Các phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập, Khóa luận

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.9/5 - (44 bình chọn)

Các phương pháp nghiên cứu đề tàiBài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phổ biến sử dụng tại bài viết dưới đây, chắc hẳn nhiều bạn sinh viên làm phần này chưa được sự hài lòng của giáo viên hướng dẫn phải không, các bạn tham khảo nhé:

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình để được hỗ trợ qua https://zalo.me/0909232620

Mục lục

Phương pháp luận (phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập)

Sử dụng phương pháp biện chứng duy vật và phương pháp duy vật lịch sử nhằm tìm ra mối liên hệ kinh tế trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng để phân tích, nghiên cứu mối quan hệ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Phương pháp thu thập thông tin, số liệu

 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp

Là việc thu thập, sưu tầm những tài liệu, số liệu liên quan đến bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Du Lịch Phú Hải đã được công bố (như hệ thống các báo cáo của doanh nghiệp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…).

Thu thập tài liệu sẵn có qua các sách báo và tài liệu thuộc chuyên ngành kinh tế như bài giảng, giáo trình kế toán.

Phương pháp thu thập thông tin, số liệu sơ cấp

Là phương pháp thu thập tài liệu, số liệu điều tra ban đầu thông qua mạng Internet (có chọn lọc), khảo sát tình hình hoạt động của công ty và tình hình tại phòng kế toán của công ty TNHH Du Lịch Phú Hải.

Phương pháp phân tích và tổng hợp

– Phương pháp phân tích: Là phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp, kết hợp với hệ thống hóa để có thể nhận định đầy đủ về tình hình hoạt động chung và nêu ra các điểm mạnh, điểm yếu trong công tác xác định kết quả bán hàng của công ty, từ đó đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty trong thời điểm hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.

Phương pháp tổng hợp: Là phương pháp liên kết thống nhất toàn bộ các yếu tố thành một kết luận hoàn thiện, đầy đủ. Vạch ra mối liên hệ giữa chúng, khái quát các vấn đề trong nhận thức tổng hợp.(phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập)

Phương pháp thống kê so sánh

Là phương pháp sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định mức độ, xu thế biến động của các chỉ tiêu phân tích qua các kỳ tại công ty TNHH Du Lịch Phú Hải. Tiến hành so sánh các chỉ tiêu có liên quan của các kỳ với nhau qua đó rút ra những nhận xét về những nhân tố làm hạn chế hoặc thúc đẩy hoạt động của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Phương pháp kế toán (phương pháp nghiên cứu trong Khóa luận tốt nghiệp)

– Phương pháp chứng từ kế toán: Là phương pháp kế toán được sử dụng để phản ánh các hoạt động (nghiệp vụ) kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh hoạt động đó vào các bản chứng từ kế toán, phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý.

– Phương pháp tài khoản: Là phương pháp được sử dụng để phân loại đối tượng kế toán (từ đối tượng chung của kế toán thành các đối tượng kế toán cụ thể) ghi chép, phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Nhằm cung cấp thông tin có hệ thống về các hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị, phục vụ cho lãnh đạo quản lý kinh tế, tài chính ở đơn vị và để lập được các báo cáo kế toán định kỳ.

Phương pháp tính giá: Là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá thực tế của tài sản theo những nguyên tắc nhất định.

Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán: Là phương pháp kế toán được sử dụng để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán nhằm cung cấp các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán, phục vụ công tác quản lý các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. (phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập)

Phương pháp chuyên gia

Là phương pháp có sự tham khảo ý kiến, phỏng vấn trực tiếp đội ngũ chuyên gia có trình độ cao như các thầy cô giáo, ban giám đốc, nhân viên kế toán tại công ty về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Phương pháp chuyên gia: chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi có liên quan đến công việc thực tập và chuyển bảng câu hỏi này đến các cán bộ và nhân viên am hiểu vấn đề mà sinh viên quan tâm, sau đó sinh viên tập hợp các ý kiến trả lời làm cơ sở viết BCTN.

Phương pháp phỏng vấn

  • Phỏng vấn trực tiếp người làm việc có liên quan đến nội dung thực tập của sinh viên
    nên chuẩn bị sẵn các câu hỏi và ghi ra giấy trước khi phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và
    phỏng vấn được nhiều vấn đề.

Phương pháp thu thập tài liệu

  • Thu thập các biểu mẫu, tài liệu có liên quan của đơn vị, các tài liệu phải có chữ ký và dấu xác nhận của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của số liệu trong báo cáo tốt nghiệp.
  • Thu thập số liệu thứ cấp từ phòng Kế toán tổng hợp của Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp

Phương pháp phân tích số liệu (phương pháp nghiên cứu trong Khóa luận tốt nghiệp)

Đề tài sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối:

–    Phương pháp so sánh số tuyệt đối phân tích thấy rõ sự biến động về vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty.

–    Phương pháp so sánh số tương để nắm bắt được mối quan hệ, tốc độ phát triển và xu hướng biến động của các chỉ tiêu tài chính.

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị thực tập có liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần có sự liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp và hiệu quả. Sau đây là một số phương pháp gợi ý để sinh viên tham khảo:

Phương pháp nghiên cứu khóa luận marketing

Với đề tài “Các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing- mix xuất khẩu sản phẩm hàng may mặc của Công ty TNHH may xuất khẩu Lê vào thị trường Úc  giai đoạn 2017-2020” thì việc sử dụng các kỹ thuật thống kê, phân tích, tổng hợp để tổng kết cơ sở lý thuyết về phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty may xuất khẩu Lê; phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix xuất khẩu sản phẩm hàng may mặc của Công ty may Xuất Khẩu Lê trên cơ sở các mục tiêu đề ra là phương pháp thích hợp để hoàn thiện đề tài.

Phương pháp một, hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược marketing xuất khẩu, tổng kết cơ sở lý thuyết về phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty may xuất khẩu Lê

Phương pháp hai, đánh giá tổng quan về thị trường hàng may mặc tại Úc, phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix xuất khẩu sản phẩm hàng may mặc của Công ty

Phương pháp ba, đánh giá những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh, điểm yếu về chiến lược marketing-mix xuất khẩu sản phẩm hàng may mặc của Công ty TNHH may xuất khẩu Lê vào thị trường Úc

Phương pháp thứ tư, tổng hợp các thong tin thực trạng của thị trường và chiến lược marketing-mix xuất khẩu của công ty từ đó liệt kê các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing-mix xuất khẩu sản phẩm hàng may mặc của Công ty TNHH may xuất khẩu Lê vào thị trường Úc.

– Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: tìm kiếm thông tin trên mạng, báo chí và nghiên cứu tại bàn để tổng hợp, chọn lọc thông tin từ đó có một cái nhìn tổng quan, trực diện nhất có thể khi phân tích chiến lược truyền thông cho công ty TNHH Des Chats.
– Phương pháp thu thập, thống kê và tổng hợp, phân tích dữ liệu sơ cấp: Thống kê và tổng hợp dữ liệu, số liệu có được từ các bảng báo cáo của doanh nghiệp từ năm 2015 đến nay để nắm được tình hình truyền thông của công ty đối với thị trường nến thơm trong nước.
– Phương pháp quan sát: quan sát thực tế tại các kênh phân phối, tiến trình hoạt động của khối vận hành và các hoạt động truyền thông đã thực hiện để đưa ra đánh giá và đề xuất một số ý kiến mang tính cá nhân đối với hoạt động truyền thông của doanh nghiệp. (phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập)

Phương pháp nghiên cứu đề tài xuất khẩu (phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập)

Phương pháp tổng hợp, thu thập thông tin từ báo điện tử, website để làm rõ cơ sở lý luận của đề tài.

Phương pháp thống kê, so sánh, mô tả để phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu, chiến lược marketing mix xuất khẩu hàng van nước của Công Ty TNHH TM&DV XNK Minh Hòa Thành sang thị trường Campuchia.

Phương pháp dự báo hoạt động xuất khẩu hàng van nước sang thị trường Campuchia của Công Ty TNHH TM&DV XNK Minh Hòa Thành đến năm 2020

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là danh sách nội dụng Các phương pháp nghiên cứu trong Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé! (phương pháp nghiên cứu trong Khóa luận tốt nghiệp)

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo