Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn – STU Quản Trị Kinh Doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn STU, Cách làm bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh hôm nay mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên là cách viết bài báo cáo thực tập của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU. Các bạn xem phần đầu tiên là đề cương chung ngành quản trị kinh doanh sau đó là DOWNLOAD bài mẫu điểm cao của trường,..

BÀI VIẾT NÀY GỒM CÓ NỘI DUNG

 • + MẪU ĐỀ CƯƠNG
 • + CÁCH LÀM ĐIỂM CAO
 • + DOWNLOAD BÌA MẪU
 • + DOWNLOAD BÀI BÁO CÁO STU MẪU

Các nội dung bài viết này hi vọng hỗ trợ được cho các bạn Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU làm báo cáo thực tập, mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, các bạn cần hỗ trợ có thể trao đổi thêm qua đây nhé: https://zalo.me/0909232620

Đề cương mẫu Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn – STU Quản Trị Kinh Doanh

Mẫu Đề cương chi tiết lĩnh vực nhân sự Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH V VOURCHER
 • 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.4. Tình hình nhân sự
 • 1.4.1. Cơ cấu lao động theo giới tính
 • 1.4.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
 • 1.4.3. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
 • 1.5.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2018-2020
 • CHƯƠNG 2 CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH V VOURCHER (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1.Công tác đãi ngộ vật chất
 • 2.1.1.Tiền lương trả cho nhân viên
 • 2.1.2 Tiền thưởng
 • 2.1.3 Phụ cấp
 • 2.1.4 Phúc lợi
 • 2.2.Đãi ngộ tinh thần
 • 2.2.1.Tính ổn định trong công việc
 • 2.2.2 Bầu không khí làm việc trong Công ty
 • 2.2.3 Công tác tạo động lực thông qua phân tích công việc, thiết kế công việc
 • 2.2.4 Công tác tạo động lực làm việc thông qua việc đánh giá năng lực làm việc của nhân viên
 • 2.2.5 Tạo động lực thông qua chính sách đào tạo, nâng cao trinh độ cho nhân viên
 • 2.2.6 Tạo động lực thông qua cơ hội thăng tiến
 • 2.3 Đánh giá chung công tác đãi ngộ cho người lao động tại Công ty TNHH V Vourcher
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1.Định hướng phát triển
 • 3.1.1.Định hướng phát triển công ty
 • 3.1.2 Định hướng về tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ cho nhân viên
 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách khen thưởng
 • 3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động đào tạo phát triển người lao động
 • 3.2.3 Tạo cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Xem thêm

Mẫu Đề cương chi tiết Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn lĩnh vực bán hàng STU

 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT
 • 1.1. Giới thiệu sơ nét về Công ty TNHH Đại Cát
 • 1.1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.1.2. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển
 • 1.3. Tình hình nhân sự của Công ty
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty
 • 2.1.1. Yếu tố môi trường vĩ mô
 • 2.1.2. Yếu tố môi trường vi mô
 • 2.2. Quy trình bán hàng của Công ty TNHH Đại Cát
 • 2.2.1. Bước 1: Tìm kiếm khách hàng
 • 2.2.2. Bước 2: Tìm hiểu và sàng lọc thông tin khách
 • 2.2.3. Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn khách hàng
 • 2.2.4.Bước 4: Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng
 • 2.2.5. Bước 5: Giới thiệu và trình bày sản phẩm (tư vấn) khi dẫn khách tham quan nhà mẫu
 • 2.2.6. Bước 6: Tư vấn giải pháp khắc phục các vấn đề còn vướng mắc
 • 2.2.7. Bước 7: Ra quyết định chốt Sale cho khách hàng
 • 2.2.8. Bước 8: Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng
 • 2.2.9. Bước 9: Chăm sóc khách hàng
 • 2.3.Nhận xét, đánh giá
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Tóm tắt công việc thực tập
 • 3.2.Bài học kinh nghiệm
 • 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 3.3.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.3.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.3.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.3.4. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )

Xem thêm

Mẫu Đề cương chi tiết Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn lĩnh vực Marketing – STU

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO THÀNH CÔNG
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty
 • 1.3.2. Chức năng phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO THÀNH CÔNG (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1. Các nhân tố tác động tới marketing – mix của Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Thành Công
 • 2.1.1. Môi trường bên ngoài
 • 2.1.2. Môi trường bên trong
 • 2.2. Thực trạng vận dụng marketing – mix tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Thành Công
 • 2.2.1. Thực trạng về sản phẩm
 • 2.2.2.Thực trạng về giá
 • 2.2.3. Thực trạng về kênh phân phối
 • 2.2.4. Thực trạng về xúc tiến hỗn hợp
 • 2.3. Một số nhận xét,đánh giá
 • 2.3.1. Thành công
 • 2.3.2. Hạn chế
 • PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO THÀNH CÔNG
 • 3.1. Phương hướng kinh doanh và chiến lược marketing của Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Thành Công Việt Nam đến năm 2022
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm
 • 3.3. Giải pháp công tác marketing mix tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Thành Công
 • 3.3.1 Về sản phẩm
 • 3.3.2 Về giá
 • 3.3.3. Về kênh phân phối
 • 3.3.4. Về xúc tiến hỗn hợp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )

Xem thêm

Mẫu Đề cương chi tiết lĩnh vực Kế toán Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài:
 • Mục tiêu nghiên cứu:
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 • Phương pháp nghiên cứu:
 • Kết cấu báo cáo thực tập:
 • PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 
 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
 • 1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
 • 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.1.Cơ cấu bộ máykế toán của công ty
 • 1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.5. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây
 • PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY  (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1 Kế toán tiền mặt
 • 2.1.1 Khái niệm
 • 2.1.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.1.3. Tiền mặt nhập quỹ
 • 2.1.4 Chi quỹ tiền mặt
 • 2.1.5 Phương pháp kế toán tiền mặt sử dụng tại công ty
 • 2.1.5.1 Sổ sách sử dụng
 • 2.1.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.1.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp
 • 2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2 Chứng từ sử dụng vằ quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.3 Kế toán tiền đang chuyển
 • PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1 Nhận xét, đánh giá:
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị
 • 3.3. So sánh lý thuyết và thực tế
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

Mẫu Đề cương chi tiết Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn lĩnh vực tuyển dụng

 • PHẦN 1:  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV ABC
 • 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV ABC
 • 1.1.1.Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV ABC
 • 1.1.2.Lịch sử hình thành của công ty TNHH TMDV ABC
 • 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH TMDV ABC
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2015 – 2017)
 • PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ABC (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1. Vài nét về hoạt động nhân sự
 • 2.1.1. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
 • 2.1.2. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 • 2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH TMDV ABC
 • 2.2.1. Nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.2. Kế hoạch tuyển dụng của công ty
 • 2.2.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 2.2.4. Hình thức tuyển dụng
 • 2.2.3. Chi phí tuyển dụng
 • 2.3. Đánh giá về quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty
 • 2.3.1. Xác định nhu cầu
 • 2.3.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.3.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.3.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.3.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.3.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.4. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
 • 2.3 Đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TMDV ABC
 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Nhược điểm
 • PHẦN KẾT LUẬN

Xem thêm

Nhận xét tóm tắt những gì học được từ thực tế đơn vị thực tập; so sánh giữa thực tế với lý thuyết được học để rút ra những vấn đề nào còn đang tồn tại ở đơn vị thực tập cần khắc phục hay cải tiến. 

Mẫu Đề cương chi tiết lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • PHẦN 1:  TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XNK CCC
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2.Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.4 Tình hình nhân sự của côngty
 • 1.5.Phương hướng phát triển của công ty
 • 1.6.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp hay điểm cao
cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp hay điểm cao
 • PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH TMDV XNK CCC (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH TMDV XNK CCC
 • 2.1.1.Thực trạng về công tác đào tạo của công ty
 • 2.1.2.Những quy định về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của công ty
 • 2.1.3.Sơ đồ quy trình đào tạo của công ty
 • 2.2.Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH TMDV XNK CCC
 • 2.2.1.Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.2.2.Xác định mục tiêu đào tạo
 • 2.2.3.Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • 2.2.4.Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.2.5.Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty
 • 2.3.Đánh giá chung về công tác đào tạo và phất triển nhân lực của công ty TNHH TMDV XNK CCC
 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm
 • PHẦN KẾT LUẬN (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • Nhận xét tóm tắt những gì học được từ thực tế đơn vị thực tập; so sánh giữa thực tế với lý thuyết được học để rút ra những vấn đề nào còn đang tồn tại ở đơn vị thực tập cần khắc phục hay cải tiến.

Đề cương chi tiết Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài GòN  STU –  marketing mix 

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TMDV ABC
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Nhiệm vụ chính của Công ty Công nghệ điện tử
 • 1.3. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.3.1. Bộ máy quản lý
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.4. Tổng số nhân sự tại công ty qua 3 năm 2016 – 2018
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty qua 3 năm 2016 – 2018
 • PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ABC (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
 • 2.1. Thực trạng hoạt động marketing- mix tại công ty tnhh tmdv abc
 • 2.1.1. Xác định mục tiêu của Công ty.
 • 2.1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu.
 • 2.1.3. Phát triển hoạt động Marketing
 • 2.1.3.1. Chính sách sản phẩm
 • 2.1.3.2. Chính sách giá
 • 2.1.3.3. Chính sách phân phối
 • 2.1.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
 • 2.2. Đánh giá về hoạt động Marketing – Mix của Công ty.
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Nhược điểm
 • PHẦN KẾT LUẬN (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )
Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Đại học Công Nghệ Sài Gòn STU
Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Đại học Công Nghệ Sài Gòn STU

Cách làm bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU

 • (dành cho hệ ĐH, CĐ, TCCN)
 • Mục lục
 • Phần 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
 • Phần 2: Trình bày nội dung tìm hiểu thực tế về một phần hành công việc cụ thể tại đơn vị thực tập mà SV thực sự tham gia, về những gì đã học hỏi được tại đơn vị thực tập
 • Phần kết luận: Nhận xét tóm tắt những gì học được từ thực tế đơn vị thực tập; so sánh giữa thực tế với lý thuyết được học để rút ra những vấn đề nào còn đang tồn tại ở đơn vị thực tập cần khắc phục hay cải tiến.
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

Nhận xét tóm tắt những gì học được từ thực tế đơn vị thực tập; so sánh giữa thực tế với lý thuyết được học để rút ra những vấn đề nào còn đang tồn tại ở đơn vị thực tập cần khắc phục hay cải tiến.

Vì thời gian viết bài Cách làm bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh – STU khá hạn chế, nên mình chia sẻ trước 3 đề cương chi tiết marketing mix, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để các bạn tham khảo.

Bạn nào cần đề cương chi tiết hoàn thiện hoạt động kênh phân phối, marketing mix, bán hàng, quản tri nguồn nhân lực..v..v…theo công ty của bạn. Thì bạn inbox qua ZALO 0909.232.620 tên đề tài dưới bài viết này, để mình sớm viết và gửi đề cương chi tiết cho các bạn.

Xem thêm

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn – STU – Quản Trị Kinh Doanh

Để có thể đứng vững trên thị trường bất động sản và phát triển trong nhiều năm liền, Công ty TNHH ĐT-XD-TM Địa Ốc Quang Thái đã luôn phải cố gắng vượt qua khó khăn và phấn đấu không ngừng để theo kịp với sự phát triển chung của nền kinh tế. Hiện nay uy tín của doanh nghiệp có được trên thị trường là một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho thấy các nỗ lực của công ty trong thời gian qua đã có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể đội ngũ công nhân viên vẫn luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa để vị thế của doanh nghiệp ngày càng vững chắc và vươn xa hơn trong tương lai. Một trong những việc làm cấp thiết ngay lúc này đó chính là việc cải thiện chất lượng các chương trình marketing, đặc biệt là đối với nhóm sản phẩm bất động sản để tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nhận thấy thực tiễn này, bài báo cáo của em có tên: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho nhóm sản phẩm bất động sản tại Công ty TNHH ĐT-XD-TM Địa Ốc Quang Thái” đã đưa ra một số các giải pháp và đề xuất mang tính chủ quan nhằm giúp công ty có thể cải thiện hoạt động marketing của mình trong thời gian tới.

Thời gian thực tập tại Công ty TNHH ĐT-XD-TM Địa Ốc Quang Thái đã giúp em có thêm nhiều kiến thức về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, đây sẽ là nền tảng giúp em có thêm nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai.

Do còn nhiều hạn chế về trình độ do vậy bài Báo cáo của em khó có thể tránh khỏi sai sót, vì vậy em rất mong muốn nhận được những lời góp ý chân thành từ Quý thầy cô để giúp bài Báo cáo của em được hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng vào thực tế không chỉ riêng đối với Công ty TNHH ĐT-XD-TM Địa Ốc Quang Thái. (Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn )

DOWNLOAD BÌA MẪU
DOWNLOAD BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP STU

DOWNLOAD 07 ĐỀ CƯƠNG MẪU

Xem thêm

Trên đây là một số nội dụng mẫu Báo Cáo Thực Tập ĐH Công nghệ Sài Gòn STU ngành Quản Trị Kinh Doanh, mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua  https://zalo.me/0909232620 nhé!

 

 

Contact Me on Zalo