Báo cáo thực tập chất lượng cơ sở kỹ thuật phục vụ du lịch

Rate this post

Báo cáo thực tập du lịchBáo cáo thực tập chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình

báo cáo thực tập chất lượng phục vụ du lịch

báo cáo thực tập chất lượng phục vụ du lịch

Ngành du lịch từ trước đến nay vẫn được coi là “Ngành công nghiệp không khói”. Nó thực sự là một ngành kinh tế quan trọng trong thời đại ngày nay vì nó đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu lao động ,nó là một nguồn làm tăng thu nhập quốc dân, là phương thức hiệu quả để phân phối lại thu nhập giữa các quốc gia và đIều chỉnh cán cân thương mại quốc tế.

Ngày nay, hoà trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển với các chính sách mở cửa của nền kinh tế và chính sách ngoại giao mới “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” đã làm cho du lịch ngày càng phát triển. Du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và với nhiều mục đích khác nhau như: nghỉ ngơi giải trí, tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hoá, thưởng ngoạn phong cảnh và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh. Nhìn nhận được sự phát triển ngày càng mạnh và hiệu quả mà du lịch có thể mang lại cho nền kinh tế của đất nước. Việt nam gần đây đã trú trọng đầu tư phát triển ngành du lịch. Nhà nước đã có nhiều chính sách thích hợp để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, đưa đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ra giới thiệu với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam

Để thực hiện  tốt nhiện vụ trên thì ngoài việc khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch ,đào tạo con người thì một vấn đề không thể bỏ qua đó là vấn đề nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại các đIểm đến. Đây là một yếu tố quan trọng tạo sức mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực và các quốc gia trên thế giới.

Thấy rõ được tầm quan trọng của “Ngành công nghiệp không khói”  và xuất phát từ xu hướng phát triển chung. Trường Đại học Dân lập Phương Đông và khoa Quản Trị Kinh Doanh đã  tổ chức cho simh viên lớp 744 – Quản Trị Du Lịch đi kiến tập thực tế: Hà Nội- Phong Nha – Huế. Trong khoảng thời gian năm ngày bốn đêm từ 12/04/2003 đến 16/04/2003. Sau chuyến đi thực tế. Em đã chọn đề tàI “Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình” làm đề tài của mình

Nội dung của đề tài bao gồm các phần chính sau :

Chương I: Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Chương II: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha – Quảng Bình

Chương III: Một số ý kiến nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình

TẢI TÀI LIỆU