Đề tài: Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng

Rate this post

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng. Là một Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng dễ đạt điểm cao. Các bạn sinh viên nào chưa chọn được đề tài viết bài, có thể cân nhắc chọn đề tài này. Đối với đề tài này, các bạn cần áp dụng những kiến thức đã được học vào quá trình thực tập hoặc công tác tại ngân hàng. 

Với một đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, các bạn cần hiểu rõ qui trình thanh toán tại ngân hàng, thị trường kinh doanh, dịch vụ thanh toán,… Bước tiếp theo các bạn cần làm đó là Xây dựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân hàng với đề tài đã chọn. 

Dưới đây, là một Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng: Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng. 

Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng
Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng

Xem thêm bài viết khác:

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Chung Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

1.1. Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM

1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt

1.1.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt

1.1.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt

1.1.4. Mục tiêu của thanh toán không dùng tiền mặt

1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

1.2.1. Thanh toán bằng Séc (Cheque)

1.2.2. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi – chuyển tiền (UNC)

1.2.3. Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu tiền (UNT)

1.2.4. Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C)

1.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ thanh toán)

1.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả thanh toán không dùng tiền mặt

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

1.4.1. Nhân tố chủ quan

1.4.2. Nhân tố khách quan

Chương 2: Thực Trạng Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải MSB chi nhánh Phương Liệt

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2018-2020

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn

2.1.3.2. Hoạt động cho vay

2.1.3.3. Hoạt động thanh toán

2.1.3.4. Các hoạt động khác

2.1.3.5. Kết quả kinh doanh

2.2. Thực trạng thanh toán không sử dụng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi Nhánh Sở giao dịch – Phòng Giao dịch Phương Liệt

– Lưu ý: Các bạn hãy nêu những việc mà chi nhánh đã làm rồi mới nêu kết quả thanh toán KDTM, chứ không chỉ phân tích số liệu về kết quả

2.2.1. Hình thức thanh toán bằng séc

  • Thanh toán bằng séc chuyển khoản
  • Thanh toán bằng séc bảo chi

2.2.2. Hình thức uỷ nhiệm chi

2.2.3. Hình thức thanh toán nhờ thu

2.3. Đánh giá chung về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi Nhánh Sở giao dịch – Phòng Giao dịch Phương Liệt

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.2. Hạn chế còn tồn tại

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế

– Nguyên nhân chủ quan

– Nguyên nhân khách quan

Chương 3: Giải Pháp Và Kiến Nghị Nhằm Phát Triển Hoạt Dộng Thanh Toán Không Sử Dụng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng

3.1. Định hướng phát triển thanh toán không sử dụng tiền mặt trong 5 năm

– Hạn chế cho vay bằng tiền mặt, tăng cường cho vay bằng tài khoản

  • Khuyến khích sử dụng tài khoản cá nhân
  • Nâng cao trình độ nghiệp vụ và chuyên môn của các cán bộ phụ trách phần thanh toán không sử dụng tiền mặt
  • Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh
  • Nối mạng với các khách hàng, đối tác quan trọng, truyền thống để dễ dàng thực hiện các giao dịch qua mạng

3.2. Một số giải pháp phát triển thanh toán không sử dụng tiền mặt

3.2.1. Giải pháp về lãi suất

3.2.2. Giải pháp phát triển thị trường

3.3 Một số kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP MSB

3.3.2. Kiến nghị với NHTW

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngân Hàng 

Để hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp, các bạn cần phải đi thực tập hoặc công tác tại công ty. Sau đấy phải thu thập đầy đủ thông tin công ty, kinh doanh, số liệu 3 năm để đưa vào bài. Ngoài ra, các bạn cũng cần có thêm những kỹ năng thêm như là kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng phân tích số liệu… 

Một bài báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện, các bạn cần rất nhiều thời gian và tập trung vào bài. Nhưng một vài bạn có thời gian hạn hẹp hoàn thiện bài báo cáo như thế là rất khó. Nên Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp là một sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho bạn. 

Đến với Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net, các bạn sẽ được tư vấn đề tài miễn phí. Thêm vào đó, có nhiều gói dịch vụ viết thuê phù hợp với nhu cầu của từng bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu, hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Dịch vụ thuê viết báo cáo tốt nghiệp, dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành ngân hàng, Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng