Cải Thiện Quy Trình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng AGRIBANK

Rate this post

Đề cương mẫu: CẢI THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

Chào các bạn sinh viên ngành Ngân Hàng!

Ở bài viết này mình chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Ngân Hàng một mẫu đề cương sơ lược về đề tài: “Cải Thiện Quy Trình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng AGRIBANK- chi nhánh Bình Thạnh“, hy vognj qua bài viết này có thể giúp các bạn có thêm thông tin tham khảo cho bài làm của các bạn.

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGÂN HÀNG NN&PTNT AGRIBANK – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

1.1. Tổng quan về Ngân Hàng NN&PTNT Agribank – Chi nhánh Bình Thạnh

 • 1.1.1 Khái quát về Ngân Hàng NN&PTNT Agribank – Chi nhánh Bình Thạnh
 • 1.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Bình Thạnh
 • 1.1.2.1.Tổng quan
 • 1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức
 • 1.1.2.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.2. Tình hình hoat động kinh doanh

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT AGRIBANK – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

2.1. Quy trình cho vay của Ngân Hàng NN&PTNT Agribank – Chi nhánh Bình Thạnh

 • 2.1.1.Tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận hồ sơ vay vốn.a
 • 2.1.2.Thẩm định hồ sơ vay vốn.
 • 2.1.3.Quyết định tín dụng.
 • 2.1.4. Giải ngân
 • 2.1.5.Kiểm tra giám sát, thu hồi nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng.

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Nhược điểm

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân Hàng NN&PTNT Agribank – Chi nhánh Bình Thạnh

3.2. Một số kiến nghị nhằm cải thiện quy trình cho vay tiêu dùng  tại Ngân Hàng NN&PTNT Agribank – Chi nhánh Bình Thạnh

 • 3.2.1. Cải thiện tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận hồ sơ vay vốn
 • 3.2.2. Cải thiện thẩm định hồ sơ vay vốn
 • 3.2.3. Cải thiện quá trình giải ngân
 • 3.2.4. Cải thiện kiểm tra giám sát, thu hồi nợ và thanh lý hợp đồng
 • 3.2.5. Kiến nghị khác

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm bài báo cáo tốt nghiệp: Cải Thiện Quy Trình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng AGRIBANK

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược với đề tài: Cải Thiện Quy Trình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng AGRIBANK- chi nhánh Bình Thành, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp thì liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620

Cải thiện quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng, Đề cương làm báo cáo tốt nghiệp, Đề tài báo cáo tốt nghiệp nành Ngân Hàng, Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of