Tải 5 Mẫu Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hôm nay mình Tiếp tục chia sẻ cho các bạn 5 Mẫu Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng file word tải Free nhé. dành cho các bạn đang làm báo cáo thực tập ngành Quản trị Kinh doanh, làm chuyên đề tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh đề tài chăm sóc khách hàng, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Mẫu Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng Số 1

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài.

Hiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, cùng với xu hướng đó là sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. Xã hội ngày càng phát triển thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng cao, đó chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khoe của thị trường. Với một nền kinh tế phát triển như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty cần phải hiểu rõ bản chất của từng lĩnh vực, từng chuyên môn của công ty mình để từ đó đề ra hướng phát triển cho công ty.

Thật vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào khi làm ra một sản phẩm đều mong muốn sản phẩm đó được khách hàng ưa chuộng. Từ đó công ty luôn vạch cho mình một hướng đi đề ra các chiến lược nhằm mục đích thu hút khách hàng biết đến và tin dùng sản phẩm của công ty mình. Thị trường và khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ thực sự phát triển khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường.

Từ những cơ sở của việc phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng, em nhận thấy việc phân tích hoạt động về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty  TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á là một nền tảng phù hợp với công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty phát triển hơn trong quá trình kinh doanh của mình trong những năm qua. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm về mặt hạn chế cũng như những lợi ích để đưa ra được những kế hoạch và những chiến lược kinh doanh cho công ty trong thời gian tới.

 1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Lý luận và thực tiễn của việc phân tích hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập các luận văn của các anh chị khóa trước.

Các tài liệu có liên quan đến đề tài này (sách, báo,…)

Quan sát và tìm hiểu thực tế tại công ty.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

 1. Mục đích nghiên cứu

Thông qua quá trình thực tập công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á tìm hiểu được hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện nay. Đồng thời sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.

 1. Kết cấu đề tài

Cấu trúc của đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng trong quản trị maketing

Chương 2: Thực trạng về hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

 • MỤC LỤC
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài.
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Mục đích nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
 • 1.1      Khái niệm, phân loại và vai trò của khách hàng
 • 1.1.1.      Khái niệm khách hàng
 • 1.1.2.      Phân loại khách hàng
 • 1.1.3.      Vai trò của khách hàng.
 • 1.2. Khái niệm, mục đích, vai trò của chăm sóc khách hàng.
 • 1.2.1. Chăm sóc khách hàng là gì?
 • 1.2.2.      Mục đích của việc chăm sóc khách hàng:
 • 1.2.3.      Vai trò của việc chăm sóc khách hàng
 • 1.3.     Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng
 • 1.3.1.      Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng
 • 1.3.2.      Quản lý để thỏa mãn khách hàng
 • 1.3.3.      Các bước để thỏa mãn khách hàng.
 • 1.3.4.   Văn hóa chăm sóc khách hàng
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á
 • ( ETOWA CO., LTD )
 • 2.1. Giới thiệu về công ty.
 • 2.1.1. Đôi nét về công ty PT Etowa Packaging Indonesia.
 • 2.1.2. Đôi nét về công ty Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Châu Á
 • 2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
 • 2.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á
 • 2.1.6. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.
 • 2.1.7 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty.
 • 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
 • 2.2.1. Thu mua
 • 2.2.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.
 • 2.2.3. Tiêu thụ
 • 2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
 • 2.3. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á.
 • 2.3.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:
 • 2.3.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty:
 • 2.3.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.
 • 2.3.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.
 • CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỜI ĐẠI VẬT PHẨM BAO BÌ CHÂU Á. (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
 • 3.1. Cơ sở xây dựng công tác chăm sóc khách hàng.
 • 3.1.1. Căn cứ vào mục tiêu chăm sóc khách hàng trong thời gian tới.
 • 3.1.2. Mục tiêu của việc hoàn thiện công tác.
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty.
 • 3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm
 • 3.2.2. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ kinh doanh, xúc tiến thương mại.
 • 3.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và đào tạo.
 • 3.2.4. Các giải pháp khác:
 • 3.3. Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Mẫu Báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng Số 2

Hiện nay khi nền kinh tế phát triển thì cơ sở hạ tầng cũng được nâng cao, việc đảm bảo an toàn về phòng và chữa cháy cho các công trình lớn ngày càng được các chủ đầu tư chú trọng. Công ty TNHH Thiết Bị PCCC 2-9 là một doanh nghiệp thương mại chuyên cung cấp các trang thiết bị, các dịch vụ lắp đặt hệ thống phòng và chữa cháy. Qua hơn 12 năm hình thành và phát triển công ty đã đóng góp to lớn trong việc gián tiếp giảm thiểu các vụ cháy ở nước ta, tăng độ an toàn và tuổi thọ cho các công trình xây dựng có quy mô lớn, giảm thiểu thiệt hại cho nhà nước, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thị trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, công ty một mặt đổi mới phương thức quản lý, mặt khác không ngừng tìm kiếm nhà cung cấp mới để hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng thị trường  tiêu thụ. Cho đến nay các sản phẩm, dịch vụ của công ty đã được thị trường trên toàn quốc chấp nhận và tiêu thụ khá nhanh. Dĩ nhiên, bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh cũng đều tồn tại những mặt mạnh và hạn chế song song với nhau. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có những nỗ lực để tìm ra các giải pháp nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thiết Bị PCCC 2-9, chúng tôi nhận thấy hoạt động chăm sóc khách  hàng là một mảng quan trọng và có nhiều tiềm năng giúp cho công ty phát triển tốt hơn.Vì thế, chúng tôi đã  quyết định chọn đề tài “Phân tích hoạt động Chăm sóc Khách hàng của Công Ty TNHH Thiết Bị PCCC 2-9” nhằm đánh giá và phân tích rõ hơn Hoạt động Chăm sóc Khách hàng của công ty cũng như đưa ra các đề xuất thiết thực để giúp công ty có thể phát triển hơn trong tương lai.

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là Hoạt động Chăm sóc Khách hàng của Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 . (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Cấu trúc của đề cương “Phân tích hoạt động Chăm sóc Khách hàng của Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9” gồm có các phần chính như sau:

Lời mở đầu

Chương I: Giới thiệu tổng quan về  Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9

Chương II: Phân tích Hoạt động Chăm sóc Khách hàng tại Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động của hoạt động Chăm sóc Khách hàng tại Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9

Kết Luận

Trong những năm qua công ty đã không ngừng cải tiến, đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Ngành phòng cháy chữa cháy là một ngành đặc thù ngày càng được các cơ quan, xí nghiệp và nhà nước quan tâm, do  đó lĩnh vực hoạt động của công ty sẽ ngày càng phát triển. Qua quyển đề cương này, chúng tôi mong rằng có thể chuyển tải hết những nội dung quan trọng về Hoạt động Chăm sóc Khách hàng của Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9.

Trong quá trình tìm hiểu về công ty và được giảng viên hướng dẫn, do thời gian thực tập chưa được bao lâu, trình độ bản thân còn nhiều hạn chế bước đầu làm quen với tình hình thực tế nên nhóm chúng tôi còn có những thiếu sót không thể tránh khỏi.Vì vậy, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng góp từ công ty và giảng viên hướng dẫn của chúng tôi để bài viết được hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ bé làm cho công ty phát triển vững mạnh hơn về mảng  hoạt động Chăm sóc Khách hàng.

DOWNLOAD FILE

Mẫu chuyên đề thực tập chăm sóc khách hàng Số 3

Lý do chọn đề tài (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ không chỉ ở tầm quốc gia mà còn trong khu vực và trên thế giới. Trong môi trường cạnh tranh đó doanh nghiệp phải tự đổi mới và vươn lên không ngừng để có thể tồn tại và phát triển. Và một yếu tố không thể thiếu trong năng lực cạnh tranh của công ty đó là khách hàng.

Hiện nay các đối thủ cạnh tranh tìm cách lôi cuốn các khách hàng, hạ giá bán của họ và bổ sung quà tặng. Vậy làm thế nào để công ty có được khách hàng và giữ họ ở lại lâu hơn với công ty? Ngoài việc bán sản phẩm có chất lượng, giá cả mang tính cạnh tranh, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp công ty cần chú ý đến công tác chăm sóc khách hàng và hướng vào thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách toàn diện.

Nhưng nói đến vấn đề chăm sóc khách hàng và thỏa mãn những nhu cầu của họ là một vấn đề mà hiện nay thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà quản trị. Nhu cầu khách hàng luôn thay đổi, điều được xem là tốt ngày hôm nay không được xem là tốt cho tiêu chuẩn của ngày mai, vai trò của khách hàng đối với công ty vô cùng quan trọng. Khách hàng có thể mang phồn thịnh đến cho công ty và cũng có thể khiến cho công ty bị suy tàn. Các công ty cần phải xem khách hàng của mình như một tài sản tài chính cần được quản lý và tối đa hóa giống như mọi tài sản khác. Khách hàng là một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty, và hơn nữa giá trị của họ thậm chí không được tìm thấy trong hồ sơ sổ sách của công ty. Đây cũng là một xu hướng phát triển tất yếu ở  Việt Nam và của các nước trên thế giới.

Sau hơn 2 tháng thực tập và học hỏi kinh nghiệm tại Công ty Du lịch Thiên Đường Việt, em đã lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện quy trình bán tour và chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt” làm chuyên đề thực tập của  bản thân.  Mong rằng qua đề tài này, bản thân em có cơ hội để mở rộng kiến thức và học hỏi được những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động kinh doanh tại công ty.

 1. Mục tiêu của đề tài

Khảo sát tình hình thực tế tại đơn vị, phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại trong công tác chăm sóc khách hàng trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt, cụ thể là công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tiến hành khảo sát mô hình quản lý tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt, thực trạng công tác chăm sóc khách hàng của đơn vị với số liệu nghiên cứu từ năm 2019-2020

 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa học kinh tế, chủ yếu là các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các số liệu.

 1. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu đề tài gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt

Chương 3: Hoàn thiện hoạt động bán tour và chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Đường Việt.

MỤC LỤC

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN
 • 1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 • 1.1.1. Khách hàng – Thị trường mục tiêu
 •     1.1.2. Bán chương trình du lịch, hoạt động chăm sóc khách hàng
 • 1.2. NỘI DUNG TRONG QUY TRÌNH BÁN TOUR VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 • 1.2.2. Nội dung trong quy trình chăm sóc khách hàng
 • 1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán tour
 • 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc khách hàng
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
 • 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
 • 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN TOUR CỦA CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
 • 2.2.1. Thị trường mục tiêu
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động bán  tour
 • 2.2.2.1 Bán hàng cá nhân
 • 2.2.2.2. Hoạt động marketing trực tiếp
 • 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
 • 2.3.1. Hoạt động  chăm sóc khách hàng khi đi tour
 • 2.3.1.1.Chuẩn bị trước chuyến đi:
 • 2.3.1.2. Thực hiện chuyến đi:
 • 2.3.1.3. Sau chuyến đi:
 • 2.3.2. Các hoạt động chăm sóc khác
 • 2.4. Đánh giá hoạt động bán tour và CSKH của công ty
 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Hạn chế
 • CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN TOUR VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG VIỆT
 • 3.1. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • 3.1.1. Tầm nhìn chiến lược
 • 3.1.2 Phương hướng kinh doanh
 • 3.2.2. Đẩy mạnh lực lượng bán hàng:
 • 3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC
 • 3.3.1.       Hoàn thiện công tác quản lý tổ chức
 • 3.3.2.       Đào tạo hoàn thiện quá trình tác nghiệp của nhân viên trong công ty
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHÁO 

DOWNLOAD FILE

Mẫu Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng Số 4

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ không chỉ ở tầm quốc gia mà còn trong khu vực và trên thế giới. Trong môi trường cạnh tranh đó doanh nghiệp phải tự đổi mới và vươn lên không ngừng để có thể tồn tại và phát triển. Và một yếu tố không thể thiếu trong năng lực cạnh tranh của công ty đó là khách hàng

Hiện nay các đối thủ cạnh tranh tìm cách lôi cuốn các khách hàng, hạ giá bán của họ và bổ sung quà tặng. Vậy làm thế nào để công ty có được khách hàng và giữ họ ở lại lâu hơn với công ty? Ngoài việc bán sản phẩm có chất lượng, giá cả mang tính cạnh tranh, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp công ty cần chú ý đến công tác chăm sóc khách hàng và hướng vào thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách toàn diện.

Nhưng nói đến vấn đề chăm sóc khách hàng và thỏa mãn những nhu cầu của họ là một vấn đề mà hiện nay thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà quản trị. Nhu cầu khách hàng luôn thay đổi, điều được xem là tốt ngày hôm nay không được xem là tốt cho tiêu chuẩn của ngày mai, vai trò của khách hàng đối với công ty vô cùng quan trọng. Khách hàng có thể mang phồn thịnh đến cho công ty và cũng có thể khiến cho công ty bị suy tàn. Các công ty cần phải xem khách hàng của mình như một tài sản tài chính cần được quản lý và tối đa hóa giống như mọi tài sản khác. Khách hàng là một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty, và hơn nữa giá trị của họ thậm chí không được tìm thấy trong hồ sơ sổ sách của công ty Đây cũng là một xu hướng phát triển tất yếu ở Việt Nam và của các nước trên thế giới.

Sau hơn 2 tháng thực tập và học hỏi kinh nghiệm tại đơn vị chủ quản là Công ty TNHH in tem công ty , em đã lựa chọn chuyên đề: “Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH một thành viên in tem công ty ” làm chuyên đề thực tập của bản thân. . Mong rằng qua đề tài này, bản thân em có cơ hội để mở rộng kiến thức và học hỏi được những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động kinh doanh tại công ty.

 • MỤC  LỤC (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING
 • 1.1.      KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG
 • 1.1.1.          Khái niệm khách hàng
 • 1.1.2.          Phân loại khách hàng
 • 1.2.      KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ CỦA CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
 • 1.2.1.          Chăm sóc khách hàng là gì ?
 • 1.2.2. Mục đích của việc chăm sóc khách hàng
 • 1.2.3.          Vai trò của việc chăm sóc khách hàng
 • 1.3.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 • 1.3.1. Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng
 • 1.3.2. Quản lý để thoả mãn khách hàng
 • 1.3.3.          Các bước để thoả mãn khách hàng
 • 1.3.4. Văn hoá chăm sóc khách hàng
 • PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TEM
 • 2.1.      GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
 • 2.1.1. Thông tin chung:
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy .
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
 • 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY
 • 2.2.1. Nhận thức của cán bộ công nhân viên về chăm sóc khách hàng.
 • 2.2.1.1. Hoạt động nâng cao nhận thức cán bộ công nhân viên về chăm sóc khách hàng.
 • 2.2.1.2. Nhận xét:
 • 2.2.2. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng của Công ty in tem
 • 2.2.3. Cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng
 • 2.24.  Phương thức chăm sóc khách hàng
 • 2.2.5. Nội dung chăm sóc khách hàng
 • 2.2.6. Hỗ trợ, giải quyết khiếu nại
 • 2.2.7. Phương thức tổ chức chăm sóc khách hàng
 • 2.2.7.1. Chăm sóc trực tiếp – tập trung
 • 2.2.7.2. Chăm sóc trực tiếp – phân tán tại các địa điểm bán hàng
 • 2.2.7.3. Chăm sóc trực tiếp – phân tán tại địa chỉ của khách hàng
 • 2.2.74. Chăm sóc gián tiếp
 • 2.2.8. Phương tiện chăm sóc khách hàng
 • 2.2.8.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng
 • 2.2.8.2. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất
 • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY IN TEM
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được:
 • 2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
 • 2.3.2.1. Những tồn tại:
 • 2.3.2.2. Nguyên nhân
 • PHẦN  3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH 1 MỘT THÀNH VIÊN IN TEM (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)
 • 3.1. MỤC TIÊU CHUNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY IN TEM
 • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY IN TEM
 • 3.2.1 Điều tra, nghiên cứu thị trường tìm hiểu nhu cầu khách hàng:
 • 3.2.2.  Giải pháp xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng:
 • 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ khách hàng
 • 3.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng nội bộ.
 • 3.2.5. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chăm sóc khách hàng cho cán bộ công nhân viên
 • 3.2.5.1. Công tác tuyên truyền giáo dục ý thức kinh doanh:
 • 3.2.5.2. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 • 3.2.6  Gắn giải quyết khiếu nại với chăm sóc khách hàng
 • Quy trình giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng
 • 3.2.7. Hoàn thiện cơ chế trả lương đối với bộ phận tiếp thị và chăm sóc khách hàng
 • 3.2.7.1. Xác định lại hệ số phức tạp công việc đối với từng chức danh
 • 3.2.7.2. Gắn việc trả lương với chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 3.2.7.3. Có chế độ khen thưởng, đãi ngộ thỏa đáng
 • Kết luận
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Mẫu Báo cáo tốt nghiệp chăm sóc khách hàng Số 5

Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường có sự tham gia hoạt  động của nhiều thành phần kinh tế đã đặt các doanh nghiệp vào trong một cuộc cạnh tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp như: marketing quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng, các chính sách về giá cả, thiết kế kênh phân phối tối ưu nhất… Và một trong những biện pháp vô cùng quan trọng mà mọi công ty không thể bỏ qua đó là chăm sóc khách hàng (CSKH). chăm sóc khách hàng giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược marketing hướng tới người tiêu dùng. Thực tế ở Việt Nam, tuy nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc khách hàng nhưng lại chưa xây dựng được cho mình một chiến lược chăm sóc khách hàng tốt để thực hiện. Tăng cường hoàn thiện công tác quản lý và chăm sóc khách hàng là một việc làm cấp thiết, giúp doanh nghiệp khắc phục những yếu kém trong quá trình triển khai, nâng cao uy tín và thương hiệu của mình, tránh việc mất đi một lượng khách hàng lớn.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung, bởi hàng hóa muốn đưa được đến tay khách hàng thì phải có đội ngũ chuyên vận chuyển, nó cũng thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào. Vì vậy có thể nói đây là một môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh rất khắc nghiệt, các đối thủ cạnh tranh cùng ngành luôn sẵn sàng sử dụng những hình thức cạnh tranh về giá, chất lượng dịch vụ, để “hút” khách. Lãnh đạo công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng đã xác định một chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình đó là thông qua công cụ chăm sóc khách hàng, đây là công việc quan trọng hàng đầu giúp công ty tạo được vị thế, sự khác biệt, xây dựng được thương hiệu bền vững trong mắt khách hàng. Tuy nhiên chiến lược chăm sóc khách hàng của công ty không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực trạng, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng, trên cơ sở đó để xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, giúp đơn vị tăng khả năng cạnh tranh của mình so với các đối thủ khác cùng ngành.

BÁO CÁO THỰC TẬP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
BÁO CÁO THỰC TẬP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Mục tiêu, đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Mục tiêu nghiên cứu

Thứ nhất, khóa luận hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng để từ đó đưa ra một số quan điểm, giải pháp đối với công ty để công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện tốt hơn.

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng.

Phạm vi nghiên cứu: Cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng trong giai đoạn từ năm 2018-2020

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài khóa luận trước hết là phương pháp phỏng vấn tham vấn. Tác giả tiến hành phỏng vấn giám đốc công ty, các trưởng phòng về hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty hiện nay.

Tiếp theo, dựa trên các dữ liệu thứ cấp được phòng hành chính tổng hợp và phòng kinh doanh tổng hợp lại hàng năm, tác giả đã dùng phương pháp so sánh để nhận thấy được những ưu và nhược điểm cần khắc phục trong hoạt động chăm sóc khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lợi thế cạnh tranh để giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, góp phần giúp đơn vị tồn tại và phát triển bền vững.

Kết cấu nội dung khóa luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng)

Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài khóa luận được kết cấu thành 3 chương:

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận chung về hoạt động chăm sóc khách hàng.

Chƣơng 2. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng.

Chƣơng 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng.

Trên đây là một số nội dụng Mẫu Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng ,mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo