Phân Tích Tình Hình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (2 bình chọn)

Đề tài báo cáo thực tập Phân Tích Tình Hình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Quốc Tế, chia sẻ tới các bạn mẫu đề tài này, các bạn có thể tham khảo để viết báo cáo thực tập của mình nhé, cuối bài viết có nút DOWNLOAD, các bạn xem các nội dung còn lại tại chuyên mục báo cáo thực tập Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng

Mục lục

Lời mở đầu Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế

Lý do chọn đề tài 

Từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO – nền kinh tế năng động và đầy cạnh tranh, để có thể hội nhập và đứng vững trên thị trường tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng thương mại phải không ngừng tự hoàn thiện và làm mới phù hợp với quy luật phát triển chung. Mở rộng dịch vụ ngân hàng là một trong những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện đề án cơ cấu lại một cách toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đã và đang phát triển nhiều hình thức huy động cũng như cho vay: mở rộng và đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thẻ; mở rộng mạng lưới, tập trung tại các thành phố lớn và khu công nghiệp; mở rộng cho vay tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cũng từng bước đổi thay và ứng dụng công nghệ tiên tiến của ngân hàng, nhằm làm cho hoạt động của mình ngày càng đa dạng hoá về các loại hình kinh doanh dịch vụ, tăng cường vai trò cạnh tranh để thu hút khách hàng, giảm đến mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh và thu được lợi nhuận cao nhất. Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay, các cá nhân cũng là những người cần vốn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của kinh tế tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu dùng của người dân, do vậy nhu cầu chi tiêu cũng ngày càng tăng, không những sử dụng khoản tài chính của mình mà họ còn có nhu cầu vay để tài trợ cho tiêu dùng. Có thể nói, cho vay tiêu dùng là một trong những giải pháp giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, khi như cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao thì cuộc cạnh tranh cho vay tiêu dùng giữa các công ty tài chính và các ngân hàng sẽ nóng lên.

Nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng tăng đồng nghĩa với việc rủi ro từ cho vay tiêu dùng cũng tăng lên. Do đó, để giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất và tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng thì việc nâng cao chất lượng thẩm định của các khoản cho vay tiêu dùng là cần thiết.Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2 được thành lập từ năm 2014 là một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro trong hoạt động thẩm định cho vay tiêu dùng vẫn còn tồn tại. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM” làm báo cáo tốt nghiệp của mình nhằm giúp ngân hàng nâng cao chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng trong tương lai.

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng, thẩm định cho vay tiêu dùng và chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại.

 • Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, phân tích chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng và các nguyên nhân tác động xấu đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng qua các năm 2019-2021
 •  Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.
 1. Phương pháp nghiên cứu:

3.1. Chọn địa điểm nghiên cứu:

Đề tài chọn địa điểm nghiên cứu là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

3.2. Phương pháp nghiên cứu:

 • Phương pháp thu thập thông tin – số liệu: Đề tài sử dụng nguồn số liệu báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2 từ năm 2019 đến năm 2021, thông tin trên báo, Internet, giáo trình tham khảo…

Phương pháp xử lý thông tin số liệu:

 • – Phương pháp thống kê, miêu tả, tổng hợp số liệu.
 • – Phương pháp so sánh: cơ sở dữ liệu, tỷ trọng, cơ cấu.
 • – Phương pháp phân tích số liệu và đánh giá số liệu (số tuyệt đối, tương đối).
 1. Phương pháp nghiên cứu:
 • Về không gian: Đề tài dựa vào các số liệu thống kê báo cáo về tình hình hoạt động, thực trạng của công tác thẩm định cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, từ đó phân tích tìm ra nguyên nhân tác động đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian qua.
 • Về thời gian: Đề tài nghiên cứu chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng, thực trạng và các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng từ năm 2019 đến năm 2021
 1. Kết cấu của đề tài:

         Gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tín dụng ngân hàng.
 • Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.
 • Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

Xem thêm

Đề cương Phân Tích Tình Hình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Quốc Tế

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài:
 2. Mục tiêu nghiên cứu:
 3. Đối tượng nghiên cứu:
 4. Phương pháp nghiên cứu:
 5. Kết cấu của đề tài:
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1. Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại:
 • 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng:
 • 1.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại:
 • 1.1.2.1. Đối với người tiêu dùng:
 • 1.1.2.2 Đối với ngân hàng thương mại:
 • 1.1.2.3. Đối với nền kinh tế xã hội:
 • 1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng:
 • 1.2.1. Theo hình thức bảo đảm tiền vay:
 • 1.2.2. Theo mục đích vay:
 • 1.2.3. Theo phương thức hoàn trả:
 • 1.2.4. Theo phương thức tài trợ:
 • 1.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại:
 • 1.3.1. Nhóm chỉ tiêu dư nợ cho vay:
 • 1.3.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn:
 • 1.3.3. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay:
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ  – CHI NHÁNH QUẬN 2
 • 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Quốc Tế
 • 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Quốc tế
 • 2.1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Quốc tế
 • 2.1.1.2.Hoạt động chính
 • 2.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quốc tế:
 • 2.1.2.Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Quốc tế:
 • 2.1.3. Những thành tựu đạt được của Ngân hàng Quốc tế:
 • 2.1.4. Lịch sử hình thành và phát triển VIB – Chi nhánh quận 2:
 • 2.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng VIB– CN ĐÒNG KHỞI:
 • 2.2.1 Tình hình huy động vốn:
 • 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn:
 • 2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh:
 • 2.2.4 Đánh giá chung về hoạt động của CN
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ – CHI NHÁNH QUẬN 2
 • 3.1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quốc tế – CHI NHÁNH QUẬN 2
 • 3.1.1 Những sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng chủ yếu:
 •  CHO VAY DU HỌC:
 • CHO VAY MUA Ô TÔ:
 • VAY CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM, GIẤY TỜ CÓ GIÁ:
 • VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG CÓ TSBĐ:
 • VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP:
 • VAY TIÊU DÙNG LINH HOẠT:
 • 3.1.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng:
 • 3.1.4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB CHI NHÁNH QUẬN 2 :
 • 3.1.4.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng:
 • 3.1.4.2 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dung:
 •           3.1.4.2.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn va:
 •           3.1.4.2.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ:
 •           3.1.4.2.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng:
 • 3.1.5. Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dung:
 • 3.1.5.1. Thu nhập:
 • 3.1.5.2. Nợ quá hạn:
 • 3.1.5.3. Vòng quay vòng vốn:
 • 3.1.6. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng VIB – CHI NHÁNH QUẬN 2 :
 • 3.1.6.1. Kết quả đạt được:
 • 3.1.6.2. Những tồn tại và nguyên nhân:
 • 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB – CHI NHÁNH QUẬN 2:
 • 3.2.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của ngân hàng VIB – CHI NHÁNH QUẬN 2 :
 • 3.2.1.1 Nhận định tình hình chung:
 • 3.2.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng ngân hàng VIB – CN  ĐỒNG KHỞI :
 • 3.2.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB – CHI NHÁNH QUẬN 2 :
 • 3.2.2.1 Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng:
 • 3.2.2.2. Cải thiện hoàn chỉnh quy trình cho vay:
 • 3.2.2.3. Tích cực quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng của Ngân hàng:
 • 3.2.2.4. Tăng cường huy động vốn:
 • 3.2.3 Một số kiến nghị đối với ngân hàng VIB – CHI NHÁNH QUẬN 2 :
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

KẾT LUẬN Phân Tích Tình Hình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Quốc Tế

Hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn c̣òn mới mẻ không chỉ đối với người tiêu dùng mà c̣òn đối với chính các NHTM Việt Nam, cũng như các cán bộ, nhân viên ngân hàng. Nhưng mấy năm gần đây, triển vọng phát triển cho vay tiêu dùng là tất yếu rõ ràng. Người dân biết đến cho vay tiêu dùng và số lượng người vay cho vay tiêu dùng ngày càng tăng lên. Các ngân hàng thương mại cũng đang tích cực triển khai loại hình cho vay tiêu dùng này cũng như là những thành công đă được kiểm chứng của các ngân hàng các nước, đặc biệt ở các nước phát triển.

Tại Chi nhánh Quận 2, số lượng khách hàng đến vay tiêu dùng ngày càng tăng, tỷ lệ thu nhập cao, rủi ro thấp. Tuy nhiên, ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quận 2, vẫn chưa có chủ trương phát triển hoạt động này thành một nghiệp vụ lớn. Trong thời gian tới, ngân hàng nên đầu tư hơn nữa vào việc nghiên cứu đối tượng khách hàng, tạo bước tiến thuận lợi cho ngân hàng chiếm lĩnh thị trường cho vay tiêu dùng, giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Do còn hạn chế về mặt kiến thức cũng như thực tiễn, đồng thời do hạn chế về mặt tài liệu và thời gian nghiên cứu, nhiều vấn đề cần đi sâu phân tích và xem xét lại cũng như những vấn đề mới chưa được đề cập đến trong bài viết này. Em rất mong có thể nghiên cứu tiếp và hoàn thiện đề tài này vào một ngày gần đây.

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp cho vay tiêu dùng  mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo