Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng Đến 2025

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOACH KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SỨC KHỎE VÀNG ĐẾN NĂM 2025

3.Lý do chọn đề tài

Ngành Dược là một ngành có tính đặc thù riêng biệt cao, có tác động rất lớn đến đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sinh mệnh của người dân, là một ngành được nhà nước kiểm soát, điều tiết rất chặt chẽ nhằm đảm bảo việc cung ứng đầy đủ nhu cầu về thuốc trị bệnh và bảo vệ sức khoẻ  của xã hội. Mặt khác, ngành Dược cũng là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của một quốc gia, dược phẩm cũng là hàng hoá, hơn nữa lại  là một hàng hoá mang lại doanh thu cao có tính luân chuyển rất mạnh trên thị trường trong nước và trên thị trường thế giới.

Thị trường dược phẩm trong  nước hiện nay rất đa dạng về chủng loại thuốc. Hiện nay thuốc ngoại nhập chiếm trên 70% giá trị thuốc sử dụng hàng năm tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra các  doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm Việt Nam trong những năm vừa qua cũng đã cố gắng đưa sản phẩm của mình vào thị trường dược  phẩm nhiều chủng loại thuốc với mẫu mã và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Thị trường dược phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là thị trường lớn nhất nước ta hiện nay. Số liệu thống kê cho thấy lượng hàng nhập khẩu qua các công ty kinh doanh dược tại Thành phố Hồ Chí Minh so với cả nước chiếm gần 40%, lượng thuốc tiêu thụ ở các trung tâm  bán sỉ dược phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh chiếm trên 50%. Các công ty sản xuất kinh doanh nhập khẩu dược phẩm của các tỉnh thành trên cả nước đều có văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn các công ty dược phẩm nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam hầu như đều có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng là một đơn vị có chức năng kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm ; có nhiệm vụ mua bán dược phẩm, dữ trữ hậu cần về dược phẩm cho Thành phố Hồ Chí Minh, điều hoà phân  phối thuốc và tham gia quản lý thị trường dược phẩm thành phố.

Trong hoàn cảnh thị trường dược phẩm đang có sự cạnh  tranh gay gắt giữa các công ty dược phẩm để giành lấy ưu thế trên thị trường. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trong thời gian tới, Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng cần phải xây dựng một chiến lược kinh doanh đúng hướng để có thể phát triển phù hợp trong tương lai.

Những vấn đề nêu trên là lý do chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp :Xây dựng kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng đến năm 2025” làm đề tài báo cáo tốt nghiệp .

4.Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng trong thời gian qua. Qua phân tích chúng ta xác định được thời cơ, nguy cơ, thế mạnh và điểm yếu để làm cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng.

Đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng của Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng, bao gồm các chiến lược marketing, nhân sự, tài chính và sự phòng rủi ro. Xây dựng các giải pháp khác nhau để thực hiện có hiệu quả của chiến lược kinh doanh đề ra .

5.Phương pháp nghiên cứu

Tùy vào mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu cụ thể của từng yêu cầu bài báo cáo đã sử dụng các phương pháp sau : phương pháp nghiên cứu, so sánh tương quan, tổng hợp, thống kê, dự báo …

  1. Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của  đề tài chỉ định hướng phát triển cho hoạt động kinh doanh dược phẩm của Công ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng thông qua việc phân tích các vấn đề quản trị và ảnh hưởng  của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong trong giai đoạn từ nay đến năm 2025

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 4 2
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 19 7
2.1 Tình hình thị trường nội thất
2.1.1 Thị trường nội thất nhà bếp thế giới
2.1.2 Nhu cầu trong nước
2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường nội thất năm 2019
2.2 Đối thủ cạnh tranh
2.3 Khách hàng
2.3.1 Đối với khách hàng là người tiêu dùng:
2.3.2 Đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm
2.4 Phân tích SWOT.
2.4.1 Chiến lược marketing online
2.4.2 Quảng bá hình ảnh website
2.4.3 Quảng cáo thông qua Facebook
2.4.4 Email Marketing
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 7 7
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1. Doanh thu
3.1.2. Chi phí
3.1.3. Giá thành sản phẩm
3.1.4 Lợi nhuận
3.2 Phân tích điểm hòa vốn
CHƯƠNG 4 : KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.1.1 Chuẩn bị thông tin, tài liệu
4.1.2 Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn:
4.1.3 Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng:
4.1.4 Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng:
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2,1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức
4.3 Kế hoạch tuyển dụng và sử dụng nhân sự:
4.4 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 5 5
5.1 Rủi ro tài chính
5.2 Rủi ro nhà cung cấp
5.3 Đối thủ cạnh tranh
5.4 Khách hàng
5.5 Hình thức thanh toán và đặt hàng
Kết luận

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sức Khỏe Vàng Đến Năm 2025

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty tnhh dược phẩm sức khỏe vàng đến năm 2025 các bạn có thể liên hệ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!