Phân tích thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu may mặc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo thực tập quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu may mặc là mẫu báo cáo thực tập mình chia sẻ tới các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập về hoạt động xuất nhập khẩu, nôi dung các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, các bạn có thể tìm các nội dung đầy đủ trên chuyên mục nhé

Mục lục

Lời mở đầu Báo cáo thực tập quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu may mặc

Xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Quốc Dân. Xuất khẩu cũng vậy, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế quốc đân, nó tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại. Tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, làm cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, đảm bảo sự cân bằng cán cân thanh toán ngoại thương…Hoạt động xuất khẩu thúc đẩy sự hoàn thiện về chất và lượng của hàng hoá cũng như hỗ trợ cho sản xuất trong nước mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng lợi ích xã hội rộng lớn và lợi ích cho người tiêu dùng. Xuất khẩu không những tạo điều kiện cho các nước tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển kinh tế và còn làm giàu cho đất nước.

Đối với những nước còn nghèo như nước ta thì phát triển xuất khẩu sẽ góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế và xã hội. Vì thế nên Đảng và Nhà nước ta khẳng định “Xuất khẩu là động lực cho công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”, luôn coi trọng, thúc đẩy các ngành kinh tế theo hướng xuất khẩu và khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất nhằm phục vụ xuất khẩu. Quy trình xuất khẩu được diễn ra qua rất nhiều bước nghiệp vụ, để thúc đẩy xuất khẩu thì cần phải cải tiến, nâng cao, hoàn thiện các bước nghiệp vụ.

Thực hiện hợp đồng là một trong các bước của quy trình xuất khẩu, nó đóng vai trò quan trọng và quyết định đến việc hoàn thành quy trình xuất khẩu. Hàng may mặc là một mặt hàng truyền thống của dân tộc Việt Nam, nó được xem như một mặt hàng quan trọng trong chiến lược xuất khẩu của Đảng và nhà nước ta. Từ nhiều năm qua kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này luôn tăng trưởng cao, đem về nhiều ngoại tệ và thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên,vài năm gần đây việc xuất khẩu hàng may mặc đang có chiều hướng chậm lại. Nguyên nhân có cả những khó khăn khách quan bên ngoài và những yếu tố chủ quan phía trong nội tại của các doanh nghiệp.

Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình thực hiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng may mặc. Vì vậy trong quá trình thực tập ở Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai,  em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai –DONAGAMEX”đề làm bài báo cáo thực tập của mình.

Kết cấu của đề tài báo cáo thực tập xuất nhập khẩu gồm những nội dung sau:

 • Chương I : Khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu.
 • Chương II : Thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc tại công ty DONAGAMEX.
 • Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc tại Công ty DONAGAMEX trong thời gian tới.

Trong quá trình hoàn thành đề tài này, em đã áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác – Lênin. Đây là phương pháp luận khoa học nhằm tiếp cận vấn đề một cách logic và khoa học cũng như giải quyết vấn đề một cách triệt để. Ngoài ra, để tiến hành phân tích được tình huống kinh doanh cụ thể của Công ty, em còn sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tiếp cận thống kê và dựa trên các học thuyết kinh tế khác. Do kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian hạn hẹp, đề tài chỉ phân tích một số nghiệp vụ cơ bản của quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc nên chưa thật sự sâu sắc, phản ánh hết mọi khía cạnh của các vấn đề và còn tồn tại những hạn chế, sai xót nhất định. Vì vậy em mong nhận được sự góp ý tích cực của các thầy cô, các bạn và những người quan tâm để hoàn thiện thêm bài viết.

Em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Ngọc Lợi, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Thương mại. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai đặc biệt là Ban lãnh đạo Chi nhánh Xuất Nhập Khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Những người đã giúp đỡ em nhiệt tình trong việc thu thập, tìm tài liệu cũng như cho em những lời khuyên quý giá để báo cáo có được những số liệu đầy đủ, chính xác và hoàn thiện hơn.

Xem thêm

Đề cương Báo cáo thực tập quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu may mặc

 • MỤC LỤC
 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Giới thiệu bối cảnh lịch sử hình thành công ty
 • 1.1.2. Các thông tin về công ty
 • 1.1.3. Quá trình phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự
 • 1.3. Dầunh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2019-2021
 • 1.4. Vai trò của quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc của công ty
 • CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI –DONAGAMEX
 • 2.1. Thực tế quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc
 • 2.1.1. Tìm kiếm khách hàng
 • 2.1.2. Đàm phán, kí kết hợp đồng giao nhận
 • 2.1.3. Khâu đóng gói và ký mã hiệu
 • 2.1.4 Kiểm tra hàng hóa XK
 • 2.1.5 Làm thủ tục hải quan
 • 2.1.5.1. Chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục Hải quan
 • 2.1.5.2. Đăng ký mở tờ khai
 • 2.1.5.3. Đóng lệ phí Hải Quan, rút tờ khai
 • 2.1.6 Thuê phương tiện vận tải và giao hàng cho người vận tải
 • 2.1.6.1. Thuê xe
 • 2.1.6.2. Mua bảo hiểm hàng dầu xuất khẩu
 • 2.1.7 Việc kiểm tra phương thức thanh toán TTR
 • 2.1.8. Lập chứng từ thanh toán
 • 2.1.9 Giải quyết khiếu nại, tranh chấp
 • 2.2. Nhận xét chung quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc
 • 2.2.1. Điểm mạnh
 • 2.2.2. Điểm yếu
 • 2.2.3. Nguyên nhân
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI –DONAGAMEX
 • 3.1. Triển vọng phát triển của công ty
 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức
 • 3.2. Định hướng hoạt động quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc
 • 3.3. Các giải pháp quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc
 • 3.3.1. Hoàn thiện khâu bao bì đóng gói cho các chân hàng
 • 3.3.2. Mở rộng phương thức thanh toán và nâng cao nghiệm vụ thanh toán
 • 3.3.3. Hoàn thiện khả năng huy động vốn
 • 3.3.4. Nâng cao trình độ năng lực của nhân viên
 • 3.3.5. Hoàn thiện khâu thông quan
 • 3.4. Kiến nghị quy trình thực hiện hợp đồng hàng may mặc
 • 3.4.1. Đối với công ty
 • 3.4.2 Đối với nhà nước
 • KẾT LUẬN
 • Tài liệu tham khảo

Xem thêm

Kết luận Báo cáo thực tập quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu may mặc

 • Dầu là mặt hàng xuất khẩu phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của nhiều nước trên thế giới và là mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Ở nước ta đây là mặt hàng truyền thống có tiềm năng to lớn cho phép đẩy mạnh phát triển sản xuất và xuất khẩu.
 • Đẩy mạnh xuất khẩu được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Quy trình thực hiện hợp đồng là bước quan trọng nhất trong quy trình xuất khẩu.
 • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của mặt hàng dầu và quy trình thực hiện hợp đồng nên Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai –DONAGAMEX đã rất chú trọng tới mặt hàng và quy trình này. Từ đó Công ty có những chính sách, biện pháp hoàn thiện nâng cao quy trình thực hiện hợp đồng cũng như đẩy mạnh việc kinh doanh xuất khẩu nhóm hàng vật liệu xây dựng. Nhờ đó mà Công ty và mặt hàng dầu sẽ có bước đi vững chắc, phục hồi dần kim ngạch và tiến xa hơn trong tương lai.
 • Với kiến thức được trang bị tại trường cùng thời gian thực tế tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai –DONAGAMEX, qua bài viết này em cố gắng đưa ra những nét nổi bật của quy trình thực hiện hợp đồng nhóm hàng may mặc của Công ty. Từ đó phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện hợp đồng xuất khẩu nói chung và hợp đồng xuất khẩu dầu nói riêng.
 • Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy ……………. đã tận tình hướng đẫn để em hoàn thành bài viết này. Em cũng xin cám ơn cô Nguyễn Phương Nga trưởng phòng và các anh chị tại phòng xuất nhập khẩu may mặc tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai –DONAGAMEX đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài viết.

DOWNLOAD FILE

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo