : 0909.232.620 để được chúng tôi tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất, đầy đủ nhất có thể nhé.

Mục lục

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Là Gì?

Chuyên đề thực tập là sản phẩm của sự vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, được sinh viên thực hiện trong quá trình thực tập tại các đơn vị hoạt động thực tế. Việc hoàn thành chuyên đề thực tập không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của sinh viên, mà còn phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ năng nghiên cứu, đạo đức nghiên cứu, và kỹ năng trình bày một sản phẩm khoa học.

Quy định về trình bày chuyên đề thực tập đối với chương trình đào tạo tiên tiến gồm: Quy định về bố cục của Chuyên đề thực tập; Quy định về kỹ thuật trình bày trong đó nhấn mạnh kỹ thuật trích dẫn trong nghiên cứu khoa học, và cuối cùng là các phụ lục về biểu mẫu trong trình bày chuyên đề thực tập

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp

1. Bố Cục Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Bố cục của chuyên đề thực tập bao gồm các phần như sau:

1.1. Các trang bìa

– Trang bìa chính được đóng bìa cứng, in chữ nhũ

+ Trang bìa chính (xem mẫu 1)

+ Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp trang bìa phụ (xem mẫu 2)

+ Gáy bìa chính: Các thông tin từ trái sang phải: Tên Sv, lớp, năm.

1.2. Trang Lời cảm ơn: Lời cảm ơn (ACKNOWLEDGEMENTS)

Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành chuyên đề thực tập, do đó không nên liệt kê quá nhiều người làm mất ý nghĩa của Lời cảm ơn.

1.3. Mục lục (TABLE OF CONTENT): được đặt ngay sau trang phụ bìa (xem mẫu 3)

1.4. Trang Lời cam đoan: (xem mẫu 4)

1.5. Danh mục các chữ viết tắt (ABBREVIATIONS) (nếu có)

1.6. Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ (LIST OF TABLES, LIST OF FIGURES)

1.7. Tóm tắt nghiên cứu (EXECUTIVE SUMMARY)

1.8. Phần mở đầu (INTRODUCTION):

Bao gồm các nội dung: Tính cấp thiết của đề tài (Rationale); Mục tiêu nghiên cứu (Objectives); Phương pháp nghiên cứu (Methodology); Phạm vi nghiên cứu (Scope); Kết cấu chuyên đề (Research structure)

1.9. Các chương (CHAPTER 1,2,3.. )

1.10. Kết luận (CONCLUSION)

1.11. Danh mục tài liệu tham khảo (REFERENCES) (xem mẫu 5)

1.12. Phụ lục (APPENDIXES)

1.13. Xác nhận của cơ sở thực tập (xem mẫu 6)

1.14. Xác nhận của Giáo viên hướng dẫn (xem mẫu 7)

1.15. Nhật ký thực tập (xem mẫu 8)

1.16. Xác nhận kết quả từ phần mềm turnitin (Xem mẫu 9)

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao
Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao

2. Quy Định Về Trình Bày Chuyên Đề Thực Tập

2.1. Hình thức trình bày:

Chuyên đề thực tập phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

2.2. Soạn thảo văn bản:

–  Chuyên đề thực tập phải đ­ược trình bày theo phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13.

–  Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao cách dòng 1,3; kích thước lề trên và dưới 2,5cm; lề trái 3cm; lề phải 2,5cm.

–  Độ dài chuyên đề tối thiểu 60 trang đánh máy khổ A4 (được tính từ Lời nói đầu đến hết phần Kết luận).

–  Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy, bắt đầu từ phần “Mở Đầu”

2.3. Số chương:

Tùy theo mỗi đề tài, giáo viên hướng dẫn quyết định số chương và tên chương của mỗi chuyên đề, thông thường bao gồm:

+ Khung lý thuyết hoặc cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu;

+ Phân tích và đánh giá thực trang của vấn đề nghiên cứu tại cơ sở thực tập;

+ Giải pháp kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu.

2.4. Đánh số tiểu mục:

–  Các tiểu mục của chuyên đề được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).

– Tên các chương: Cỡ chữ 18, in hoa, đậm, trung tâm (giữa trang).

– Tiểu mục: Cỡ chữ 13, chữ thường, đậm, không lùi đầu dòng.

– Các đoạn cách trên 6pt, cách dưới 0pt.

2.5. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ:

– Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3.

–  Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 2013”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.

–  Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Dễ Dàng Đạt Điểm Cao tên bảng biểu được đặt ở phía trên bảng biểu, tên hình vẽ, sơ đồ được đặt ở phía dưới hình vẽ, sơ đồ.

2.6. Viết tắt:

Không lạm dụng việc viết tắt trong chuyên đề thực tập. Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong chuyên đề, khóa luận. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan tổ chức,…thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất, có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế. Phải có bảng danh mục các từ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) cho chuyên đề nếu trong chuyên đề có sử dụng các chữ viết tắt.

2.7. Tài liệu tham khảo và trích dẫn: 

Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp trích dẫn tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của nghiên cứu. Vì vậy trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn.

Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list).

Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối cùng bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) nhất thiết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

2.7.1. Trích dẫn trong bài (in-text reference)

Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:

– Họ tên tác giả/tổ chức

– Năm xuất bản tài liệu

– Trang tài liệu trích dẫn

Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết:

– Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn trích.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.

Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang.

Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009).

hoặc Nguyễn Văn A (2009) tin rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

2.7.2. Danh mục tài liệu tham khảo (Reference)

Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, được bắt đầu bằng tiêu đề “Tài liệu   tham khảo”, tiếp theo liệt kê tài liệu tham khảo (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử…) được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, tên bài viết/ấn phẩm không có tác giả.

Chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài.

Trên đây là toàn bộ cách làm chuyên đề tốt nghiệp dễ dàng đạt điểm cao mà mình đã chia sẻ và đồng thời đã liệt kê đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích này, nếu như trong quá trình mình đã triển khai cách làm trên chưa đủ để bạn hài lòng thì đừng quên, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp với nhiều chuyên đề đa dạng khác nhau,nếu như bạn đang trục trặc về vấn đề phải hoàn thành một bài báo cáo tốt nghiệp thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo chuyên đề tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo : 0909.232.620 để được hỗ trợ nhiệt tình từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo