Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái

5/5 - (1 bình chọn)

Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái là ví dụ về đề tài khóa luận ngành Ngân hàng, bài làm gợi ý có cách làm lời mở đầu, đề cương và kết luận .

Trong quá trình triển khai làm Báo cáo thực tập hay Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, Các bạn sinh viên gặp khó khăn có thể liên hệ Dịch vụ viết thuê khóa luận qua SDT/ZALO 0909.232.620

Lời mở đầu Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng BIDV

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong mọi quốc gia muốn có nền kinh tế phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư. Đồng thời muốn có vốn đầu tư lớn và dài hạn phải đòi hỏi phải gia tăng tiết kiệm. Ngược lại tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo điều kiện để tăng tỷ lệ tiết kiệm và từ đó tăng khả năng cung ứng vốn đầu tư. Đây chính là mối quan hệ nhân quả và nền tảng để phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng sản xuất và kinh doanh, từ đó tăng thu nhập quốc dân và cải thiên đời sống của mọi tầng lớp xã hội.

Trong nền kinh tế nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ những chủ thể khác nhau. Những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn, trái lại những người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư. Từ đó hình thành quá trình giao lưu vốn giữa những người có vốn và những người cần vốn, họ cần gặp gỡ để thỏa mãn nhu cầu của nhau. Ngân hàng xuất hiện chính là điều tất yếu để thỏa mãn nhu cầu về vốn đó. Theo thời gian và sự phát triển cho phù hợp tình hình kinh tế, Ngành Ngân hàng không chỉ có nhận vốn góp và cho vay vốn mà còn có rất nhiều dịch vụ nhằm thu hút quý khách hàng của mình và ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái không phải là ngoại lệ.

Phân tích tài chính vốn là công tác tất yếu với mọi doanh nghiệp nói chung và với Ngân hàng nói riêng. Hoạt động này giúp nhà quản trị nhận ra các yếu kém để có thể đối phó kịp thời đồng thời cũng phát hiện ra các thế mạnh để tiếp tục phát huy. Ngoài ra việc phân tích chính xác còn là cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho Ngân hàng. Do đó phân tích tài chính là hết sức cần thiết và quan trọng trong công tác quản trị Ngân hàng. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị khủng hoảng như hiện nay thì phân tích tài chính Ngân hàng lại đóng vai trò ngày càng quan trọng. Hoạt động này sẽ giúp các Ngân hàng phòng ngừa rủi ro và hoạt động an toàn hiệu quả.

Xem thêm 

2. Lý do chọn đề tài Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng 

 • Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, nhận thấy hoạt động tài chính của Ngân hàng trong những năm gần đây giảm sút, đề tài “ Phân tích tài chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái” đã được lựa chọn đánh giá tình hình tài chính của Ngân hàng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới.

3. Mục tiêu nghiên cứu

 • – Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là nghiên cứu tình hình tài chính của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam một cách tỉ mỉ và kĩ càng, thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng qua 3 năm 2019-2021.
 • – Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong 3 năm 2019-2021.
 • – Nghiên cứu các mục tiêu trên nhằm tìm ra nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Ngân hàng, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Ngân hàng trong thời gian tới.

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • – Không gian: đề tài được thực hiện tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái số 79A Hàm Nghi, đường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • – Thời gian: Báo cáo này được thực hiện trong thời gian thực tập ở Ngân hàng từ 21/1/2019 đến 01/06/2019. Số liệu sử dụng trong báo cáo là số liệu thực tế của Ngân hàng từ năm 2019 đến 2021.

5. Các phương pháp nghiên cứu

 • Bằng việc áp dụng một số phương pháp như: Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp, phương pháp so sánh và phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng.

6. Kết cấu báo cáo tốt nghiệp

 Phần mở đầu

 • • Tính cấp thiết của đề tài
 • • Lý do chọn đề tài
 • • Mục tiêu nghiên cứu
 • • Phạm vi nghiên cứu
 • • Phương pháp nghiên cứu

 Nội dung của đề tài Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích Ngân hàng thương mai
 • Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
 • Chương 3: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
 • Chương 4: Một số kiến nghị

Xem thêm 

Đề cương Khóa luận Phân tích thực trạng tài chính tại ngân hàng BIDV

Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại

 • 1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò đối với nền kinh tế quốc dân
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Các chức năng cơ bản của Ngân Hàng thương mại
 • 1.1.3 Vai trò của Ngân Hàng thương mại đối với nền kinh tế quốc dân
 • 1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng thương mại
 • 1.2.1 Các hoạt động kinh doanh cơ bản
 • 1.2.2 Sự khác biệt hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng thương mại và các tổ chức kinh tế khác.
 • 1.3. Những quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Quy định điều chỉnh từ thông tư 36/2014/TT-NHNN
 • 1.3.2. Luật các tổ chức tín dụng
 • 1.3.3 Quy định tại Ngân Hàng Thượng mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 1.3.4 Quy định tại Ngân Hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 1.4 Khái quát về báo cáo tình hình tài chính của NHTM
 • 1.4.1 khái niệm
 • 1.4.2 Đặc điểm và vai trò
 • 1.4.1 Phân loại báo cáo tình hình tài chính
 • 1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của NHTM
 • 1.5.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 • 1.5.1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn
 • 1.5.1.2 Hệ số thanh toán thanh
 • 1.5.1.3 Khả năng thanh toán lãi vay
 • 1.5.2 Chỉ tiêu về khả năng hoạt động
 • 1.5.2.1 Vòng quay tổng tài sản
 • 1.5.2.2 Vòng quay vốn lưu động
 • 1.5.2.3 Chu kì hàng tồn kho
 • 1.5.3 Chỉ tiêu về khả năng tăng trưởng
 • 1.5.3.1 Tăng trưởng doanh thu
 • 1.5.3.2 Tăng trưởng lợi nhuận doanh thu
 • 1.5.4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 • 1.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp
 • 1.5.4.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản
 • 1.5.4.3 Tỷ suất sinh lời của VCSH

Chương 2. Thực trạng tài chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái

 • 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.1.1. Sơ lược chung về BIDV
 • 2.1.2. Tổng quan về BIDV Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.1.3. Phòng Quản Trị Tín Dụng
 • 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn.
 • 2.2.1 Tình hình kết quả kinh doanh của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.2.1.1 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2019
 • 2.2.1.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2020
 • 2.2.1.3 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2021
 • 2.2.1.4 Phân tích sự thay đổi qua các năm 2015 2016 2017
 • 2.2.2 Tình hình tài chính của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.2.2.1 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2019
 • 2.2.2.2 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2020
 • 2.2.2.3 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2021
 • 2.2.2.4 Phân tích sự thay đổi qua các năm 2019-2020-2021
 • 2.3 Phân tích ảnh hưởng của tình hình tài chính đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn qua các chỉ tiêu tài chính
 • 2.3.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 • 2.3.1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn
 • 2.3.1.2 Hệ số thanh toán thanh
 • 2.3.1.3 Khả năng thanh toán lãi vay
 • 2.3.2 Chỉ tiêu về khả năng hoạt động
 • 2.3.2.1 Vòng quay tổng tài sản
 • 2.3.2.2 Vòng quay vốn lưu động
 • 2.3.2.3 Chu kì hàng tồn kho
 • 2.3.3 Chỉ tiêu về khả năng tăng trưởng
 • 2.3.3.1 Tăng trưởng doanh thu
 • 2.3.3.2 Tăng trưởng lợi nhuận doanh thu
 • 2.3.4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 • 2.3.4.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp
 • 2.3.4.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản
 • 2.3.4.3 Tỷ suất sinh lời của VCSH

Chương 3. Kết quả đạt được và những đề xuất nhằm nâng cao tài chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái

 • 3.1 Kết quả đạt được
 • 3.2 Những mặt hạn chế
 • 3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế
 • 3.4 Những đề xuất

Xem thêm 

Kết luận Khóa luận Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng BIDV

Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, yếu tố vốn nhất là từ nguồn tiền gửi tiết kiệm có tính chất rất quan trọng. Chi nhánh Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn là một Chi nhánh nằm trên địa bàn quận Lê Chân đã và đang ngày càng tạo ra ưu thế của mình so với các Chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên cùng địa bàn bằng cách nghiên cứu mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, đa dạng hình thức huy động, đổi mới hoàn thiện phong cách giao dịch và công nghệ ngân hàng để tăng sức cạnh tranh.

Qua một thời gian thực tập tại tài chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Đỗ Thị Bích Ngọc và các cô chú, anh chị tại ngân hàng đã tạo cho em có cơ hội để đi sâu nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Do vậy em đã có được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn về hoạt động này là như thế nào, từ đó rút ra những bài học khi nghiệm quý báu cho bản thân.

Với những kiến thức đã học được ở trường kết hợp với tình hình thực tế em đã có những ý kiến đề xuất, với mong muốn đóng một phần nhỏ bé để góp phần nâng cao hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới.

Đề tài về thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm là một đề tài hay và chứa đựng nhiều vấn đề đầy phức tạp. Mặc dù được cô giáo và các anh chị hướng dẫn tận tình nhưng với thời gian có hạn cũng như khả năng nhận thức vấn đề này của bản thân còn non kém vì thế trong qua trình thực hiện chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những sai sót rất mong sự góp ý của cô giáo cùng các cô chú tại ngân hàng.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo, Thạc sĩ Đỗ Thị Bích Ngọc, Ban lãnh đạo ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái cùng các cô chú, anh chị tại ngân hàng đã giúp dỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Với nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng đối ngoại, ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái đã trở thành Ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động Ngân hàng. Thương hiệu Vietinbank hiện nay đã trở nên gần gũi không chỉ với khách hàng trong nước mà còn đối với cả thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng hội nhập và mở cửa, đặc biệt là từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO,  ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái đã và đang có những thay đổi đáng kể về cả mô hình và chính sách hoạt động, hướng tới phát triển ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái  thành một tập đoàn tài chính quy mô lớn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế và đang trong giai đoạn Ngân hàng cơ cấu lại mô hình hoạt động cho nên hoạt động tài chính của ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái trong 3 năm vừa qua còn tồn tại nhiều hạn chế chưa thực sự hiệu quả.

Trên cơ sở lý luận về phân tích tài chính và thực trạng hoạt động tài chính ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới.

Xem thêm 

Trên đây là một số nội dụng mẫu khóa luận Phân tích thực trạng tài chính tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài khóa luận tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Viết khóa luận tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Báo cáo thực tập tại ngân hàng BIDV, Phân tích báo cáo tài chính

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →