5/5 - (10 bình chọn)

Tải miễn phí 5 mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất dưới đây nhe. Những mẫu dưới đây đã được admin chọn lọc rất kỹ, tìm kiếm những bài xuất sắc để đăng lên chia sẻ cho các bạn sinh viên.

Nếu những bài này chưa đủ thoả mãn của các bạn, hãy nhắn tin ngay cho thuê viết báo cáo thực tập với sđt / zalo : 0909232620 để được tư vấn ngay nào


Báo cáo thực tập quản trị sản xuất : Nghiên cứu lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Quản trị sản xuất là một trong những học phần chuyên ngành được Nhà trường phân công cho Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh giảng dạy bắt buộc cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên cử nhân thực hành của Khoa Đào tạo quốc tế và là học phần lựa chọn của các chuyên ngành khác về kinh tế và quản lý. 

List 30 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics + Bài Mẫu

Tham khảo ngay mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài .

1.2 Các mục tiêu nghiên cứu .

1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1.1 Các nghiên cứu trong nước 

2.1.2 Các nghiên cứu nước ngoài 

2.2 KHÁI NIỆM, LỢI ÍCH VÀ CÁC YÊU CẦU ỨNG DỤNG MRP 

2.2.1 Khái niệm hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 

2.2.2 Lợi ích của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 

2.2.3 Các yêu cầu trong ứng dụng MRP 

2.3 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU .

2.3.1 Các yếu tố đầu vào .

2.3.2 Các yếu tố đầu ra cơ bản 

2.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU

2.4.1 Phân tích cấu trúc sản phẩm .

2.4.2 Tính tổng nhu cầu và nhu cầu thực của các bộ phận, chi tiết cấu thành sản phẩm cuối cùng 

2.4.3 Xác định thời gian phát lệnh sản xuất hoặc phát đơn đặt hàng .

2.5 MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT MRP 

2.5.1 Hoạch định nguồn lực cho sản xuất (ressource planning for manufacturing) 

2.5.2 Xác định cỡ lô trong MRP 

2.6 ĐẢM BẢO SỰ THÍCH ỨNG CỦA HỆ THỐNG MRP VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.6.1 Sự cần thiết phải đảm bảo MRP thích ứng với môi trường 

2.6.2 Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay đổi của môi trường

CHƯƠNG 3 : BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU (MRP) 

3.1 BÀN LUẬN VỀ LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU 

3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MRP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

3.2.1 Đối với việc giảng dạy 

3.2.2 Đối với việc nghiên cứu 

3.2.3 Đối với việc ứng dụng lý thuyết hoạch định nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp 

KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC: TÌNH HUỐNG VÀ BÀI TẬP PHỤC VỤ GIẢNG DẠY 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BCTT: Nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

Bài viết tiếp theo đây bạn sinh viên làm về sản phẩm đó chính là trái thanh long, ở việt nam ta, nổi tiếng thanh long ở bình thuận, nhưng ở tỉnh long an cũng có nữa á nha, tuy không quy mô như bình thuận nhưng cũng được xem là lớn đối với miền tây nè. Mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất sẽ giúp ta hiểu hơn về quá trình sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ thanh long như thế nào nha

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

1.1.Sản xuất và quản trị sản xuất 

1.1.1.Khái niệm sản xuất và quản trị sản xuất 

1.1.2. Các mục tiêu của quản trị sản xuất 

1.1.3. Nội dung của quản trị sản xuất 

1.1.4. Các biện pháp quản trị sản xuất 

1.2. Tiêu thụ sản phẩm 

1.2.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 

1.2.2. Nội dung của quá trình tiêu thụ sản phẩm 

1.2.3. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm 

1.3. Vai trò của quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

1.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 

1.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: 

1.5. Nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI THANH LONG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN 

2.1. Sơ lược về tình hình kinh tế- xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

2.1.1. Vị trí địa lý 

2.1.2.Điều kiện tự nhiên 

2.1.3.Điều kiện kinh tế – xã hội 

2.1.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp 

2.2. Vài nét về cây thanh long và sản phẩm cây thanh long 

2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

2.3.1. Tình hình sản xuất 

2.3.2 Tình hình tiêu thụ 

2.4. Đánh giá việc sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

2.4.1. Những thuận lợi và khó khăn 

2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân 

2.4.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 

2.4.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ TRÁI THANH LONG TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN 

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung của tỉnh Long An 

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu của huyện Châu Thành 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu thành, tỉnh Long An 

3.2.1. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và phát triển “Thanh long sạch” 

3.2.2. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu trái thanh long Châu Thành, Long An 

3.2.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

3.2.4. Giải pháp về kỹ thuật, khuyến nông 

3.2.5. Tăng cường đầu tư phát triển vùng chuyên canh thanh long 

3.2.6. Đa dạng hóa sản phẩm thanh long ngay từ vùng nguyên liệu 

3.2.7. Giải pháp hỗ trợ thương lái và doanh nghiệp thu mua 

3.2.8. Đẩy mạnh liên kết “4 Nhà” giữa Nhà nông – Nhà nước – nhà khoa học và nhà doanh nghiệp 

3.2.9. Kiểm soát giá tự do trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người nông dân 

3.3 Kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Long An, UBND huyện và các Phòng Ban chức năng của huyện Châu Thành 

3.3.2. Kiến nghị đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An 

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An 

3.3.4. Kiến nghị đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Châu Thành 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

KẾT LUẬN 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu cty….

Với sinh viên ngành quản trị kinh doanh ra, thì các bạn còn phải học về báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất doanh nghiệp, để trang bị cho những kiến thức thực tế. Chính vì thế kỳ thực tập này rất quan trọng đối với chặn đường suốt 4 năm học đại học của các bạn.

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị sản xuất sẽ thể hiện lên năng lực và khả năng thực tế, đi làm và tiếp xúc với môi trường công ty của các bạn. Nếu các bạn e ngại về việc mình thực tập chưa tốt, không biết phải trình như thế nào gọi là hoa mĩ, văn thơ  tuông trào thì đừng lo. Nhắn tin cho admin nha sđt / zalo đều mình để ở đầu bài nha.

LỜI MỞ ĐẦU 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 

1. 1. Các thông tin chung về công ty 
1.1.1. Tên và loại hình doanh nghiệp 
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 
1.1.3. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp. 
1.1.4. Thành tựu đạt được: 
1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp 

CHƯƠNG I – QUẢN TRỊ HỌC 

1.1. Hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp: 
1.1.1. Hệ thống kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp 
1.1.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 
1.1.1.2. Định hướng phát triển của công ty 
1.1.1.3. Kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiêp: 
1.1.1.4. Kế hoạch năm 2011 và giải pháp thực hiện: 
1.1.2. Tìm hiểu và nhận diện chiến lược của doanh nghiệp: 
1.1.2.1. Nhận diện chiến lược của công ty 
1.1.2.2. Phân tích SWORT: 
1.1.2.3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 của công ty: 
1.2. Cơ cấu tổ chức và các cấp quản trị của doanh nghiệp 
1.2.1. Số cấp quản lý: 
1.2.2. Mô hình tổ chức quản lý: 
1.2.3. Chức năng cơ bản của bộ máy quản trị: 

CHƯƠNG II – QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

2.1. Tính toán một số chỉ tiêu của dự án: 
2.1.1. Mục tiêu của dự án: 
2.1.2. Quy mô dự án: 
2.1.3. Tổng mức đầu tư của dự án và cơ cấu nguồn vốn 
2.1.4. Lợi ích của dự án: 
2.1.5. Nguồn vốn, khấu hao, trả vốn, trả lãi và doanh thu dự kiến 
2.1.6. Tính toán một số chỉ tiêu tài chính của dự án 
2.2. Phân tích rủi ro của dự án: 
2.3. Quá trình quản lý dự án: 
2.3.1. Xây dựng các công việc thực hiện dự án: (bảng dưới) 
2.3.2. Lịch trình các công việc của dự án: (bảng dưới) 
2.3.3. Biểu diễn các công việc qua biểu đồ GANTT và sơ đồ PERT:

CHƯƠNG III – HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 

3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty 
3.1.1. Thị trường mục tiêu: 
3.1.2. Đánh giá dung lượng thị phần, thị trường: 
3.1.3. Thực trạng marketing ở thị trường nước ngoài. 
3.1.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 
3.1.5. Dự báo nhu cầu thị trường tương lai: 
3.1.6. Đối thủ cạnh tranh: 
3.1.6. Mục tiêu phát triển khách hàng của công ty trong thời gian tới. 
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 
3. 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường vi mô 
3.2.2. Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp 
3.3. Hoạt động Marketing mix của doanh nghiệp: 
3.3.1. Chính sách sản phẩm: 
3.3.2. Chính sách giá: 
3.3.3. Hệ thống phân phối của doanh nghiệp: 
3.3.4. Các hoạt động xúc tiến bán hàng: 

35 Đề tài báo cáo thực tập thương mại điện tử + 12 bài mẫu tải Free

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 

4.1. Phương pháp dự báo của doanh nghiệp: 
4.1.1. Khái niệm về dự báo: 
4.1.2. Các phương pháp dự báo của doanh nghiệp 
4.2. Quản lý dự trữ 
4.2.1. Phân loại NVL của công ty: 
4.2.2. Xác định định mức tiêu hao nguyên vật liệu 
4.2.3. Lập kế hoạch sử dụng NVL 
4.3. Công tác lập kế hoạch điều độ sản xuất: 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại nhà máy sản xuất

Đề tài nhằm tìm hiểu sâu vào quá trình sản xuất tại nhà máy sản xuất vải, mục đích của báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất là khảo sát, nghiên cứu các phương thức hoạt động và tình hình quản trị tại nhà máy. 

Qua đó, phân tích các số liệu thực tế và rút ra các thiếu sót nhằm đề đạt để điều chĩnh và đánh giá khả năng đưa vào ứng dụng các phương pháp quản trị khoa học trong quản trị sản xuất và vận hành tại nhà máy

Cùng mình xem đề cương của mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị sản xuất nhé:

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt .
Danh mục các bảng .
Danh mục sơ đồ hình ảnh

Lời mở đầu.

1 Lý do hình thành đề tài 
2 Mục tiêu nghiên cứu
3 Phạm vi nghiên cứu
4 Đối tượng nghiên cứu 
5 Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
6 nghĩa thực ti n của nghiên cứu
7 Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Tổng quan phương pháp nghiên cứu.

1.1 Giới thiệu .
1.2 Quản trị sản xuất và vận hành .
1.2.1 Tổng quan về quản trị học 
1.2.2 Tổng quan về quản trị sản xuất
1.3 Quản trị sản xuất tinh gọn (Learn Manufacturing) 
1.3.1 Tổng quan về quản trị sản xuất tinh gọn .
1.3.2 Các nguyên tắc chính của Lean Manufacturing
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá quản trị sản xuất 
1.4.1 ự cần thiết phải đo lường và thu thập số liệu 
1.4.2 Các nhân tố tác động đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
1.4.3 Các phương thức quản lý sản xuất tiên tiến 

Kết luận chương 1

mẫu Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất
mẫu Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất

Chương 2: phân tích thực trạng về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2.1 Giới thiệu tổng quát về Tổng công ty Cổ phần Phong Phú 
2.2 Thực trạng tình hình sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 
2.3 Thực trạng sản xuất tại Nhà máy sản xuất vải Denim.
2.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất vải, năng lực sản xuất. 
2.3.2 Tình hình huy động máy móc thiết bị, đánh giá hiệu quả khai thác thiết bị và bố trí nhân lực vận hành sản xuất tại nhà máy.
2.3.2.1 Tình hình huy động máy móc thiết bị.
2.3.2.2 Thực trạng sản xuất tại phân xưởng 
2.3.3 Nguyên vật liệu và tình hình sử dụng .
2.3.4 Chất lượng sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng sản phẩm

Kết luận chương 2 

Chương 3: Giải pháp ứng dụng quản trị sản xuất tinh gọn

3.1 Giới thiệu. 
3.2 Ứng dụng quản trị sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) vào quản trị sản xuất và vận hành nhà máy.
3.2.1 Sự cần thiết ứng dụng các mô hình quản trị phù hợp 
3.2.2 Lựa chọn các quyết định sản xuất kinh doanh có hiệu quả .
3.2.2.1 Quyết định sản lượng sản xuất và sự tham gia của các yếu tố đầu vào tối ưu
3.2.2.2 Phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực làm việc.
3.2.2.3 Công tác quản trị và tổ chức sản xuất.
3.3 Những giải pháp khả thi đề nghị.
3.3.1 Tăng cường công tác quản trị sản xuất. ây dựng mô hình quản lý nhà máy dệt theo chức năng
3.3.2 Xây dựng kế hoạch điều độ sản xuất vừa đủ “Just In Time” .
3.3.3 Kiểm soát giờ ngừng không hợp lý trong công tác chuyển đổi mặt hàng mới

3.3.4 Quản trị chất lượng phù hợp 

3.3.5 Xây dựng một lực lượng lao động đa năng có chuyên môn giỏi và thạo nghề năng động trong mọi điều kiện công tác 

3.3.6 Xây dựng mô hình quản lý vận hành và giám sát chương trình lịch xích bảo dưỡng bảo toàn thiết bị chi tiết – khoa học và đội ngủ bảo trì có tay nghề .

3.3.7 Ứng dụng trong sắp xếp và quản lý nhà xưởng khoa học. 

Kết luận chương 3. 

Phần kết luận tổng kết

Nh ng hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Tài liệu tham khảo. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị sản xuất tại khu công nghiệp

Đề cương mẫu báo cáo với đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị sản xuất có dàn ý như sau , nếu các bạn xem thấy hợp với các bạn, thì bấm download ngay nhe

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 

LỜI CẢM ƠN 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG 

DANH MỤC SƠ ĐỒ 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

5. Kết cấu luận văn 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1. Cơ sở lý luận về quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.2. Vai trò của quản trị sản xuất đối với doanh nghiệp

1.1.3. Nội dung quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị sản xuất của doanh nghiệp

1.2.1. Kinh nghiệm tăng cường quản trị sản xuất của một số doanh nghiệp trong nước 

1.2.2. Bài học kinh nghiệm tăng cường quản trị sản xuất cho Công ty TNHH Tín Thành 

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin 

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
2.3.1.Hệ thống chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về quản trị sản xuất của doanh nghiệp

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH 

3.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Tín Thành 
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tín Thành 
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 
3.1.3. Quan điểm kinh doanh, cam kết chất lượng và khách hàng phục vụ .
3.1.4. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Tín Thành .
3.1.5. Đặc điểm về công nghệ 
3.1.6. Quy mô và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 
3.2. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 
3.2.1. Thực trạng lập kế hoạch sản xuất 
3.2.2 Thực trạng lập kế hoạch các nguồn lực
3.2.3. Thực trạng công tác thiết kế và phát triển sản phẩm 
3.2.4 Thực trạng năng lực sản xuất của công ty 
3.2.5. Vị trí đặt công ty 
3.2.6. Thực trạng bố trí sản xuất trong công ty .
3.2.7. Thực trạng kiểm soát hệ thống sản xuất 
3.3. Kết quả khảo sát về tình hình quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất tại công ty TNHH Tín Thành 
3.4.1. Yếu tố khách quan 
3.4.2. Các yếu tố chủ quan 
3.5. Đánh giá công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 
3.5.1. Những kết quả đạt được 
3.5.2.Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH 

4.1. Định hướng và mục tiêu tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.1.1. Định hướng tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.1.2. Mục tiêu tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành

4.2. Giải pháp tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.2.1. Giải pháp đối với đội ngũ cán bộ quản trị sản xuất 

4.2.2. Giải pháp đối với công tác lập kế hoạch 

4.2.3. Giải pháp đối với lập kế hoạch các nguồn lực 

4.2.4. Giải pháp đối với bố trí, sắp xếp phân xưởng 

4.2.5. Ghi chép trong sản xuất 

4.2.6. Kiểm soát hệ thống sản xuất 

4.3. Kiến nghị đối với các bên có liên quan 

4.3.1. Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 

4.3.2. Đối với Ban quản lý khu công nghiệp Tiên Sơn 

4.3.3. Đối với Công ty TNHH Tín Thành 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tải ngay nào các tình yêu của Baocaothuctap.net ơi, chậm tay là bị xoá do web mình bị giới hạn dung lượng á, nên tầm 1 khoảng thời gian tự động bị mất í, các bạn sinh viên nhanh tay download về ngay nhen. Nếu có thắc mắc hay muốn làm bài full mới và hoàn chỉnh thì nhắn tin zalo: 0909232620

Contact Me on Zalo